TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI                 LỊCH CÔNG TÁC

                                                                      Tuần từ 22 / 10 đến 27/10/2012

Thứ- Ngày

Nội dung- Địa điểm

Chủ trỡ

 

Thứ Hai

22/10

 

Sáng: */9h00’:  Tiếp và làm việc với đại diện khối các Trường đại học Mỏ (CH Pháp). Tp: TTHTQT về ĐT&NC, khối các Trường ĐH Mỏ (CH Pháp). Tại P.301- A1

 

*/ 10h00’: Ký kết hợp tác với Trường ĐH Tổng hợp Trắc địa và Bản đồ Matxcơva (CHLB Nga). Tp: BGH (Hiệu trưởng), P.ĐN,  P.ĐTSĐH, P.KHCN, TTHTQT về ĐT&NC, Lãnh đạo Khoa CT, BM Trắc địa. Tại P.301-A1

(Đầu giờ đón khách tại P.201-A1. Tp: HT, P.ĐN)

 

TTHTQT

 

 

 

Hiệu trưởng

Chiều: */16h00’:  Ký kết thỏa thuận hợp tác với Công ty cổ phần đầu tư Đèo Cả. Tp: Ban điều hành dự án và tổ trưởng các nhóm chuyên gia (xem ghi chú); Mời Ô.Toản (BM Đường bộ). Tại P.401-A1

(Đầu giờ tiếp khách tại P.201-A1. Tp: HT, P.ĐN, Ô. Đăng)

 

Hiệu trưởng

 

Thứ Ba

23/10

 

Sáng: */8h30’: Ban chỉ huy quân sự  quận Đống Đa khảo sát đơn vị quyết thắng năm 2012. Tp: PHT Việt, P.TCCB, P.Bảo vệ. Tại P.301-A1

 

*/8h30’: Nhà trường rà soát tổ chức nhân sự, chức năng nhiệm vụ các đơn vị: P.TCCB; P.HCTH; P.ĐN; P.TBQT; P.TC-KT. Tp: BGH (HT, các PHT); CĐ; Lãnh đạo P.TCCB, P.HCTH, P.ĐN, P.TBQT, P. TC-KT. Tại P.401-A1. (Các đơn vị chuẩn bị báo cáo)

 

PHT Việt

 

 

 

Hiệu trưởng

Chiều: */14h30’: Họp bàn về đề án chuyển đổi  mô hình  hoạt động của Công ty Tư vấn triển khai công nghệ và XDGT. Tp; BGH, BCĐ chuyển đổi. Công ty TV Triển khai CN và XDGT chuẩn bị báo cáo. Tại P.301-A1.

 

Hiệu trưởng

 

Thứ  Tư

24/10

Sáng: */9h00’-11h00’: Tiếp đoàn các GS và Nhà xuất bản trường ĐH Giao thông Tây Nam – Trung Quốc. Tp: BGH (PHT Vịnh), TTHTQTvề ĐT&NC, P.ĐN, P.ĐTĐH, P.KHCN, Xưởng In, Trưởng Khoa CT, Trưởng khoa VT-KT, Trưởng các BM: KTVT Sắt, Đường Sắt, KTVT và DL, VTĐB và TP, NXB GTVT . Tại  P.301-A1.

 

*/ 9h00’: Tiếp và làm việc với Hiệu trưởng trường Đào tạo kỹ sư Valenciennes (CH Pháp). Tp: BGH (PHT Long), P.ĐN, TTHTQT về ĐT và NC. Tại P.201. A1

 

TTHTQT

 

 

 

 

 

 

PHT Long

Chiều: */14h00: Tiếp và làm việc với đại diện quỹ Giáo dục Việt Nam (VEF). Tp: P.ĐN, TTHTQTvề ĐT&NC. Tại P.201-A1

 

*/14h00’: Họp Ban Tổ chức Hội nghị CB-CC trường lần thứ 40. Tp: BGH (HT và các PHT); CĐ; P.HCTH; P.TC-KT; P.TCCB; P.CTCT&SV; P.ĐTĐH; P.ĐT SĐH; TTHTQT về ĐT&NC. Tại P.301-A1

 

*/14h30’: Giới thiệu học bổng giáo dục Hoa Kỳ chủ đề “Làm sao để nộp đơn và giành học bổng VEF”. Tp: Sinh viên và giảng viên toàn trường quan tâm dự, Tại P.501-A1

 

P.ĐN

 

 

Hiệu trưởng

 

 

 

P.ĐN

 

Thứ Năm

25/10

 

Sáng:*/8h30’: Họp Hội đồng thấm định chương trình đào tạo ngành Khai thác vận tải của trường CĐ GTVT Thành phố HCM. Tp: Hội đồng thấm định theo QĐ. Tại P.301-A1

 

*/8h30’: Nhà trường rà soát tổ chức nhân sự, chức năng nhiệm vụ P.ĐTSĐH; P.ĐTĐH; K.ĐHTC; TT HTQT về ĐT&NC; P.KHCN. Tp: BGH (HT, các PHT); CĐ, P.TCCB; Lãnh đạo các đơn vị P.ĐTSĐH; P.ĐTĐH; K.ĐHTC; TTHTQT về ĐT&NC; P.KHCN. Tại P.401-A1. (các đơn vị chuẩn bị báo cáo)

 

*/9h30: Họp Hội đồng thấm định chương trình đào tạo ngành Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa của trường CĐ GTVT Thành phố HCM. Tp: Hội đồng thấm định theo QĐ. Tại P.301-A1

 

PHT Long

 

 

 

Hiệu trưởng

 

 

 

 

 

PHT Việt

Chiều: */14h30’: Tập huấn cán bộ coi thi tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2012. Tp: Các cán bộ coi thi theo Quyết định. Tại P.501-A1

 

HĐTS

 

Thứ Sáu

26/10

 

Sáng:*/8h30’: Hội nghị tập huấn về quản lý hoạt động khoa học- công nghệ năm 2012. Tp: BGH (PHT Vịnh), Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Trường, lãnh đạo các Bộ môn. Tại P.501- A1 (P.KHCN chuẩn bị nội dung và tài liệu cho Hội nghị)

 

PHT Vịnh

Chiều: */14h00’: Họp Ban chỉ đạo và các tiểu ban triển khai thực hiện các nhóm giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo. Tp: Theo QĐ. Tại P.401-A1

 

Trưởng ban chỉ đạo

 

Thứ Bảy

27/10

 

Sáng:  Tuyển sinh Sau Đại học đợt 2 năm 2012

 

 

 

Chiều:

 

 

 

Ghi chú: 1- Phòng TC-KT: Kính mời các chủ nhiệm đề tài NCKH cấp Bộ, cấp trường năm 2012 khẩn trương đến làm thủ tục về kinh phí thực hiện đề tài tại phòng 107-A1. Thời gian từ 15h00’ đến 17h00’ hàng ngày. Hạn cuối là ngày 30/11/2012. Phòng TC-KT không chịu trách nhiệm về kinh phí nếu chủ nhiệm đề tài đến sau thời hạn trên.

2.- Ban Điều hành dự án Đèo Cả: Ô.Sử, Ô.Việt, Ô.Vịnh, Ô.Long (BGH); Ô.Đăng (TTHTQT về ĐT&NC); Bà Mai Anh (P.TC-KT); Ô.Phi (P.ĐN); Ô. Sỹ (P.TCCB); Ô.Cậy (K.CT); Ô.Bang (K.Cơ khí); Ô. Lân (K.Đ-ĐT); Ô.Bùi Ngọc Toàn (P.KHCN); Bà Giang (TTHTQT về ĐT&NC)

- Tổ trưởng các nhóm chuyên gia: Ô.Trung (CTGTTP&CTT); Ô.Cậy, Ô.Tân, Bà Cẩm Hà (BM Đường bộ); Ô.Việt (BM Tín hiệu GT); Ô.Toàn (BM Dự án &QLDA)

3. Nhà trường yêu cầu các Bộ môn, Văn phòng Khoa, Viện ký xác nhận đơn học kỳ phụ (lớp riêng) và đơn xin xác nhận điểm thi theo mẫu quy định (theo thông báo 482/TB-ĐTĐH ngày 12/10/2012)

4. Lớp bồi dưỡng Lý luận chính trị dành cho Đảng viên mới năm 2012 học trong 2 ngày 27, 28/10/2012 tại P.501-A1 (Lớp học khai mạc 8h00’ ngày thứ bảy 27/10/2012; đối tượng tham gia là những Đảng viên chưa học lớp bồi dưỡng chính trị cho Đảng viên mới)

5. Ngày 22,23, 24/10/2012 Cố vấn học tập K50, K51, K52, K53 hướng dẫn sinh viên ghi sổ học tập và đăng ký học trên phần mềm quản lý đào tạo theo thời hạn quy định.