TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI                   LỊCH CÔNG TÁC

                                                                               Tuần từ 22/12/2014 đến 27/12/2014

Thứ- Ngày

Nội dung- Địa điểm

Chủ trì

 

Thứ Hai

22/12

 

Sáng:

 

 

 

Chiều:

 

 

 

 

 

Thứ Ba

23/12

 

Sáng: */8h30’: Họp Thường vụ Đảng ủy đánh giá phân loại tổ chức cơ sở Đảng và xét khen thưởng năm 2014. Tp: Thường vụ Đảng ủy, VPĐU. Tại P.301-A1. (Văn phòng Đảng ủy chuẩn bị báo cáo)

 

 

Bí thư ĐU

Chiều: */14h00’:  Họp Ban xây dựng dự án phòng thí nghiệm do JICA tài trợ. Tp: Ban xây dựng dự án tài trợ JICA theo QĐ số 2495/QĐ-ĐHGTVT ngày 05/12/2014. Tại P.401-A1 (P.KHCN phối hợp Ban QLDA chuẩn bị nội dung để báo cáo)

 

 

Hiệu trưởng

 

Thứ  Tư

24/12

Sáng: */8h30’: Họp Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp thạc sỹ cho học viên cao học đợt 3 năm học 2014-2015. Tp: Theo QĐ. Tại 301-A1

 

*/8h30’:  P.ĐTSĐH báo cáo BGH dự thảo văn bản hướng dẫn thực hiện Quy chế Đào tạo trình độ thạc sỹ theo thông tư 15. Tp: BGH (HT, các PHT), P.ĐTSĐH, P.HCTH, P.ĐTĐH, P.KT&ĐBCLĐT, TT TT-TV, Lãnh đạo các Khoa, Viện, BM quản lý học viên cao học. Tại P.401-A1

(Phòng ĐTSĐH chuẩn bị nội dung để báo cáo)

 

Chủ tịch HĐ

 

Hiệu trưởng

Chiều: */14h00’: P.ĐTĐH, P.TCCB báo cáo BGH kết quả các Khoa, Viện triển khai thực hiện kết luận của Hiệu trưởng theo thông báo số 950/ĐHGTVT ngày 17/10/2014 . Tp: BGH (HT, các PHT), P.ĐTĐH, P.TCCB. Tại P.301-A1

 

Hiệu trưởng

 

Thứ Năm 25/12

 

 

Sáng: */8h00’: Seminar luận án TS cho NCS Nguyễn Văn Lâm- Ngành Tổ chức và quản lý VTĐS. Tp: P.ĐTSĐH, Bộ môn VT&KTĐS, mời các nhà khoa học và các đ/c quan tâm dự. Tại P.401-A1

 

*/9h00’: Lãnh đạo nhà trường gặp mặt CB, VC nghỉ hưu trong năm 2014. Tp: ĐU, BGH (HT, PHT Việt), CĐ, P.TCCB, P.HCTH, Lãnh đạo các đơn vị: K.Đ-ĐT, K.CT, K.LLCT, K.CNTT, K.VTKT, P.BV, Ban QL KTX và các CB, VC nghỉ hưu năm 2014 (có giấy mời). Tại P.301-A1.

 

BM  VT&KTĐS

 

 

 

Hiệu trưởng

 

Chiều: */14h00’: Phòng KHCN báo cáo BGH về dự thảo quy định xét công nhận sáng kiến. Tp: BGH (HT, các PHT), P.KHCN, Hội đồng sáng kiến trường.Tại P.303-A1

 

 

Hiệu trưởng

 

 

Thứ Sáu

26/12

 

Sáng: */8h30’:  Hội nghị đại biểu CB, VC trường lần thứ 42. Tp: Đại biểu đương nhiên, đại biểu bầu (Danh sách xem trên trang TTĐT của Trường). Tại Hội trường lớn. (Đại biểu mặc lễ phục; Các đơn vị và cá nhân được phân công viết báo cáo và tham luận chuẩn bị để báo cáo tại hội nghị)

 

Hiệu trưởng

 

 

 

 

Chiều: */14h00’: Hội đồng biên tập tạp chí KHGTVT xét duyệt bài báo Khoa học số 46-6/2014 và bài báo tạp chí quốc tế 3 trường. Tp: Hội đồng biên tập tạp chí KHGTVT. Tại P.401-A1

 

*/14h00’: Đại hội Công đoàn Trung tâm KHCN GTVT. Tp: Toàn thể đoàn viên và khách mời. Tại P.301-A1

 

Tổng biên tập

 

 

CĐ TTKHCN GTVT

 

Thứ Bảy

27/12

 

Sáng: */9h00’: Bảo vệ luận án TS cấp Bộ môn, ngành Quản lý Xây dựng của NCS Nguyễn Ngọc Sơn. Tp: Hội đồng chấm luận án (theo QĐ), P.ĐTSĐH, K.VTKT, BM KTXD, mời các đ/c quan tâm dự. Tại P.Hội thảo tầng 4- A8

 

P.ĐTSĐH

Chiều: */13h30’: Đại hội Đại biểu Đoàn TNCSHCM trường ĐH GTVT lần thứ XXVIII nhiệm kỳ 2014-2017 (phiên thứ nhất). Tp: đại biểu chính thức. Mời TVĐU, BGH, PGS.TS Lê Hoài Đức (ĐU viên phụ trách thanh niên). Tại Hội trường lớn.

 

*/14h00’: Bảo vệ luận án TS cấp cơ sở chuyên ngành Tổ chức và quản lý vận tải của NCS Nguyễn Ngọc Thạch. Tp: Hội đồng chấm luận án (theo QĐ), P.ĐTSĐH, K.VTKT, BM VTĐB&TP, mời các đ/c quan tâm dự. Tại P.Hội thảo tầng 4- A8

 

BTC

 

 

 

 

P.ĐTSĐH

Chủ nhật

28/12

 

Sáng: */8h00’: Đại hội Đại biểu Đoàn TNCSHCM trường ĐH GTVT lần thứ XXVIII nhiệm kỳ 2014-2017 (phiên thứ hai). Tp: đại biểu khách mời; đại biểu chính thức. Mời ĐU, BGH, CĐ, đại diện lãnh đạo các đơn vị. Tại Hội trường lớn.

 

 

BTC

Ghi chú:

  1. Phòng ĐTĐH đề nghị các bộ môn nhập điểm quá trình, điểm thi kết thúc học phần tất cả các đợt học kỳ chính, kỳ phụ của học kỳ I năm học 2014-2015 trước ngày 24/12/2014 để xét điều kiện bảo vệ tốt nghiệp cho sinh viên K51; cảnh báo kết quả học tập, thôi học, học bổng cho sinh viên K52, 53, 54
  2. CB-VC nghỉ Tết dương lịch từ 01/01 – 04/01/2015. Khối CB Hành chính làm bù vào ngày 27/12/2014.
  3. Các đơn vị được phân công chuẩn bị báo cáo tham luận tại Hội nghị CB-VC trường lần thứ 42 gửi file cho BTC (đ/c Vũ Minh Đức, Trưởng phòng HCTH, email: vmduc1966@yahoo.com.vn) trước 16h00’ ngày 25/12/2014