TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI                     LỊCH CÔNG TÁC

                                                                               Tuần từ 22/06/2015 đến 27/06/2015

Thứ- Ngày

Nội dung- Địa điểm

Chủ trì

 

Thứ Hai

22/06

 

Sáng: */8h00’: Khai mạc huấn luyện dân quân tự vệ năm 2015. Tp:BGH (PHT Việt), P.TCCB, P.Bảo vệ, Trung đội tự vệ . Tại P.501-A1

 

*/8h30’:  Họp Hội đồng chức danh giáo sư cơ sở Trường năm 2015- Phiên thứ 2. Tp: Toàn thể thành viên HĐ CDGSCS (theo QĐ). Tại P.401-A1 (Họp cả ngày, sáng từ 8h30’- 11h00’; chiều từ 14h00’- 16h30’)

 

P.Bảo vệ

 

 

 

Chủ tịch HĐ

Chiều: */15h00’:  Nghiệm thu giáo trình “Địa Kỹ thuật công trình” của PGS.TS Nguyễn Sỹ Ngọc. Tp: BGH (PHT Long), P.ĐTSĐH, K.CT, BM Địa kỹ thuật, TT TT-TV, P.TCKT, Xưởng in. Tại P.301-A1

 

PHT Long

 

Thứ Ba

23/06

 

Sáng: */8h30’: Bảo vệ luận án TS cấp Trường chuyên ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông của NCS Nguyễn Văn Chính. Tp: BGH (PHT Long), P.ĐTSĐH, K.CT, BM Đường bộ, Hội đồng chấm luận án, mời các đ/c quan tâm dự. Tại P.Hội thảo tầng 4- A8

 

 */9h00’: Họp Hội đồng xét thi đua khen thưởng của Viện KTXD; Mời P.CTCT&SV dự. Tại VP Viện KTXD P.303-A9.

 

*/9h00’: Lễ bế giảng và trao bằng cho sinh viên tốt nghiệp năm học 2014-2015 Khoa Điện- Điện tử. Tp: BGH (PHT Việt), P.ĐTĐH, P.CTCT&SV,  Lãnh đạo Khoa; CĐ, Đoàn TN Khoa, Trưởng, phó các BM chuyên ngành, CVHT, và các SV tốt nghiệp năm học 2014-2015. Tại Hội trường lớn.

 

P.ĐTSĐH

 

 

 

 

Chủ tịch HĐ

 

 

K.Đ-ĐT

Chiều: */14h00’: Họp Hội đồng xét tốt nghiệp cao học. Tp:Theo QĐ. Tại P.301-A1

 

*/14h30’: Lễ bế giảng và trao bằng cho sinh viên tốt nghiệp năm học 2014-2015 Khoa Công nghệ thông tin. Tp: BGH (PHT Long), P.ĐTĐH, P.CTCT&SV,  Lãnh đạo Khoa; CĐ, Đoàn TN khoa; Trưởng, phó các BM chuyên ngành, CVHT, và các SV tốt nghiệp năm học 2014-2015. Tại Hội trường lớn.

 

P.ĐTSĐH

 

 

K.CNTT

 

Thứ  Tư

24/06

 

Sáng: */8h30’: Họp Hội đồng chức danh giáo sư cơ sở Trường năm 2015- Phiên thứ 3. Tp: Toàn thể thành viên HĐ CDGSCS (theo QĐ). Tại P.401-A1 (Họp cả ngày, sáng từ 8h30’- 11h00’; chiều từ 14h00’- 16h30’)

 

*/8h30’: Lễ bế giảng và trao bằng cho sinh viên tốt nghiệp năm học 2014-2015 Khoa Vận tải kinh tế. Tp: BGH (PHT Long), P.ĐTĐH, P.CTCT&SV,  Lãnh đạo Khoa; CĐ, Đoàn TN khoa; Trưởng, phó các BM chuyên ngành, CVHT, và các SV tốt nghiệp năm học 2014-2015. Tại Hội trường lớn.

 

Chủ tịch HĐ

 

 

 

 

K.VTKT

Chiều: */15h00’: Lễ bế giảng và trao bằng cho sinh viên tốt nghiệp năm học 2014-2015 Viện Quy hoạch và QLGTVT. Tp: BGH (PHT Long), P.ĐTĐH, P.CTCT&SV,  Lãnh đạo Viện, Trưởng, phó các BM chuyên ngành, CVHT, và các SV tốt nghiệp năm học 2014-2015. Tại Hội trường lớn.

 

Viện QH&QLGTVT

 

 

 

 

Thứ Năm 25/06

 

 

Sáng:*/8h30’: Phổ biến Quy chế cho thành viên ban coi thi kỳ thi Trung học phổ thông Quốc gia năm 2015. Tp: BGH (PHT Long), Toàn thể GV tham gia ban coi thi theo QĐ 1178/QĐ-ĐHGTVT ngày 18/6/2015. Tại P.501-A1

 

*/8h30’: Bảo vệ luận án TS cấp Trường chuyên ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông của NCS Trần Thiện Lưu. Tp: BGH (PHT Việt), P.ĐTSĐH, K.CT, BM Đường bộ, Hội đồng chấm luận án, mời các đ/c quan tâm dự. Tại P.Hội thảo tầng 4- A8

 

*/9h00’:  Họp bàn về nội dung và cách thức tổ chức tuần sinh hoạt chính trị đầu năm. Tp: BGH (PHT Việt), CĐ, Đoàn TN; đại diện lãnh đạo các Khoa, Viện, Trung tâm quản lý sinh viên; Khoa KHCB, Khoa LLCT, đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.CTCT&SV, P.HCTH, P.ĐTĐH, Ban quản lý giảng đường. Tại P.401-A1

 

*/9h00’: Lễ bế giảng và trao bằng cho sinh viên tốt nghiệp năm học 2014-2015 Khoa Cơ khí. Tp: BGH (PHT Vịnh), P.ĐTĐH, P.CTCT&SV,  Lãnh đạo Khoa; CĐ, Đoàn TN Khoa; Trưởng, phó các BM chuyên ngành, CVHT, và các SV khóa 51 tốt nghiệp năm học 2014-2015. Tại Hội trường lớn.

 

*/10h00’: Tiếp GS Jean Michel Baleynaud, Điều phối viên dự án Erasmus- Phòng ĐN, Trường ĐH Paul Sabatier Toulous III, CH Pháp. Tp: P.ĐN, Lãnh đạo khoa Cơ khí, mời Bà Cúc (BM Nga-Pháp). Tại P.201-A1

 

P.KT&ĐBCLĐT

 

 

 

 

P.ĐTSĐH

 

 

 

 

PHT Việt

 

 

 

 

 

K.Cơ khí

 

 

 

 

 

P.ĐN

Chiều: */14h00’:. Bảo vệ luận án TS cấp Trường chuyên ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông của NCS Vũ Phương Thảo. Tp: BGH (PHT Long), P.ĐTSĐH, K.CT, BM Đường bộ, Hội đồng chấm luận án, mời các đ/c quan tâm dự. Tại P.Hội thảo tầng 4- A8

 

*/14h30’: Lễ bế giảng và trao bằng cho sinh viên tốt nghiệp năm học 2014-2015 Viện MT và ATGT. Tp: BGH (PHT Vịnh), P.ĐTĐH, P.CTCT&SV,  Lãnh đạo Viện; CĐ, Đoàn TN Viện, Trưởng, phó các BM chuyên ngành, CVHT, và các SV khóa 52 tốt nghiệp năm học 2014-2015. Tại Hội trường lớn

 

*/14h00’: Họp Hội đồng thi đua Khoa Khoa học cơ bản. Tp: thành viên HĐTĐ Khoa KHCB, Mời P.CTCT&SV dự. Tại P.301-A1

 

*/15h00’: Họp Ban chấp hành CĐ Trường mở rộng. Tp: BCH CĐ, UBKT, Chủ tịch, Phó Chủ tịch CĐ bộ phận, Tổ trưởng tổ công đoàn trực thuộc. Tại P.401-A1

 

P.ĐTSĐH

 

 

 

 

P.ĐTĐH

 

 

 

 

 

K.KHCB

 

 

Ban TV CĐ

 

Thứ Sáu

26/06

 

Sáng: */8h30’: Lãnh đạo Diễn đàn nghiên cứu GTVT (TSFV) báo cáo BGH về các hoạt động của diễn đàn. Tp: BGH (HT, các PHT), Lãnh đạo TSFV, P.HCTH.Tại P.301-A1

 

*/9h00’: Triển khai dự án đào tạo thạc sỹ kỹ thuật hệ thống đường sắt do DAAD tài trợ hợp tác với trường TU Dresden. Tp: BGH (HT), Ban QLDA và Trưởng các BM: Đường sắt, ĐMTX, Tín hiệu GT, VT-KT sắt. Tại P.401-A1

 

Hiệu trưởng

 

 

 

Hiệu trưởng

Chiều:  */14h00’: Ban Thanh tra báo cáo dự thảo Quy định về công tác hỗ trợ Thanh tra, kiểm tra nề nếp kỷ cương của Trường ĐH GTVT. Tp: Tiểu ban văn bản quản lý, Ban Thanh tra. Tại P.301-A1

 

Ban Thanh tra

 

Thứ Bảy

27/6

 

Sáng: */8h30’:

 

 

 

 

Chiều:

 

 

 

Ghi chú:

1. Đề nghị CĐ các đơn vị gửi danh sách xét trợ cấp khó khăn quý 2 (kèm minh chứng) cho VP CĐ trước ngày thứ sáu 26/6/2015