TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI                     LỊCH CÔNG TÁC

                                                                               Tuần từ 22/9/2014 đến 28/9/2014

Thứ- Ngày

Nội dung- Địa điểm

Chủ trì

 

Thứ Hai

22/9

 

Sáng:

                

 

 

 

 

Chiều: */14h00’: Tổ chức báo cáo Seminar của Viện Kỹ thuật xây dựng. Tp: Toàn thể GV của Viện KTXD; mời các đ/c quan tâm dự. Tại P.401-A1

 

*/14h00’: Họp xét trợ cấp khó khăn quý 2+3/2014. Tp: BTV CĐ, P.TC-KT, P.TCCB, Trạm y tế. Tại VPVĐ

 

*/14h00’: Ban quản lý KTX báo cáo BGH về quản lý an ninh trật tự, các hoạt động dịch vụ. Tp: BGH (HT, các PHT); P.TC-KT, P.TBQT, P.Bảo vệ. Tại P.301-A1

 

 

 

 

Viện trưởng

 

 

 

Chủ tịch CĐ

 

 

Hiệu trưởng

 

Thứ Ba

23/9

 

Sáng: */8h30’: Nhà trường làm với Khoa Cơ khí và Viện MT và ATGT. Tp: BGH (HT, các PHT), P.TCCB, P.ĐTĐH, P.ĐTSĐH, BCN, ĐU Khoa CK; Giám đốc, Chi ủy viên MT&ATGT (P.ĐTĐH, P.ĐTSĐH, P.TCCB chuẩn bị báo cáo). Tại P.401-A1

 

 

 

 

Hiệu trưởng

Chiều: */14h00’: Lễ ký thỏa thuận hợp tác giữa trường ĐH Giao thông Vận tải và tập đoàn PASCO. Tp: HT, P.ĐN, P.KHCN, K.CT, BM Đường ô tô &SB, TTKHCN GTVT. Tại P.301-A1

 

*/14h00’: Họp Ban chấp hành công đoàn mở rộng. Tp: UV BCH CĐ trường, Thành viên UBKT CĐ Trường; UVBCH CĐ bộ phận; tổ trưởng, tổ phó CĐ trực thuộc. Tại P.401-A1

 

 

 

 

 

 

 

Hiệu trưởng

 

 

 

Chủ tịch CĐ

 

 

Thứ  Tư

24/9

Sáng: */8h30’: Nhà trường làm với Khoa Điện- Điện tử và Khoa CNTT. Tp: BGH (HT, các PHT), P.TCCB, P.ĐTĐH, P.ĐTSĐH, BCN, Chi ủy Khoa Đ-ĐT, K.CNTT(P.ĐTĐH, P.ĐTSĐH, P.TCCB chuẩn bị báo cáo). Tại P.301-A1

 

*/9h00’: Họp Ban tổ chức giải Bóng đá CB-VC 2014. Tp: Đại diện CĐ có đội bóng tham dự. Tại P.305-A1

 

*/9h00’- 17h00’: Khóa học quốc tế về “Quy hoạch giao thông vận tải”. Tp: BGH, P.ĐN, P.KHCN; Mời các GV&SV đã đăng ký dự. Tại P.501-A1 (khóa học trong 3 ngày 24, 25, 26/9/2014)

 

*/9h00’- 17h00’: Khóa học quốc tế về “Quản lý tài sản kết cấu hạ tầng đường bộ”. Tp: BGH, P.ĐN, P.KHCN; Mời các GV&SV đã đăng ký dự. Tại P.401-A1 (khóa học trong 3 ngày 24, 25, 26/9/2014)

 

 

Hiệu trưởng

 

 

 

 

CT CĐ trường

 

BM Đường ô tô &SB

 

 

BM Đường ô tô &SB

Chiều: */14h00’:  Họp Ban nữ công trường (10 thành viên) bàn về tổ chức lễ kỷ niệm ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam 20/10. Tại VP CĐ

 

*/14h00’: Họp xét duyệt đề tài NCKH Sinh viên năm học 2014-2015. Tp: Thường trực Hội đồng KHĐT trường. Tại P.301-A1

 

 

Trưởng ban nữ công

 

 

Chủ tịch HĐ

 

Thứ Năm 25/9

 

Sáng: */8h30’: Họp Tiểu ban Tài chính xem xét điều chỉnh một số nội dung của Quy chế chi tiêu nội bộ. Tp: BGH (HT, các PHT), Tiểu ban tài chính, P.ĐTĐH, P.HCTH, P.TCCB, P.TCKT (P.TCKT chuẩn bị báo cáo). Tại P.301-A1

 

Hiệu trưởng

Chiều: */14h00’: Họp Hội đồng sức khỏe, báo cáo kết quả khám sức khỏe K51 ra  trường và K55 nhập  trường. Tp: Theo QĐ. Tại P.305-A1

 

*/14h00’: Họp xét duyệt đề tài NCKH Sinh viên năm học 2014-2015. Tp: Thường trực Hội đồng KHĐT trường. Tại P.301-A1

 

CT HĐ

 

 

CT HĐ

 

Thứ Sáu

26/9

 

Sáng:*/9h30’: Tiếp và làm việc với đại diện Tập đoàn Nippon steel & Sumitomo Metal. Tp: HT, P.ĐN, Mời TS Nguyễn T Tuyết Trinh (BM CTGTTP&CTTT). Tại P.201-A1

 

Hiệu trưởng

Chiều: */14h00’:

 

 

 

 

Thứ Bảy

27/9

 

Sáng:  */8h30’: Seminar luận án Tiến sỹ của NCS Nguyễn Mạnh Hùng. Tp: BM Vận tải ĐB&TP; Mời các đ/c quan tâm dự. Tại P.401-A1

 

 

BM VTĐB&TP

Chiều:

 

 

 

Ghi chú: