TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI                     LỊCH CÔNG TÁC

                                                                               Tuần từ 22/03/2015 đến 28/03/2015

Thứ- Ngày

Nội dung- Địa điểm

Chủ trì

 

Thứ Hai

23/03

 

Sáng: */9h00’: Tiếp và làm việc với đoàn các Trường Đại học Mỏ- Pháp. Tp: BGH (HT), P.ĐN, TTĐTQT, GS Phạm Duy Hữu (Viện KTXD), Viện KTXD, đại diện BM VLXD. Tại P.301-A1

 

 

 

Hiệu trưởng

Chiều: */14h00’: Họp bàn về tổ chức Lễ kỷ niệm 25 năm thành lập Cơ sở 2. Tp: BGH (HT, các PHT), P.HCTH, P.CTCT&SV, P.TCCB, Cơ sở 2, P.ĐN, P.TC-KT. Tại P.301-A1 (P.HCTH chuẩn bị nội dung để báo cáo)

 

 

Hiệu trưởng

 

Thứ Ba

24/03

 

Sáng: */8h30’: Hội nghị điển hình tiên tiến năm 2015. Tp: Theo TB số 172/TB-ĐHGTVT ngày 09/3/2015 (bao gồm cả các đ/c là phụ trách bộ môn). Tại Hội trường lớn

 

 

 

Hiệu trưởng

Chiều:*/14h00’:  Tiếp và làm việc với tập đoàn thép Nippon. Tp: P.ĐN. Tại P.201-A1

 

 

 

P.ĐN

 

Thứ  Tư

25/03

Sáng: */8h30’: Đánh giá cố vấn học tập và đánh giá rèn luyện sinh viên học kỳ I năm 2014- 2015. Tp: BGH, Hội đồng CVHT, và Hội đồng CĐ RLSV. Tại P.301-A1

 

 

 

PHT Việt

Chiều: */14h00’: Sơ kết học kỳ I năm học 2014-2015 của Viện Môi trường và An toàn GT. Tp: Lãnh đạo Viện , BT Liên chi đoàn; Trưởng, Phó các BM, CVHT các khóa, Ban cán sự lớp, BCH Chi đoàn lớp. Mời P.ĐTĐH, CTCT&SV, Ban Thanh tra, P.KT&ĐBCLĐT dự. Tại P.105-A5

 

*/14h00’: Họp xét trợ cấp khó khăn Quý I/2015. Tp: CĐ (CT, các PCT), P.TCCB, P.TCKT, Trạm Y tế. Tại VP CĐ

 

*/14h00’: Đại hội Chi bộ Đào tạo. Tp: Toàn thể Đảng viên chi bộ, Mời TVĐU (đ/c Long); đ/c Bính (P.ĐTĐH), đ/c Vân (P.ĐTSĐH). Tại P.301-A1

 

 

 

Viện MT&ATGT

 

 

 

 

CT CĐ

 

 

BT Chi bộ

 

 

 

Thứ Năm 26/03

 

Sáng:*/8h30’: Họp chuẩn bị Hội thảo hè năm học 2014-2015. Tp: BGH (HT, các PHT), P.KHCN, P.ĐTĐH, P.ĐTSĐH, TT ĐTQT, Khoa ĐHTC, P.TCCB, P.CTCT&SV, P.HCTH. Tại P.301-A1

 

*/10h00’: Họp BCH Chi hội thể thao Trường. Tp: UV BCH Chi hội TT trường nhiệm kỳ 2012-2017. Tại P.301-A1

 

Hiệu trưởng

 

 

 

Chủ tịch Chi hội

Chiều: */14h00’: Trao đổi chuyên môn giữa các nhà khoa học trẻ về một số hướng nghiên cứu mới trong xây dựng công trình giao thông. Tp: các GV trẻ khoa CT.  Tại P.Hội thảo tầng 4- A8

 

*/19h00’: Chung khảo Hội thi “Giọng hát hay sinh viên 2015” nhân kỷ niệm 84 năm ngày thành lập Đoàn TNCS HCM và 53 năm thành lập trường. Tp: Kính mời ĐU (đ/c Chương), BGH (PHT Vịnh), CĐ, Lãnh đạo các đơn vị và toàn thể CB,VC tham dự. Tại P.Hội trường lớn

 

BM Đường bộ

 

 

Đoàn TNCS HCM

 

 

Thứ Sáu

27/03

 

Sáng: */8h30’: Đại hội Đảng bộ Khoa Cơ khí. Tp: Toàn thể Đảng viên trong Đảng bộ, Mời TVĐU (đ/c Sử). Tại P.501-A1

 

*/8h30’:  Bảo vệ luận án TS cấp trường của NCS Ngô Thanh Bình. Tp: BGH (PHT Long), P.ĐTSĐH, K.Đ-ĐT, BM Điều khiển học, Hội đồng chấm luận án, Mời các đ/c quan tâm dự. Tại P.Hội thảo tầng 4- A8, P.403-A8

 

BTĐU Khoa

 

P.ĐTSĐH

Chiều:  */14h00’: Hội nghị CB chủ chốt công đoàn đóng góp ý kến cho dự thảo báo cáo chính trị trình ĐH Đại biểu Đảng bộ Trường lần thứ 29. Tp: UVBCH CĐ trường, UV UBKT, UV BCH CĐ bộ phận, tổ trưởng, tổ phó CĐ trực thuộc. Mời ĐU trường, Trưởng các ban của ĐU, Tiểu ban VKĐH. Tại P.501-A1

 

 

BTV CĐ trường

 

Thứ Bảy

28/03

 

Sáng: */8h30’: Đại hội Đảng bộ Khoa Công trình. Tp: Toàn thể Đảng viên trong Đảng bộ, TVĐU ( đ/c Vịnh). Tại P.501-A1

 

 

BT ĐU Khoa

Chiều:

 

 

 

 

Ghi chú:

1.Đề nghị các đại biểu đến dự Hội nghị điển hình tiên tiến mặc lễ phục.

      2.Phòng Tài chính Kế toán đã xử lý xong số liệu Quyết toán thuế năm 2014, Hiện tại còn 09 đơn vị chưa gửi Ủy quyền QTT TNCN năm 2014: BM Kỹ thuật máy; BM Nga Pháp; Phòng Khảo thí và ĐB CLĐT; Phòng Đào tạo Đại học; Phòng Đào tạo sau Đại học; Ban QLDA; VP Khoa CNTT;  VP Đoàn Thanh niên; VP khoa Kinh tế.  Phòng TCKT xin thông báo để các đơn vị trên chủ động tự Quyết toán Thuế TNCN năm 2014 với cơ quan Thuế.

3. Đề nghị công đoàn các đơn vị gửi danh sách đề nghị xét trợ cấp khó khăn quý 1 năm 2015 (kèm minh chứng) cho VP Công đoàn trước 16h ngày 24/3/3015