TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI                   LỊCH CÔNG TÁC

                                                                               Tuần từ 23/6/2014 đến 28/6/2014

Thứ- Ngày

Nội dung- Địa điểm

Chủ trì

 

Thứ Hai

23/6

 

Sáng: */7h30’: Huấn luyện trung đội tự vệ theo thông báo số 555/TB-ĐHGTVT ngày 10/6/2014. Tại Công viên Gò Đống đa (từ 7.30’ ngày 23/6 đến 17h30’ ngày 29/6/2014)

 

*/8h30’: Tổng kết năm hoc 2013-2014 của Khoa LLCT. Tp: BGH (PHT Long), CĐ, các đại diện Phòng, Ban, Khoa, Viện liên quan tới dự. Tại P.401-A1

 

BCH Quân sự

 

 

Trưởng Khoa LLCT

Chiều:*/14h00’: Thông qua chương trình đào tạo ThS Ứng dụng khối Công trình theo Thông tư số 15/2014/TT-Bộ GD ĐT. Tp: Thành viên Hội đồng KHĐT Khoa CT. Tại P.401-A1

 

Chủ tịch HĐ KH-ĐT Khoa CT

 

Thứ Ba

24/6

 

Sáng:

 

 

 

Chiều: */14h00’: Họp HĐ tuyển sinh Sau đại học năm 2014 bàn về công tác tuyển sinh cao học theo Thông tự số 15/2014/TT-BGD ĐT ngày 15/5/2014 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT. Tp: Các thành viên của HĐ TS. Tại P.401-A1

 

PHT Long

 

Thứ  Tư

25/6

Sáng: */8h30’: Tiếp và làm việc với BHXH Quận Cầu giấy. Tp: BGH (PHT Việt), CĐ, P.TCCB, P.TCKT, Trạm Y tế (P.TCCB chuẩn bị báo cáo). Tại P.301-A1 (P.TCCB chuẩn bị báo cáo)

 

*/9h00’: Họp bàn về việc triển khai công tác lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của GV qua Internet. Tp: BGH (PHT Long), P.KT&ĐBCLĐT, P.CTCT&SV, TT ƯDCNTT, Lãnh đạo các Khoa, Viện; TTĐTQT. Tại P.401-A1 (P.KT&ĐBCL chuẩn bị báo cáo)

 

PHT Việt

 

 

 

PHT Long

 

Chiều:

 

 

 

 

Thứ Năm 26/6

 

Sáng: */8h30’: Báo cáo Dự thảo kế hoạch sinh hoạt chính trị đầu năm học 2014-2015. Tp: BGH (PHT Việt), CĐ, Đoàn TN, P.CTCT&SV, P.TCCB, P.HCTH, P.ĐTĐH, Ban QLGĐ, Khoa KHCB, K.LLCT, Lãnh đạo các Khoa, Viện, TT ĐTQT. Tại P.401-A1

 

*/9h00’: Phỏng vấn các ứng viên học bổng NIPPON. Tp: P.ĐN, Mời TS Nguyễn T Tuyết Trinh (BM CTGTTP&CTT). Tại P.301-A1

 

 

PHT Việt

 

 

 

 

 

P.ĐN

Chiều: */14h00’: Họp đoàn cán bộ đi coi thi tuyển sinh đại học chính quy năm 2014 tại TP Vinh. Tp: theo QĐ số 1306/QĐ-ĐHGTVT. Tại P.301-A1

 

Trưởng đoàn

 

Thứ Sáu

27/6

 

Sáng:*/8h00’: Lễ ra quân Chiến dịch Tiếp sức mùa thi năm 2014. Tp: Mời ĐU, BGH (PHT Việt), CĐ trường, P.CTCT&SV, Lãnh đạo các Khoa, Viện, TTĐTQT và 440 SV tình nguyện TSMT. Tại Hội trường lớn

 

*/9h30’: Mở và xét thầu gói thầu “Cung cấp và lắp đặt thang máy Nhà A1- Trường ĐHGTVT”. Tp: Theo QĐ. Tại P.305-A1

 

Đoàn TN

 

 

 

P.TBQT

Chiều:

 

 

 

 

Thứ Bảy

28/6

 

Sáng

 

 

 

Chiều:

 

 

 

Ghi chú :