TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI                     LỊCH CÔNG TÁC

                                                                                     Tuần từ 24/02 đến 01/03/2014

Thứ- Ngày

Nội dung- Địa điểm

Chủ trì

 

Thứ Hai

24/02

 

Sáng: */9h00’: Tiếp và làm việc với Ông Serge BASTIDE- trường Đại học Mỏ về chương trình Vật liệu và Công nghệ Việt Pháp. Tp: BGH (PHT Long), TT ĐTQT, P.ĐN. Tại P.301-A1

 

*/9h30’: Seminar về ITS cho sinh viên với chuyên đề “ Kỹ thuật hệ thống và thiết kế hệ thống giao thông đường bộ”, “Giao thông đô thị và ITS”. Tp: SV Khoa Đ-ĐT. Tại P.501-A1 (P.HCTH chuẩn bị loa, mic, máy chiếu). (Lớp học trong 3 buổi sáng ngày 24,25,26/2/2014)

 

PHT Long

 

 

 

K.Đ-ĐT

 

 

Chiều:*/14h30’: Họp chuẩn bị cho công tác bổ nhiệm Viện trưởng nhiệm kỳ 2013-2018 của Viện Kỹ thuật xây dựng. Tp: Toàn thể GV của Viện KTXD. Tại P.301-A1

 

 

Viện KTXD

 

Thứ Ba

25/02

 

Sáng: */8h30’: Hội thảo khoa học Quốc tế: “Các giải pháp đo đạc và quan trắc công trình XD” (Phối hợp giữa trường ĐHGTVT và Công ty KYOWA- Nhật Bản). Tp: BGH (PHT Vịnh), P.KHCN, P.ĐN, Khoa CT, TT KHCNGTVT, các đại biểu theo giấy mời. Tại Phòng Hội thảo tầng 7-A8

 

*/9h00’: Họp Ban xây dựng Đề án phối hợp đào tạo giữa Trường ĐH Giao thông vận tải và Trường Đại học Tổng hợp Kỹ thuật Giao thông đường sắt Matxcova. Tp: Các thành viên Ban xây dựng đề án. Tại P.301-A1 (TT ĐTQT chuẩn bị đề án để báo cáo)

 

TT KHCN GTVT

 

 

 

 

Trưởng ban

Chiều:

 

 

 

 

 

Thứ  Tư

26/02

Sáng:

 

 

 

 

Chiều: */14h00’:

 

 

 

 

 

Thứ Năm

27/02

 

Sáng: */8h30’:

 

 

 

 

Chiều: */14h00’: Họp chuẩn bị nội dung cho việc rà soát và đánh giá hệ thống văn bản quản lý của Trường. Tp: Tiểu ban về văn bản quản lý (Theo QĐ 1844- ngày 09/10/2013). Tại P.305-A1. (Ô.Đức-HCTH chuẩn bị nội dung họp).

 

 

Trưởng tiểu ban

 

Thứ Sáu

28/02

 

Sáng: */8h30’: Giao ban Khoa học Công nghệ- Lao động sản xuất năm 2013. Tp: BGH (HT, các PHT), Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc, Cơ sở 2, Trưởng các BM, Giám đốc các Trung tâm, Công ty thuộc trường. Tại P.501-A1 (P.KHCN, P.TCKT, P.TCCB, P.TBQT, Cơ sở 2 chuẩn bị báo cáo).

 

PHT Vịnh

Chiều: */18h00’: Sơ kết học kỳ I năm học 2013-2014 Khoa Cơ khí. Tp: Toàn thể CB-GV Khoa Cơ khí; Toàn bộ SV hệ chính quy Khoa Cơ khí. Mời PHT Việt, P.CTCT&SV, P.ĐTĐH, Đoàn TN dự. (CVHT thông báo cho các lớp SV đến dự đông đủ, đúng giờ). Tại Hội trường lớn

 

K.Cơ khí

 

 

Thứ Bảy

01/03

 

Sáng:

 

 

 

Chiều:

 

 

 

Ghi chú:

  1. Đoàn Nữ công đi thực thế tại Tuyên Quang nhân dịp 8/3 xuất phát tại trường lúc 5h30’ Chủ nhật ngày 2/3/2014. Đề nghị nữ công các đơn vị đôn đốc, nhắc nhở các chị em đã đăng ký tham gia đầy đủ và đúng giờ để đảm bảo lịch trình của cả đoàn.
  2. Đề nghị công đoàn các đơn vị gửi danh sách CB Đảng, Đoàn thể đi thực tế ở Hà Giang cho VP Công đoàn chậm nhất là 16h00’ ngày thứ hai 24/2/2014.
  3. Đề nghị các đơn vị gửi báo cáo công tác tháng cho Phòng Hành chính tổng hợp, chậm nhất ngày 25/2/2014.