TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI                   LỊCH CÔNG TÁC

                                                                               Tuần từ 24/3/2014 đến 29/03/2014

Thứ- Ngày

Nội dung- Địa điểm

Chủ trì

 

Thứ Hai

24/03

 

Sáng: */10h00’: Tổng kết trao giải cuộc thi sáng tác Slogan trường ĐH GTVT. Tp: BTC, Ban chấm thi và các tác giả đạt giải. P.301- A1 (P.CTCT&SV chuẩn bị báo cáo, mời các tác giả được giải)

 

 

Trưởng ban

 

Chiều: */14h00’:  Họp xét cảnh báo kết quả học tập, thôi học K54 hệ chính quy. Tp: BGH (PHT Việt), P.ĐTĐH, P.CTCT&SV, Ban Thanh tra, TTĐTQT, Lãnh đạo các Khoa, Viện quản lý sinh viên. Tại P.401- A1 (P.ĐTĐH chuẩn bị nội dung)

 

*/14h00’: Họp xét trợ cấp khó khăn quý I năm 2014. Tp:  BTV CĐ, P.TC-KT, P.TCCB, Trạm Y tế. Tại VP CĐ

 

*/15h30’: Họp thông qua Khung chương trình đào tạo QLXDCTGT Tiếng Anh. Tp: BGH (PHT Long), TTĐTQT. Mời GS Hữu, GS Khang, PGS Cậy, PGS Nhiệm, TS Hải Hà, Ô.Chu Viết Bình (K.CT); PGS Tích (K.VTKT), TS Sang (BM KTXD); TS Chương (P.ĐTĐH). Tại P.301-A1 (Nhóm Chương trình QLXDCTGT tiếng Anh chuẩn bị báo cáo)

 

*/19h00’: Liên hoan văn nghệ của CB-GV chào mừng kỷ niệm 52 năm ngày thành lập Trường 24/3. Mời ĐU- BGH, CĐ, Đoàn TN, Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc trường và toàn thể CB-GV tới dự, cổ vũ. Tại Hội trường lớn.

 

 

PHT Việt

 

 

 

 

Chủ tịch CĐ

 

 

PHT Long

 

 

 

 

 

BTC

 

 

 

 

Thứ Ba

25/03

 

Sáng: */8h30’: Làm việc với Đoàn khảo sát của Thanh tra Chính phủ. Tp: BGH (HT, các PHT), P.TCCB; P.TCKT, P.ĐTĐH, P.TBQT, Ban QLDA, P.HCTH, Đoàn KS của Thanh tra CP. Tại P.301-A1

 

 

Trưởng đoàn KS

Chiều: */14h00’: Họp thông qua văn bản về công tác quản lý. Tp: Tiểu ban về kiểm tra công tác quản lý. Mời BGH (HT, các PHT) dự. Tại P.301-A1. (Ô.Bằng- Ban Thanh tra, Ô.Sỹ- P.TCCB chuẩn bị nội dung họp).

 

*/14h00’: Trình bày phương án quy hoạch KTX sinh viên. Tp: BGH (HT, PHT Việt), Ban QLDA, Ban QLKTX, Ban QLGĐ, P.TBQT, P.CTCT&SV, Trạm Y tế, TT ƯDCNTT, P.TCKT. Tại P.305-A1

 

*/14h00’: Rà soát và điều chỉnh chương trình đào tạo thạc sỹ các chuyên ngành Khoa Vận tải- Kinh tế. Tp: BGH (PHT Long), P.ĐTSĐH, Lãnh đạo K.VTKT, các Trưởng BM quản lý các chuyên ngành đào tạo ThS. Mời GS.TSKH Nguyễn Hữu Hà, PGS.TS Từ Sỹ Sùa. Tại P.401-A1 (Khoa VTKT  chuẩn bị báo cáo)

 

 

Trưởng tiểu ban

 

 

 

Ban QLDA

 

 

 

PHT Long

 

Thứ  Tư

26/03

Sáng: */8h30’: Họp Hội đồng xét tặng danh hiệu NGND-NGƯT. Tp: Toàn bộ Hội đồng và tổ thư ký (theo QĐ). Tại P. 301-A1

 

*/8h30’: Rà soát và điều chỉnh chương trình đào tạo thạc sỹ các chuyên ngành Khoa Cơ khí. Tp: BGH (PHT Long), P.ĐTSĐH, Lãnh đạo K.Cơ khí, các Trưởng BM quản lý các chuyên ngành đào tạo ThS. Mời GS Đỗ Đức Tuấn, PGS.TS Nguyễn Đăng Điệm. Tại P.401-A1 (Khoa Cơ khí chuẩn bị báo cáo)

 

*/9h00’: Mở hồi sơ đề xuất gói thầu “Mua sắm 02 phòng máy tính và phụ kiện kèm theo”. Tp: Theo giấy mời và theo QĐ. Tại P.305-A1

 

*/10h00’: Họp Ban chấp hành Đoàn trường. Tp: UV BCH Đoàn trường. Tại P.501-A1

 

 

Chủ tịch HĐ

 

PHT Long

 

 

 

 

 

P.TBQT

 

 

BT Đoàn trường

Chiều: */14h00’: Rà soát và điều chỉnh chương trình đào tạo thạc sỹ các chuyên ngành Khoa Công trình. Tp: BGH (PHT Long), P.ĐTSĐH, Lãnh đạo K.Công trình, các Trưởng BM quản lý các chuyên ngành đào tạo ThS. Mời GS.TS Phạm Duy Hữu, GS.TS Nguyễn Viết Trung, PGS.TS Trần Đức Nhiệm, PGS.TS Bùi Xuân Cậy. Tại P.301-A1 (Khoa Công trình  chuẩn bị báo cáo)

 

*/14h00’: Làm việc với Tổng công ty Hàng không Việt Nam về công tác đào tạo. Tp: BGH, P.ĐTĐH, K.CK, K.VTKT, Khoa Đ-ĐT. Tại P.305-A1

 

 

PHT Long

 

 

 

 

 

 

P.ĐTĐH

 

Thứ Năm 27/03

 

Sáng: */9h00’: Làm việc với tiến sỹ Surachet Pravinvongvuth, Viện Công nghệ Châu Á (AIT-Việt Nam). Tp: PHT Long, P.ĐN, P.ĐTSĐH, TTĐTQT, K.CT, K.VTKT, Viện QH&QLGT. Tại P.301-A1

 

*/9h30’: Họp Ban chấp hành Chi hội thể thao trường. Tp: Ủy viên BCH Hội TT Trường nhiệm kỳ 2012-2017. Tại P.305-A1

 

PHT Long

 

 

 

PHT Việt

Chiều: */14h00’: Họp thông qua Khung chương trình đào tạo tiên tiến và CLC. Tp: Ban chỉ đạo. Mời GS Hữu Hà (K.VTKT), GS Hữu, GS Trung, GS Khang, PGS Nhiệm, TS Hải Hà, Ô.Chu Viết Bình (K.CT). Tại P.301-A1 (các trưởng nhóm rà soát điều chỉnh CTTT và CLC chuẩn bị báo cáo)

 

*/14h00’: Họp về triển khai phần mềm văn phòng điện tử (Phần quản lý nhân sự). TP: Tiểu ban ƯDCNTT (Theo QĐ 1844 ngày 09/10/2013), P. TCCB, TTƯDCNTT, Mời Hiệu trưởng dự. Tại P. 305-A1. (TTƯDCNTT chuẩn bị đề cương báo cáo)

 

*/14h00’: Sơ kết học kỳ I năm học 2013-2014 của Khoa Điện-Điện tử.Tp: BCN Khoa, Trưởng các BM thuộc khoa, BT Liên chi đoàn, các CVHT của Khoa, BCS các lớp, BT Chi đoàn. Mời P.ĐTĐH, P.CTCT&SV dự. Tại P.501-A1

 

 

Trưởng ban

 

 

 

 

Trưởng tiểu ban

 

 

 

BCN Khoa Đ-ĐT

 

Thứ Sáu

28/03

 

Sáng: */8h30’: Họp về xây dựng kế hoạch năm học 2014-2015. Tp: BGH (PHT Long), P.ĐTĐH, P.ĐTSĐH, TTĐTQT, K.ĐHTC, Ban Thanh tra, Ban QLGĐ, TTƯDCNTT. Lãnh đạo các Khoa, Viện, Trung tâm, Trưởng các BM trong toàn trường. Tại P.501-A1

 

P.ĐTĐH

Chiều:  */14h00’: Rà soát và điều chỉnh chương trình đào tạo thạc sỹ các chuyên ngành Khoa Điện-Điện tử, Khoa CNTT. Tp: BGH (PHT Long), P.ĐTSĐH, Lãnh đạo K.Đ-ĐT và K.CNTT, các Trưởng BM quản lý các chuyên ngành đào tạo ThS. Mời PGS.TS Nguyễn Duy Việt. Tại P.301-A1 (Khoa Đ-ĐT và Khoa CNTT chuẩn bị báo cáo)

 

*/14h00’: Họp cố vấn học tập Khoa Công trình. Tp: BCN Khoa CT, VP Khoa CT, Trưởng các BM Đường bộ, Cầu-Hầm, Địa KT, Đường sắt, Đường ô tô &SB, CTGTCC, DA&QLDA. Mời P.CTCTC&SV, P.ĐTĐH dự. Tại P501-A1

 

*/16h00’: Làm việc với giảng viên trường đại học Leeds. Tp: BGH (PHT Long), TT ĐTQT, các giảng viên trợ giảng; Trưởng, Phó nhóm các môn học cơ sở và chuyên môn thuộc TTĐTQT. Tại P.201-A1

 

PHT Long

 

 

 

 

 

BCN Khoa CT

 

 

 

PHT Long

 

Thứ Bảy

29/03

 

Sáng:  

 

 

 

 

Chiều:

 

 

 

 

Ghi chú :

1.  Đề nghị các đơn vị gửi báo cáo công tác tháng 3/2014 cho phòng Hành chính tổng hợp