TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI                   LỊCH CÔNG TÁC

                                                                                     Tuần từ 24/06 đến 29/6/2013

Thứ- Ngày

Nội dung- Địa điểm

Chủ trì

 

Thứ Hai

24/06

 

Sáng: */8h00’: Trao bằng TN cho sinh viên Khoa Công trình. Tp: BGH (PHT Long), BCN K.CT, P.ĐTĐH, P.CTCT&SV, Trưởng các BM K.CT, Chủ nhiệm các lớp SV tốt nghiệp K.CT. Tại Hội trường lớn. (cả ngày, sáng từ 8h00’; chiều từ 14h00’)

 

 

K.CT

Chiều: */14h00’: Họp Hội đồng thi đua khen thưởng Khoa KHCB. Tp: Các thành viên Hội đồng thi đua khen thưởng K.KHCB. Mời Thường trực HĐTĐ-KT trường dự. Tại VP Ban chủ nhiệm K.KHCB.

 

*/14h00’: Họp bàn về mở lớp Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng an ninh cho đối tượng 3. Tp: BGH (PHT Việt), P.Bảo vệ, P.TCCB, P.HCTH, P.TCKT, K.GDQP. Tại P.301-A1 (P.Bảo vệ chuẩn bị nội dung)

 

*/15h00’: Hội ý Ban tổ chức lễ công bố QĐ bổ nhiệm Hiệu trưởng nhiệm kỳ 2013-2018. Tp: BGH (HT, các PHT), P.HCTH, P.TCCB, P.ĐN, P.CTCT&SV, P.Bảo vệ, P.TBQT, Ban QLGĐ. Tại P.401-A1

 

Chủ tịch HĐTĐKT K.KHCB

 

PHT Việt

 

 

 

 

Hiệu trưởng

 

Thứ Ba

25/06

 

Sáng: */8h00’: Trao bằng TN cho sinh viên Khoa Cơ khí. Tp: BGH (PHT Vịnh), BCN K.CK, P.ĐTĐH, P.CTCT&SV, Trưởng các BM K.CK, Cố vấn HT và chủ nhiệm các lớp SV tốt nghiệp K.CK. Tại Hội trường lớn. (cả ngày, sáng từ 8h00’; chiều từ 14h00’)

 

*/8h30’: Họp điểm trưởng, thư ký và BCĐ coi thi tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2013. Tp: Theo QĐ. Tại P.501-A1

 

*/8h30’: Nghiệm thu tài liệu tham khảo môn tiếng Anh dùng cho học viên Cao học và NCS. Tp: BGH (PHT Long), P.ĐTSĐH, P.TCKT, Xưởng in, TT TT-TV, K.KHCB, BM Anh văn, và các đại biểu có giấy mời. Tại P.301-A1

 

*/9h00’: Semina luận án TS của NCS Đinh Quang Toàn, chuyên ngành Tổ chức và Quản lý vận tải. Mời các đ/c quan tâm dự. Tại P.Hội thảo tầng 7- Nhà A8

 

K.CK

 

 

 

 

CT HĐTS

 

 

P.ĐTSĐH

 

 

 

 

BM VTĐB&TP

Chiều:*/14h00’: Họp Hội đồng thi đua khen thưởng Khoa Công trình. Tp: Các thành viên Hội đồng thi đua khen thưởng K.Công trình. Mời Thường trực HĐTĐ KT trường dự. Tại P.301-A1

 

*/14h00’: Họp bàn về kế hoạch tuần sinh hoạt chính trị đầu năm. Tp: BGH (HT, các PHT), CĐ, Đoàn TN, đại diện lãnh đạo các Khoa, Viện có quản lý SV, TTHTQT về ĐT&NC, K.KHCB, K.LLCT, Lãnh đạo các đơn vị: P.CTCT&SV, P.HCTH, P.ĐTĐH, Ban QLGĐ. Tại P.401-A1

 

Chủ tịch HĐTĐKT Khoa CT

 

Hiệu trưởng

 

 

Thứ  Tư

26/06

Sáng: */8h30’: Lễ công bố quyết định bổ nhiệm Hiệu trưởng nhiệm kỳ 2013-2018. Tp: ĐU, BGH, BCH CĐ, TV Đoàn TN, đại diện Hội SV, Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc trường và toàn thể CB-GV-CNV của trường. Tại Hội trường lớn.

 

BGH

 

 

Chiều:*/13h30’: Trao bằng TN cho sinh viên Khoa Điện-Điện tử. Tp: BGH (PHT Việt), BCN K.Đ-ĐT, P.ĐTĐH, P.CTCT&SV, Trưởng các BM K.Đ-ĐT, Cố vấn HT và chủ nhiệm các lớp SV tốt nghiệp K.Đ-ĐT.Tại Hội trường lớn.

 

*/14h00’: Họp Hội đồng thi đua khen thưởng Viện MT và ATGT. Tp: Các thành viên HĐTĐ-KT Viện. Mời Thường trực HĐTĐ KT trường dự. Tại VP Viện

 

K.Đ-ĐT

 

 

 

 

Chủ tịch HĐTĐKT Viện

 

 

Thứ Năm

27/06

 

Sáng*/8h00’: Trao bằng TN cho sinh viên Khoa VTKT. Tp: BGH (PHT Long), BCN K.VTKT, P.ĐTĐH, P.CTCT&SV, Trưởng các BM K.VTKT, Cố vấn HT các lớp SV tốt nghiệp K.VTKT.Tại Hội trường lớn.

 

*/8h30’: Họp Hội đồng thi đua- Khen thưởng Khoa Cơ khí. Tp: Hội đồng thi đua khen thưởng Khoa Cơ khí. Tp: Các thành viên HĐ TĐ-KT Khoa; Mời Thường trực HĐTĐKT trường dự. Tại VP Khoa Cơ khí

 

*/8h30’: Họp Hội đồng thi đua- Khen thưởng Khoa Đ-ĐT. Tp: Hội đồng thi đua khen thưởng Khoa Đ-ĐT. Tp: Các thành viên HĐ TĐ-KT Khoa; Mời Thường trực HĐTĐKT trường dự. Tại VP BCN Khoa Đ-ĐT

 

*/9h00’: Tiếp đoàn đại diện Viện Shimizu- Nhật Bản. Tp: BGH (PHT Vịnh), P.ĐN, P.KHCN, Mời Bà Trinh BM CTGTTP&CTT. Tại P.201-A1

 

*/9h00’: Semina luận án TS của NCS Vũ Hồng Trường, chuyên ngành Tổ chức và Quản lý vận tải. Mời các đ/c quan tâm dự. Tại P.Hội thảo tầng 7- Nhà A8

 

K.VTKT

 

 

 

 

Chủ tịch HĐ TĐKT K.CK

 

 

 

Chủ tịch HĐ TĐKT K.Đ-ĐT

 

 

 

P.ĐN

 

 

 

BM VTĐB&TP

Chiều: */13h30’: Trao bằng TN cho sinh viên Khoa CNTT (từ 13h30’- 15h30’) và Viện QH&QLGT (từ 16h00’- 17h00’). Tp: BGH (PHT Long), BCN K.CNTT và Lãnh đạo Viện, P.ĐTĐH, P.CTCT&SV, Trưởng các BM K.CNTT và Viện QH&QLGT, Cố vấn HT các lớp SV TN của Khoa và Viện. Tại Hội trường lớn.

 

*/14h00’: Họp Ban coi thi tuyển sinh đại học năm 2013 ở thành phố Vinh- Nghệ An. Tp: Các cán bộ tham gia coi thi tuyển sinh đại học năm 2013 tại Vinh theo QĐ 1078/QĐ- ĐHGTVT. Tại P.401-A1

 

*/14h00’: Họp Hội đồng thi đua khen thưởng Khoa VTKT. Tp: Các thành viên Hội đồng thi đua khen thưởng K.VTKT. Mời Thường trực HĐTĐKT trường dự. Tại VP Khoa

 

*/14h00’: Hội sinh viên báo cáo và xin ý kiến nhân sự chủ chốt chuẩn bị cho kiện toàn BCH Hội sinh viên trường Khóa XV. Tp: ĐU, BGH, P.CTCT&SV, Ban TV Đoàn TN Trường, BTK HSV. Tại P.301-A1

 

K.CNTT và Viện QH&QLGT

 

 

 

Trưởng ban

 

 

 

Chủ tịch HĐTĐKT K.CK

 

 

Chủ tịch HĐTĐ K.VTKT

 

Thứ Sáu

28/06

 

Sáng: */8h00’:  Trao bằng TN cho sinh viên Viện Kỹ thuật xây dựng.  Tp: BGH (PHT Long), Lãnh đạo Viện, P.ĐTĐH, P.CTCT&SV, Trưởng các BM thuộc Viện, Chủ nhiệm các lớp SV TN của Viện. Tại P.501-A1

 

*/8h00’: Lễ ra quân và tập huấn cho sinh viên tham gia “Chiến dịch tiếp sức mùa thi năm 2013”. Tp:Mời ĐU, BGH (PHT Việt), P.CTCT&SV, Lãnh đạo các Khoa, Viện quản lý SV, TTHTQT về ĐT&NC, BCH Đoàn trường, BT Liên chi đoàn Viện MT&ATGT, Chủ tịch, Phó Chủ tịch HSV trường và 536 SV tình nguyện. Tại Sân bóng chuyền

 

*/8h30’: Tập huấn CB coi thi và các thành viên khác trong ban coi thi của các điểm thi: Tiểu học Quan hoa ; Tiểu học Cát Linh, Tiểu học Mỹ đình, Tiểu học Láng Thượng, Tiểu học Yên Hòa, THCS Mỹ Đình, Cao đẳng Cộng đồng HN, CĐ Điện tử- điện lạnh HN, Học viện Báo chí tuyên truyền. Tại Hội trường lớn. (P.CTCT&SV chuẩn bị Hội trường, máy chiếu, âm thanh, sơ đồ chỗ ngồi, P.KT&KĐCLĐT chuẩn bị nội dung tập huấn)

 

*/8h30’: UBKT Đảng ủy trường kiểm tra công tác Đảng tại các đơn vị.

- 8h30’- 9h30’: Kiểm tra công tác Đảng Khoa Công trình

- 9h30’- 10h30’: Kiểm tra công tác Đảng Khoa Cơ khí

- 10h30’- 11h30’: Kiểm tra công tác Đảng Khoa Điện- Điện tử.

Tp: Mời BT ĐU trường dự; các ủy viên UBKT ĐU trường; các ủy viên BCH Đảng bộ Khoa CT, CK, chi ủy viên chi bộ Đ-ĐT. (cácĐảng bộ bộ phận, chi bộ Đ-ĐT chuẩn bị báo cáo). Tại P.301-A1

 

 

Viện KTXD

 

 

 

 

Đoàn TN

 

 

 

 

 

 

P.KT&ĐBCLĐT

 

 

 

 

 

 

 

UBKT ĐU

Chiều: */14h00’: Trao bằng TN cho sinh viên Viện Môi trường và ATGT . Tp: BGH (PHT Vịnh), Lãnh đạo Viện, P.ĐTĐH, P.CTCT&SV, Trưởng các BM thuộc Viện, Cố vấn HT các lớp SV TN của Viện.  Tại P.501-A1

 

*/14h00’: Tập huấn CB coi thi và các thành viên khác trong ban coi thi của các điểm thi: Tiểu học Trung hòa ; Tiểu học Ngọc Khánh, Tiểu học Nguyễn Khả Trạc, THCS Nguyễn Đình Chiểu, nhà A2, A3, A5, A7, A8 trường ĐH GTVT; PTTH Hà Huy Tập, CĐ Giao thông vận tải Miền Trung. Tại Hội trường lớn. (P.CTCT&SV chuẩn bị Hội trường, máy chiếu, âm thanh, sơ đồ chỗ ngồi; P.KT&KĐCLĐT chuẩn bị nội dung tập huấn )

 

*/14h00’: Báo cáo dự thảo quy chế sinh viên nội trú KTX. Tp: BGH (HT, PHT Việt), P.TCCB, P.HCTH, P.CTCT&SV, Ban QL KTX, Đại diện Hội sinh viên. Tại P.301-A1

 

*/16h00’: Họp bộ phận đưa đề và thu bài cụm thi TP Hà Nội. Tp: Theo QĐ.  Tại P.206-A9

 

 

Viện MT&ATGT

 

 

 

P.KT&ĐBCLĐT

 

 

 

 

 

 

 

Ban QL KTX

 

 

 

P.KT&ĐBCLĐT

Thứ Bảy

29/06

 

Sáng

 

 

 

 

Chiều:

 

 

 

 

Ghi chú :

  1. P.ĐTĐH đề nghị các bộ môn nhập điểm thi lần 1- học kỳ II năm học 2012-2013 và nhập điểm học học kỳ phụ đợt 3- học kỳ II năm học 2012-2013 trước ngày 04/7/2013 để sinh viên hệ chính quy đăng ký thi lại trên phần mềm quản lý đào tạo.
  2. Từ ngày 24/6 đến ngày 28/6 Trạm Y tế làm thủ tục cấp lại thẻ Bảo hiểm y tế đối với các trường hợp mất thẻ, chuyển nơi khám chữa bệnh ban đầu. Đề nghị các đồng chí có nhu cầu thay đổi đến Trạm Y tế làm thủ tục.
  3. Khoa Đại học Tại chức đề nghị các BM tập hợp gửi bảng thanh toán khối lượng học kỳ phụ lớp chung của học kỳ II năm học 2012-2013 trước ngày 25/6/2013 cho K.ĐHTC tại P.103-A9. Sau thời gian trên Khoa, BM không gửi K.ĐHTC sẽ chuyển khối lượng thanh toán sang kỳ sau.
  4. Thông tin tuyển sinh:

       Từ  8h00’-11h00’ Thứ năm ngày 27/6: BCĐ Điểm thi kiểm tra và nhận tài liệu tuyển sinh tại 210-A9;        Nhận kinh phí bồi dưỡng coi thi tại P.TC-KT

  1. Đề nghị công đoàn các đơn vị gửi đề nghị xét trợ cấp khó khăn quý 2 năm 2013 cho VP Công đoàn      chậm nhất ngày 28/6/2013
  2. Đề nghị các đơn vị khẩn trương gửi báo cáo tổng kết năm học 2012-2013 cho Phòng HCTH.
  3. P.TBQT  kính mời đại diện các đơn vị và đại biểu đăng ký tham dự Hội thảo khoa học hè năm 2013 liên hệ với đ/c Nguyễn Trọng Tiến (Điện thoại: 0913022915) để lấy vé tàu và danh sách xếp phòng nghỉ. Thời gian: 9h00’-11h00’ Thứ tư ngày 26/6/2013. Tại P.TBQT P.414 nhà A1.