TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI                 LỊCH CÔNG TÁC

                                                                                          Tuần từ 24/08/2015 đến 29/08/2015

Thứ- Ngày

Nội dung- Địa điểm

Chủ trì

 

Thứ Hai

24/8

 

Sáng: */8h30’: Họp Hội đồng chức danh giáo sư ngành GTVT. Tp: Toàn thể hội đồng. Tại P.301-A1 (Họp cả ngày)

 

*/8h30’: Tiếp lãnh đạo tập đoàn Sam sung. Tp: HT, P.ĐN, K.CNTT, K.Đ-ĐT, K.VTKT. Tại P.201-A1

 

*/9h00’: Lễ tiếp nhận phòng thí nghiệm Sam sung và tọa đàm “Sam sung kiến tạo tầm nhìn”. Tp: BGH (PHT Việt), P.ĐN, K.CNTT, K.Đ-ĐT, K.VTKT, P.CTCT&SV, mời GV và SV Khoa CNTT, K.Đ-ĐT, Khoa VTKT dự. Tại Hội trường lớn

 

*/10h30’: Họp HĐTS Hệ chính quy năm 2015. Tp: Toàn thể HĐTS theo QĐ. Tại P.401-A1 (P.KT&ĐBCLĐT chuẩn bị nội dung để báo cáo)

 

Chủ tịch HĐ

 

 

Hiệu trưởng

 

 

P.ĐN

 

 

 

 

Chủ tịch HĐTS

Chiều: */14h30’: Khai giảng các lớp cao học khóa 23.1. Tp: BGH (PHT Long), P.ĐTSĐH, P.TCKT, P.KT&ĐBCL, P.ĐTĐH, P.CTCT&SV, Lãnh đạo các Khoa, Viện , BM quản lý học viên cao học. Tại Hội trường lớn.

 

P.ĐTSĐH

 

Thứ Ba

25/8

 

Sáng: */8h30’: Hội nghị CB-VC Ban QLDA. Tp: BGH (PHT Việt); CĐ; TTND; toàn thể CB-VC đơn vị. Mời Lãnh đạo các đơn vị dự. Tại P.303-A1

 

*/8h30’: Hội nghị CB-VC Trung tâm ƯDCNTT. Tp: BGH (PHT Long); CĐ; TTND; toàn thể CB-VC đơn vị. Mời Lãnh đạo các đơn vị dự. Tại P.501-A1

 

*/8h30’: Họp Hội đồng chức danh giáo sư ngành GTVT. Tp: Toàn thể hội đồng. Tại P.401-A1 (Họp cả ngày) (Ứng viên chờ chuẩn bị tại P.301-A1)

 

*/9h00’:  Làm việc với Quỹ Honda Foudation.Tp: P.ĐN, P.CTCT&SV, Lãnh đạo Khoa Cơ khí. Tại P.201-A1

 

Ban QLDA

 

 

 

TTUDCNTT

 

 

 

Chủ tịch HĐ

 

 

 

P.ĐN

Chiều: */15h30’: Tiếp và làm việc với đại diện tập đoàn Thép Nippon Steel & Sumitomo metal. Tp: HT, P.ĐN, Mời PGS.TS Nguyễn Thị Tuyết Trinh (BM CTGTTP&CTT). Tại P.201-A1

 

Hiệu trưởng

 

Thứ  Tư

26/8

 

Sáng: */8h30’:  Báo cáo tình hình thực hiện đề tài 01C- 07/04-2013.2. Tp: BGH (PHT Vịnh, PHT Việt), P.KHCN, P.TCKT, P.TBQT. Tại P.301-A1 (Chủ nhiệm các đề tài chuẩn bị báo cáo)

 

BGH

 

 

Chiều: */14h00’: Hội nghị CB-VC Phòng CTCT&SV. Tp: BGH (PHT Việt); CĐ; TTND; toàn thể CB-VC đơn vị. Mời Lãnh đạo các đơn vị dự. Tại P.401-A1

 

P.CTCT&SV

 

 

 

Thứ Năm 27/8

 

 

Sáng: */8h30’: Họp chuẩn bị đón sinh viên đón SV K56 và kế hoạch sinh hoạt chính trị đầu khóa. Tp: BGH (HT, các PHT), Đoàn TN, P.ĐTĐH, KT&ĐBCL, P.TCKT, P.CTCT&SV, P.HCTH, Trạm Y tế, Ban QLGĐ, Ban QLKTX, TTĐTQT, K. CT, K.Cơ khí, K.VTKT, K.Đ-ĐT, K,CNTT, Viện KTXD, Viện MT&ATGT. Tại P.501-A1

 

*/9h00’: Gặp mặt nhân ngày truyền thống ngành Tổ chức nhà nước. Tp: BGH, CĐ, P.TCCB, và các CB-VC đã từng công tác tại P.TCCB. Mời lãnh đạo các đơn vị tới dự. Tại P.401-A1

 

*/10h30’: Tiếp và làm việc với Công ty Fujitsu và Công ty Pasona Tech Việt Nam. Tp: BGH (PHT Việt), P.ĐN. Tại P.201-A1

 

P.ĐTĐH

 

 

 

 

 

P.TCCB

 

 

 

P.ĐN

Chiều: */14h00’: Hội nghị CB-VC Ban QLGĐ Tp: BGH (PH Việt); CĐ; TTND; toàn thể CB-VC đơn vị. Mời Lãnh đạo các đơn vị dự. Tại P.401-A1

 

*/15h30’: Đơn vị tư vấn báo cáo phương án thiết kế cơ sở công trình giảng đường đa năng A1-2, 7 tầng tại cơ sở II. Tp: BGH (HT, các PHT), Ban QLDA, P.TBQT. P.301-A1

 

Ban QLGĐ

 

 

 

Hiệu trưởng

 

 

Thứ Sáu

28/8

 

Sáng: */ 8h30’: Họp về học phí năm học 2015-2016. Tp: BGH (HT, các PHT), P.ĐTĐH, P.TCKT, TTĐTQT, PĐTSĐH, Khoa ĐHTC. Tại P.301-A1 (các đơn vị chuẩn bị phương án)

 

*/9h00’: Làm việc với đại diện trường đại học tổng hợp kỹ thuật Dresden CHLB Đức về DAAD. Tp: BGH (HT), BQL các DA, các BM: Đường sắt, Tín hiệu GT, ĐMTX, VTKT sắt. Tại P.401-A1

 

Hiệu trưởng

 

 

 

Hiệu trưởng

 

 

Chiều: */14h00’: Tiểu ban Nội dung- Khánh tiết, Tiểu ban Thi đua-  Tuyên truyền báo cáo BGH về công tác chuẩn bị lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập trường. Tp: Các thành viên theo QĐ số 935 ngày 18/5/2015 (BGH (HT, các PHT); Ô. Hải (P.HCTH), Ô.Đức (P.CTCT&SV), Ô.Chương (P.ĐTĐH), Ô.Phi (P.ĐN), Ô.Sỹ (P.TCCB), Ô.Toàn (P.KHCN), Ô.Thảo (K.GDQP), Ô.Phong (Đoàn TN), Ô.Hà (P.CTCT&SV)). Tại P.401-A1.

 

*/14h00’: Họp về công tác quản lý cổng thông tin điện tử. Tp: BGH (PHT Việt), Ban Biên tập, P.CTCT&SV, TTUD CNTT. Tại P.301-A1

 

Hiệu trưởng

 

 

 

 

 

 

 

PHT Việt

 

Thứ Bảy

29/8

 

Sáng: */8h00’:  Lễ phát động phong trào thi đua học tập, rèn luyện lập thành tích chào mừng 70 năm Ngày truyền thống Trường ĐH GTVT. Tp: ĐU, BGH (PHT Việt), CĐ, P.CTCT&SV, TTĐTQT, Lãnh đạo các Khoa, Viện quản lý sinh viên. Tại Hội trường lớn

 

BT Đoàn TN

Chiều: */14h00’:

 

 

 

Ghi chú:

- Đề nghị các Trung tâm, Công ty gửi báo cáo kết quả hoạt động CGCN-LĐSX 6 tháng đầu năm 2015 về P.KHCN trước ngày 24/8/2015

- Đề nghị các Khoa, Viện nộp đề xuất định hướng nghiên cứu khoa học cho P.KHCN