TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI                     LỊCH CÔNG TÁC

                                                                                     Tuần từ 25/02 đến 02/03/2013

Thứ- Ngày

Nội dung- Địa điểm

Chủ trì

 

Thứ Hai

25/02

 

Sáng: */7h00’: Chia tay động viên công dân nhập ngũ năm 2013. Tp: BGH (PHT Việt), CĐ, P.TCCB, Đoàn TN, Lãnh đạo Viện MT và Ban QLKTX. Tại Công viên Gò Đống Đa. (7h00’ xe xuất phát tại trường)

 

 

P.Bảo vệ

Chiều:

 

 

 

 

 

Thứ Ba

26/02

 

Sáng:

 

 

 

 

Chiều: */14h00’: Tiếp đoàn công tác của Hiệp hội kỹ sư chuyên ngành Nhật bản. Tp: BGH (PHT Vịnh), P.ĐN, P.KHCN, Mời GS Nguyễn Viết Trung, TS Nguyễn T Tuyết Trinh tham dự. Tại P.201-A1

 

*/14h00’: Họp về thực hiện chế độ làm việc ngày Lễ, Tết. Tp: BGH (HT, các PHT), CĐ, HCTH, P.TCCB, P.TCKT, P.Bảo vệ, Ban QLKTX, Ban QLGĐ. Tại P.301-A1 (P.TCCB chuẩn bị các văn bản quy định về ngày Lễ, Tết)

 

P.ĐN

 

 

 

Hiệu trưởng

 

Thứ  Tư

27/02

Sáng: */8h30’: Bảo vệ luận án Tiến sỹ cấp Bộ môn chuyên ngành Đường Bộ của NCS Souvanhna Vongkhamchanh. Tp: Hội đồng chấm luận án, K.CT, BM Đường bộ. Tại P.401-A1

 

*/9h00’: Tiếp đại diện Quỹ Giáo dục Việt Nam VEF. Tp: BGH (PHT Long), P.ĐN, P.ĐTĐH, P.ĐTSĐH, TT HTQT về ĐT&NC. Tại P.201-A1

 

P.ĐT SĐH

 

 

 

BGH

Chiều: 14h00’: P.TCCB báo cáo BGH dự thảo lần thứ 3 quy định về chức năng nhiệm vụ các đơn vị thuộc trường. Tp: BGH (HT, các PHT); Mời Lãnh đạo P.HCTH, P.ĐTĐH, P.ĐTSĐH, P.TCCB, TT HTQT về ĐT&NC, K.ĐHTC. Tại P.401-A1

 

 

Hiệu trưởng

 

Thứ Năm

28/02

 

Sáng:  */8h30’: P.TCCB báo cáo dự thảo lần thứ 4 quy định về chức năng nhiệm vụ các đơn vị thuộc trường. Tp: BGH (HT, các PHT), Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc (Khoa, Viện, Phòng, Ban, Xưởng, Trạm Trung tâm, BM GDTC); Lãnh đạo các BM: Đại số và XSTK, SBVL, VLXD, Cơ khí ô tô, Kỹ thuật Viễn thông, Quản trị kinh doanh. Tại P.401-A1. (P.TCCB chuẩn bị báo cáo).      

 

Hiệu trưởng

Chiều:

 

 

 

 

 

 

Thứ Sáu

01/03

 

Sáng:  */8h00’: Hội thảo quốc tế về “Quản lý xây dựng”. Tp: Các đại biểu theo giấy mời, mời các giảng viên quan tâm dự. Tại P.Hội thảo tầng 7- Nhà A8. (Hội thảo cả ngày)

 

*/8h30’: Giao ban Khoa học Công nghệ- Lao động sản xuất năm 2012. Tp: BGH (HT, các PHT), Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc, Cơ sở 2, Trưởng các BM, Giám đốc các Trung tâm, Công ty thuộc Trường. Tại P.501-A1 (P.KHCN, P.TC-KT, P.TCCB, P.TBQT, Cơ sở 2 chuẩn bị báo cáo)

 

Viện Kỹ thuật XD

 

 

P.KHCN

 

 

 

Chiều: 15h00’: Họp Ban chấp hành Đoàn Thanh niên mở rộng. Tp: UV BCH, các Bí thư Liên Chi đoàn. Tại P.301-A1

 

 

Bí thư Đoàn TN

 

Thứ Bảy

02/03

 

Sáng:         

 

 

 

 

Chiều:

 

 

 

 

Ghi chú:

1. Lịch trình của đoàn nữ CB- GV-CNV đi thăm quan Hải Phòng nhân dịp 8/3 như sau:

  • Tập trung: 5h45’ ngày 03 tháng 03 năm 2013
  • Xuất phát: 6h00’

Đề nghị nữ công các đơn vị thông báo cho các chị em biết để đảm bảo lịch trình của cả đoàn  

2. Đề nghị các đơn vị gửi báo cáo công tác tháng cho Phòng Hành chính tổng hợp.