TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI                     LỊCH CÔNG TÁC

                                                                                     Tuần từ 25/03 đến 30/03/2013

Thứ- Ngày

Nội dung- Địa điểm

Chủ trì

 

Thứ Hai

25/03

 

Sáng:

 

 

 

 

Chiều: */14h00’: Họp tổng kết nhiệm kỳ 2008- 2013 của Viện Kỹ thuật xây dựng.Tp: BGH (Hiệu trưởng), CĐ; P.TCCB, P.HCTH, P.ĐTĐH, P.ĐTSĐH, K.ĐHTC. Mời LĐ các đơn vị trực thuộc và toàn thể CB-GV của Viện. Tại P.401-A1                          

 

 

Viện trưởng Viện KTXD

 

Thứ Ba

26/03

 

Sáng: */8h30’: Họp tổng kết nhiệm kỳ 2008- 2013 của Ban QLDA.. Tp:BGH (PHT Việt), CĐ; P.TCKT, P.TBQT, P.KHCN, P.HCTH, P.TCCB; Ô.Vân (P.SĐH), Bà Hoa (P.TCCB), Bà Sen (TT HTQT về ĐT&NC); toàn thể CB-VC của Ban. Tại P. Hội thảo tầng 7- A8

 

*/9h00’: Làm việc với GS của Viện Kết cấu bê tông trường ĐH tổng hợp kỹ thuật Darmstadt (CHLB Đức). Tp: P.ĐN, BM Cầu hầm, Viện kỹ thuật xây dựng. Tại P.301-A1

 

*/10h00’: Lễ kết nạp Đảng viên mới của chi bộ TBQT- QLDA. Tp: ĐU (đ/c Chương), toàn thể Đảng viên của Chi bộ. Tại P.401-A1

 

 

Ban QLDA

 

 

 

 

P.ĐN

 

 

 

Chi bộ TBQT-QLDA

Chiều: */14h00’: Học tập Nghị quyết Trung ương 6 Khóa XI. Tp: Toàn thể CB-GV-CNV. Tại Hội trường lớn

 

 

Ban Tuyên giáo ĐU

 

Thứ  Tư

27/03

Sáng: */8h30’: Họp tổng kết nhiệm kỳ 2008- 2013 của Khoa Cơ khí.Tp: BGH (Hiệu trưởng);  CĐ; P.TCCB, P.HCTH, P.ĐTĐH, P.ĐTSĐH, P.KHCN, K.ĐHTC. Mời LĐ các đơn vị trực thuộc dự và toàn thể CB-GV của Khoa. Tại P.501-A1          

 

*/10h00’: Họp Ban chấp hành Hội thể thao Trường. Tp: UV BCH Hội thể thao trường nhiệm kỳ 2012- 2017. Tại P.301-A1

 

 

Trưởng khoa

 

 

 

 

PHT Việt

Chiều: */14h00’:  Họp tổng kết nhiệm kỳ 2008- 2013 của Khoa GDQP. Tp:BGH (PHT Việt), CĐ, P.TCCB, P.HCTH, P.Bảo vệ, toàn thể CB-GV K.GDQP. Tại P.401-A1

 

*/14h00’: Họp về xây dựng kế hoạch năm học 2013-2014. Tp: BGH (HT, các PHT), P.ĐTĐH, P.ĐTSĐH, K.ĐHTC, CS II, TTHTQT về ĐT&NC, P.CTCT&SV, Ban QL GĐ. Tại P.301-A1 (các đơn vị chuẩn bị báo cáo)

 

 

Trưởng K.GDQP

 

 

Hiệu trưởng

 

 

Thứ Năm

28/03

 

Sáng:  */8h30’: Tiếp và làm việc với Công ty Samsung Electronic Việt Nam. Tp: Lãnh đạo TT NC&PT điện thoại di động Samsung tại Việt Nam, Lãnh đạo Khoa Đ-ĐT và K.CNTT. Tại P.301-A1

 

*/8h30’: Họp Ban chỉ đạo nâng cao chất lượng đào tạo thông qua Quy hoạch, phương án, kế hoạch của Tiểu ban cơ sở vật chất. Tp: BCĐ, Tiểu ban cơ sở vật chất. Tại P.401-A1

 

K.Đ-ĐT

 

 

 

Trưởng ban

 

Chiều: */14h00’: Họp xét trợ cấp khó khăn quý I năm 2013. Tp: Chủ tịch, Phó CT CĐ trường; P.TCCB, Trạm Y tế; P.TCKT. Tại VP CĐ P.310-A1

 

*/14h00’: Họp tổng kết nhiệm kỳ 2008- 2013 của Khoa Điện- Điện tử.Tp: BGH (Hiệu trưởng, PHT Việt);  CĐ; P.TCCB, P.HCTH, P.ĐTĐH, P.ĐTSĐH, P.KHCN, K.ĐHTC, TT HTQT về ĐT&NC. Mời LĐ các đơn vị trực thuộc dự và toàn thể CB-GV của Khoa. Tại P.501-A1          

 

Chủ tịch CĐ

 

 

 

Trưởng K.Đ-ĐT

 

 

 

 

Thứ Sáu

29/03

 

Sáng:*/8h30’: Họp tổng kết nhiệm kỳ 2008- 2013 của Khoa Công trình.Tp: BGH (Hiệu trưởng); CĐ; P.TCCB, P.HCTH, P.ĐTĐH, P.ĐTSĐH, P.KHCN, K.ĐHTC, TT HTQT về ĐT&NC. Mời LĐ các đơn vị trực thuộc dự và toàn thể CB-GV của Khoa. Tại Hội trường lớn         

 

Trưởng Khoa Công trình

Chiều: */14h00’: Họp tổng kết nhiệm kỳ 2008- 2013 của Viện MT và ATGT.Tp: Mời BGH (PHT Việt); CĐ, P.TCCB,  P.HCTH, P.ĐTĐH, P.ĐTSĐH, P.KHCN, K.ĐHTC. Mời LĐ các đơn vị trực thuộc dự và toàn thể CB-GV của Viện. Tại P.Hội thảo tầng 7-A8                                 

 

*/14h00’: Họp tổng kết nhiệm kỳ 2008- 2013 của Khoa Vận tải kinh tế. Tp: BGH (Hiệu trưởng); CĐ; P.TCCB, P.HCTH, P.ĐTĐH, P.ĐTSĐH, P.KHCN, K.ĐHTC, TT HTQT về ĐT&NC. Mời LĐ các đơn vị trực thuộc dự và toàn thể CB-GV của Khoa. Tại P.501-A1

 

*/14h00’: Họp Chi bộ và lễ kết nạp Đảng viên mới của chi bộ Điện- Điện tử. Tp: ĐU (đ/c Chương); toàn thể Đảng viên Chi bộ. Tại P.401-A1

 

Viện trưởng Viện MT và ATGT

 

 

Trưởng khoa VTKT

 

 

 

Chi ủy Đ-ĐT

 

Thứ Bảy

30/03

 

Sáng:*/8h30’: Hội thảo lấy ý kiến đóng góp chương trình đào tạo Khoa Điện- Điện tử. Tp: theo giấy mời. Tại P.401-A1

 

 

K.Đ-ĐT

Chiều:

 

 

 

 

Ghi chú:

  1. Công đoàn các đơn vị gửi danh sách đề nghị xét trợ cấp khó khăn cho VP CĐ trường muộn nhất 16h00’ ngày 27/3/2013.
  2. Đề nghị các BM nhập điểm học lại đợt 2 học kỳ 2 năm học 2012-2013 trước ngày 30/3/2013 để P.ĐTĐH xét điều kiện bảo vệ Đồ án tốt nghiệp cho sinh viên K49 và K50 (trừ Khoa Công trình, Viện Kỹ thuật xây dựng)