TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI                     LỊCH CÔNG TÁC

                                                                               Tuần từ 25/05/2015 đến 30/05/2015

Thứ- Ngày

Nội dung- Địa điểm

Chủ trì

 

Thứ Hai

25/05

 

Sáng: */9h30’: Họp BCH Hội Cựu Chiến Binh. Tại VP Hội CCB

 

 

*/10h00’:  Giao ban công tác tháng 5/2015 Khoa Công trình. Tp: BCN Khoa, Trưởng các BM, GS Nguyễn Viết Trung, GS Bùi Xuân Cậy. Tại P.401-A1

 

*/10h00’: Tiếp và làm việc với đoàn khách Hàn Quốc và Bộ GD- ĐT Tp: BGH (PHT Việt), P.ĐN, Khoa Cơ khí, BM Cơ khí ô tô. Tại P.201-A1 (TT KHCN GTVT; BM Cơ khí ô tô chuẩn bị phòng TN để đoàn thăm quan)

 

Chủ tịch Hội CCB

 

Trưởng khoa

 

 

 

PHT Việt

Chiều:

 

 

 

 

Thứ Ba

26/05

 

Sáng: */8h00’: Làm việc với Quỹ An toàn giao thông đường bộ. Tp: P.ĐN, Viện QH&QLGTVT. Tại P.301-A1

 

 

Viện QH&QLGTVT

Chiều: */14h00’: Duyệt công tác chuẩn bị Đại hội Đại biểu Hội sinh viên Trường lần thứ XVI. Tp: Hội sinh viên TP Hà Nội,  Đảng ủy (đ/c Chương), BGH (PHT Việt), P.CTCT&SV, BTV Đoàn TN, BTK Hội sinh viên trường. Tại P.301-A1

 

 

 

Hội SV TP Hà Nội

 

Thứ  Tư

27/05

Sáng:

 

 

 

Chiều: */15h30’:  Họp Hội đồng xét bồi hoàn chi phí đào tạo cho GV Đỗ Quang Thơ (BM Khoa học máy tính) và Ô. Trần Viết Thành (Nguyên GV BM Kỹ thuật hạ tầng đô thị). Tp: BGH (PHT Việt), CT CĐ trường, P.TCCB, P.TC-KT, Trưởng BM KHMT, Trưởng BM KTHTĐT. Tại P.301-A1

 

 

PHT Việt

 

 

Thứ Năm 28/05

 

Sáng:*/8h30’:

 

 

 

Chiều: */14h00’: Tiếp Công ty CP SS Sangyo- Nhật Bản. Tp: P.ĐN. Tại P.201-A1

 

P.ĐN

 

Thứ Sáu

29/05

 

Sáng: */8h30’:

 

 

 

Chiều:  */14h00’:

 

 

 

 

Thứ Bảy

30/05

 

Sáng:

 

 

 

Chiều:

 

 

 

Ghi chú:

  1. Đề nghị các Tiểu ban xét duyệt bài báo Tạp chí  KH GTVT khẩn trương gửi kết quả về Ban biên tập.

Tạp chú KH GTVT tiếp tục nhận bài báo đăng số 48-12/2014

2. Các Khoa, Viện sau thông báo cho các Tiểu ban nộp tóm tắt đề tài NCKHSV đạt giải nhất dưới dạng 1 bài báo khoa học theo mẫu trên trang web của P.KHCN (tối đa 5 trang khổ A4, font chữ Time New Roman 12) cùng file mềm về P.KHCN trước ngày 30/5/2015. Quá hạn đề tài sẽ không được in trong Kỷ yếu NCKH sinh viên năm 2014-2015: K.Công trình, K.VTKT, Viện MT&ATGT, Viện KTXD, Viện QH và QLGTVT, Khoa KHCB, Khoa LLCT

3. Đề nghị công đoàn các đơn vị thu giấy khen của các cháu đạt học sinh giỏi cấp 1,2; học sinh tiên tiến , giỏi cấp 3 và giấy khen thi năng khiếu  (bản photo)  nộp về VP CĐ trước ngày 08/6//2015 để CĐ trường tổ chức chương trình tuyên dương “Con ngoan- Trò giỏi”

4. Đề nghị các đơn vị gửi báo cáo công tác tháng cho P.HCTH muộn nhất là 16h00’ ngày 25/5/2015