TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI                     LỊCH CÔNG TÁC

                                                                               Tuần từ 26/01/2015 đến 31/01/2015

Thứ- Ngày

Nội dung- Địa điểm

Chủ trì

 

Thứ Hai

26/01

 

Sáng:

 

 

Chiều:

 

 

 

Thứ Ba

27/01

 

Sáng: */9h00’: Đại hội Chi bộ Viện Môi trường và ATGT. Tp: Toàn thể Đảng viên chi bộ, TVĐU (đ/c Chương) dự. Tại P.301-A1

 

 

BT Chi bộ

Chiều:*/14h00’:  Họp Ban chấp hành Đoàn TN trường. Tp: Ủy viên BCH. Tại P.401-A1

 

*/14h00’: Đại hội Chi bộ Xưởng in. Tp: Toàn thể Đảng viên chi bộ, TVĐU (đ/c Việt) dự. Tại P.301-A1

 

BT Đoàn TN trường

 

BT Chi bộ

 

Thứ  Tư

28/01

Sáng: */8h30’: Hội thảo: “BIM- Xu hướng công nghệ mới trong ngành xây dựng”. Tp: Các GV và SV Khoa Công trình, Viện KTXD. Tại P.501-A1

 

*/8h30’: Đại hội Chi bộ Công tác chính trị và sinh viên. Tp: Toàn thể Đảng viên chi bộ, TVĐU (đ/c Việt) dự. Tại P.301-A1

 

*/9h00’: Thường trực Ban xây dựng dự án phòng thí nghiệm do JICA tài trợ báo cáo lãnh đạo Nhà trường về dự án. Tp: BGH (HT, các PHT), P.ĐN, Ban QLDA, P.KHCN.  Tại P.401-A1

 

BM TĐHTKCĐ

 

 

BT Chi bộ

 

 

Hiệu trưởng

Chiều: */14h00’: P.TCCB báo cáo dự thảo quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm CB lãnh đạo quản lý các đơn vị thuộc trường. Tp: BGH (HT, các PHT), P.HCTH, P.TCCB, Ô. Chương (P.ĐTĐH). Tại P.301-A1

 

*/16h30’:  Tiếp đoàn Giáo sư trường Quản lý- Đại học Kyoto- Nhật Bản. Tp: P.ĐN, Mời Ô. Nguyễn Đình Thạo (BM Đường ô tô &SB). Tại P.201-A1

 

Hiệu trưởng

 

 

 

 

P.ĐN

 

Thứ Năm 29/01

 

Sáng: */8h00’: Nghiệm thu bàn giao và hướng dẫn sử dụng thang máy nhà A1. Tp: BGH (PHT Việt), P.TCKT, P.Bảo vệ, P.HCTH, Tổ tư vấn giám sát.

 

*/8h30’: Bảo vệ luận án TS cấp BM chuyên ngành Kỹ thuật xây dựng đường ô tô và đường thành phố của NCS Nguyễn Văn Chính. Tp: Hội đồng chấm luận án, P.ĐTSĐH, K.CT, BM Đường bộ, khách mời và các đ/c quan tâm dự. Tại P.Hội thảo tầng 4-A8  

 

P.TBQT

 

 

 

P.ĐTSĐH

 

 

 

 

Chiều: */14h00’: Hội nghị giữa nhiệm kỳ Công đoàn Khoa Vận tải kinh tế. Tp: Toàn thể đoàn viên CĐ khoa VT-KT, TV BCH CĐ trường. Tại P.Hội thảo tầng 4-A8

 

*/14h00’: Đại hội Chi bộ Trung tâm KHCN GTVT. Tp: Toàn thể Đảng viên chi bộ, TVĐU dự. Tại P.301-A1

 

*/14h00’: Đại hội Chi bộ Khoa Điện-Điện tử. Tp: Toàn thể Đảng viên chi bộ, TVĐU (đ/c Sử) dự. Tại P.501-A1

 

CĐ K.VTKT

 

 

BT Chi bộ

 

 

BT Chi bộ

 

 

Thứ Sáu

30/01

 

Sáng: */8h00’: Hội nghị khoa học của giảng viên trẻ Khoa Cơ khí. Tp: P.KHCN, Hội đồng KH-ĐT Khoa Cơ khí, toàn bộ giảng viên khoa Cơ khí và khách mời. Tại P.501-A1

 

*/9h00’: Họp bàn về tổ chức hội thảo quản lý chất lượng công trình giao thông Việt Nam. Tp: Hiệu trưởng, P.ĐN, P.KHCN và các cơ quan của Bộ GTVT. Tại P.301-A1

 

*/9h00’: Đại hội Chi bộ Thiết bị quản trị. Tp: Toàn thể Đảng viên chi bộ, TVĐU (đ/c Việt) dự. Tại P.401-A1

 

*/9h00’: Họp Ban nữ công trường về việc Tổ chức ngày Quốc tế phụ nữ 8/3. Tại VPCĐ

 

*/10h00’: Họp nữ công mở rộng toàn trường. Tp: Ban nữ công trường và phụ trách nữ công các đơn vị. Tại VPCĐ

 

 

CĐ K.Cơ khí

 

 

Hiệu trưởng

 

 

 

BT Chi bộ

 

 

Trưởng ban Nữ công

 

Trưởng ban Nữ công

Chiều:  14h00’: Ban thanh tra báo cáo BGH về tình hình thực hiện nề nếp kỷ cương của cán bộ viên chức. Tp: BGH (HT, các PHT), P.HCTH, P.TCCB, Ban QLGĐ, P.ĐTĐH, TT ĐTQT, Ban Thanh tra. Tại P.401-A1 (Ban thanh tra chuẩn bị báo cáo)

 

*/14h00’: Đại hội Chi bộ Giáo dục thể chất. Tp: Toàn thể Đảng viên chi bộ, TVĐU (đ/c Việt ) dự. Tại P.301-A1

 

Hiệu trưởng

 

 

 

 

BT Chi bộ

 

 

Thứ Bảy

31/01

 

Sáng: */8h30’: Nghiệm thu cấp Bộ đề tài NCKH mã số B2012-04-07 do GS.TS Đỗ Đức Tuấn chủ trì. Tp: BCN đề tài, Hội đồng nghiệm thu, BM ĐM-TX, P.KHCN, K.CK và khách mời. Tại P.401-A1

 

*/9h00’: Đại hội Chi bộ Đối ngoại - KHCN. Tp: Toàn thể Đảng viên chi bộ, TVĐU (đ/c Sử) dự. Tại P.301-A1

 

Chủ tịch HĐ

 

 

BT Chi bộ

 

Chiều:

 

 

 

Ghi chú: