TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI                   LỊCH CÔNG TÁC

                                                                                     Tuần từ 26/08 đến 31/8/2013

Thứ- Ngày

Nội dung- Địa điểm

Chủ trì

 

Thứ Hai

26/08

 

Sáng: */10h00’: Gặp mặt các đồng chí đã từng công tác tại Phòng Tổ chức cán bộ- Trường ĐH GTVT nhân ngày truyền thống ngành Tổ chức nhà nước (28/8). Tại P.401-A1

 

 

 

P.TCCB

Chiều: */14h00’: Họp xét đi huấn luyện chuyên môn kỹ thuật quân sự năm 2013. Tp: BGH (PHT Việt), P.TCCB, P.Bảo vệ và các đơn vị có cử người đi huấn luyện. Tại P.401-A1

 

 

 

PHT Việt

 

Thứ Ba

27/08

 

Sáng: */8h30’: Hội nghị Cán bộ chủ chốt mở rộng (trực tuyến với cơ sở II) để lấy thư giới thiệu bổ nhiệm lại Phó hiệu trưởng nhiệm kỳ 2013-2018. Tp: Theo thông báo số 622 ngày 23/8/2013. Tại Hội trường lớn

 

 

 

Tổ công tác

Chiều: */14h00’: Hội nghị liên tịch BGH - Đảng ủy (trực tuyến với cơ sở II) để lấy phiếu tín nhiệm bổ nhiệm lại PHT nhiệm kỳ 2013-2018. Tp: BGH và Đảng ủy Trường. Tại Hội trường lớn.

 

*/14h00’: Duyệt đề cương các môn học chung ngành Kỹ thuật xây dựng. Tp: Hội đồng đào tạo của Viện KTXD; Mời LĐ các BM: Trắc địa, Sức bền VL, Cơ lý thuyết, Kinh tế XD, Máy XD-XD, Kỹ thuật điện, Thủy lực- Thủy văn. Tại P.301-A1

 

*/19h00’: Tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2012-2013 và tọa đàm về văn hóa học đường. Tp: ĐU, BGH, CĐ, Hội SV, P.CTCT&SV, BCH Đoàn trường và các sinh được triệu tập. Tại Hội trường lớn.

 

Bí thư ĐU

 

 

 

Chủ tịch HĐ

 

 

 

 

Đoàn TN

 

Thứ  Tư

28/08

Sáng: */8h30’: Hội nghị Cán bộ chủ chốt (trực tuyến với CSII) để lấy phiếu tín nhiệm bổ nhiệm lại PHT nhiệm kỳ 2013-2018. Tp: Theo Thông báo số 623 ngày 23/8/2013. Tại: Hội trường lớn

 

 

 

Tổ công tác

Chiều:*/14h00’: Hội nghị Đảng ủy (trực tuyến với cơ sở II) để lấy phiếu tín nhiệm bổ nhiệm lại PHT mhiệm kỳ 2013- 2018. Tp: Đảng ủy Trường. Tại: Hội trường lớn

 

 

 

Bí thư ĐU

 

Thứ Năm

29/08

 

Sáng: */8h30’: Duyệt đề cương các môn học chung ngành XDCTGTGT. Tp: BM Cơ lý thuyết, BM Hóa; Lãnh đạo Khoa, trưởng các BM, các GS, PGS trong Khoa Công trình; GS Hữu. Tại P.401-A1

 

*/10h30’: Họp về chế độ chính sách sinh viên năm học 2013-2014. Tp: BGH (HT, PHT Việt), P.ĐTĐH, P.TCKT, P.CTCT&SV. Tại P.301-A1

 

 

K.CT

 

 

 

P.CTCT&SV

Chiều: */14h00’: Semina luận án Tiến sỹ của NCS Ngô Châu Phương . Tp: BM Cầu hầm, Mời các đ/c quan tâm dự. Tại P.401-A1

 

*/14h00’: Họp bàn và phân bổ chỉ tiêu các chuyên ngành học cho SV chính quy khóa 54. TP: BGH (HT và các PHT), P.ĐTĐH, P.KH&ĐBCLĐT, TTHTQT về ĐT&NC; Trưởng Các Khoa: CT, CK, VTKT, CNTT, Đ-ĐT, Các Viện: KTXD, MT&ATGT, QH&QLGTVT. Tại P.301-A1

 

*/15h00’: Họp bàn về chuẩn bị đón sinh viên chính quy K54. Tp: BGH (PHT Việt), P.ĐTĐH, P.CTCT&SV, P.TCKT, P.Bảo vệ, Ban QL KTX, Y tế, P.HCTH, Đoàn TN, TTHTQT về ĐT&NC, Lãnh đạo các Khoa, Viện. Tại P.301- A1

 

 

BM Cầu hầm

 

 

Hiệu trưởng

 

 

 

 

 

PHT Việt

 

 

 

 

 

 

Thứ Sáu

30/08

 

Sáng: */8h30’: Họp bàn về điều chỉnh một số nội dung của Quy chế chị tiêu nội bộ. Tp: BGH (HT, các PHT); P.TCKT, P.TCCB, CĐ, P.HCTH, P.ĐTĐH, P.ĐTSĐH, K.ĐHTC, TTHTQT về ĐT&NC. Tại P.301-A1

 

 

Hiệu trưởng

Chiều: */14h00’: Họp Hội đồng Cố vấn học tập đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của Cố vấn học tập năm học 2012-2013. Tp: Thành viên Hội đồng đánh giá CVHT cấp Trường. Tại P.301-A1

 

 

Chủ tịch HĐ

 

 

Thứ Bảy

31/08

 

Sáng:  */8h30’: Họp Hội đồng Khoa học Đào tạo ngành Kinh tế xây dựng, thông qua đề cương chi tiết các học phần thuộc khối kiến thức Cơ sở ngành và Chuyên môn chuyên ngành. Tp: Kính mời lãnh đạo các Bộ môn: Đường bộ, Cầu hầm, Trắc địa, Cơ học kết cấu, Đường sắt, Thủy lực- Thủy văn, Sức bền vật liệu, Vật liệu xây dựng, Máy xây dựng- Xếp dỡ. Tại P.401-A1

 

Chủ tịch HĐ

Chiều:

 

 

 

 

 

Ghi chú : Đề nghị các đơn vị gửi báo cáo công tác tháng cho Phòng Hành chính tổng hợp.