TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI                     LỊCH CÔNG TÁC

                                                                                     Tuần từ 26/11 đến 01/12/2012

Thứ- Ngày

Nội dung- Địa điểm

Chủ trì

 

Thứ Hai

26/11

 

Sáng:

 

 

 

 

Chiều:*/14h00’: Rà soát chức năng, nhiệm vụ nhân sự các đơn vị: TTHTQT về ĐT&NC; BQL KTX. Tp: BGH (HT, các PHT); P.TCCB; CĐ; Lãnh đạo (Trưởng, Phó) đơn vị TTHTQT về ĐT&NC; BQL KTX. (P.TCCB, Lãnh đạo các đơn vị chuẩn bị báo cáo). Tại P.301-A1

 

*/15h00’: Họp BCH Công đoàn Trường nhiệm kỳ 25 chuẩn bị Đại hội CĐ Trường lần thứ 26. Mời Chủ tịch CĐ các Khoa, Viện, Tổ trưởng Tổ CĐ trực thuộc dự. Tại P.401-A1

 

 

Hiệu trưởng

 

 

 

 

 

Chủ tịch CĐ Trường

 

Thứ Ba

27/11

 

Sáng: */8h30’: Rà soát chức năng, nhiệm vụ nhân sự các đơn vị: Viện Kỹ thuật XD; Viện Môi trường và AT GT; Viện QH&QLGTVT. Tp: BGH (HT, các PHT); P.TCCB; CĐ; Lãnh đạo (Trưởng, Phó) đơn vị Viện Kỹ thuật XD; Viện Môi trường và AT GT; Viện QH&QLGTVT  (P.TCCB, Lãnh đạo các đơn vị chuẩn bị báo cáo). Tại P.401-A1

 

*/8h30’: Họp thống nhất các biểu mẫu trên phần mềm quản lý đào tạo. Tp: P.ĐTĐH; P.TC-KT; Công ty CMC; Trung tâm ƯD CNTT. Tại P.301-A1

 

 

Hiệu trưởng

 

 

 

 

 

 

PHT Long

Chiều: */14h00’: P.ĐTSĐH báo cáo về quy định quản lý học viên Cao học và NCS. Tp: BGH (HT, các PHT); P.TCCB; P.ĐTĐH; P.ĐTSĐH; Khoa ĐHTC; TTHTQT về ĐT&NC. Tại P.301-A1 (P.ĐTSĐH chuẩn bị báo cáo)

 

 

Hiệu trưởng

 

Thứ  Tư

28/11

Sáng:*/8h30’: Xét duyệt đề tài Nghiên cứu khoa học cấp Trường năm 2013. Tp: Thường trực Hội đồng Khoa học đào tạo (Theo Quyết định). Tại P.401-A1 (P.KHCN chuẩn bị nội dung họp)

 

 

CTHĐ

Chiều: */14h00’: Seminar đề tài Khoa học Tiềm năng cấp nhà nước: Nghiên cứu chế tạo Bê tông Asphalt Cốt sợi có khả năng làm việc dưới điều kiện nhiệt độ cao do TS Hồ Anh Cương làm chủ nhiệm đề tài. Tp: BM CTGTCC&MT; Mời các đ/c quan tâm dự. Tại P.401-A1

 

 

 

 

Thứ Năm

29/11

 

Sáng: */8h30’: Thông qua BGH và các khoa về quy định quản lý học viên cao học và NCS. Tp: BGH, các trưởng khoa có quản lý SĐH. Tại P.301-A1

 

*/9h00’: Lễ trao học bổng Cục Đăng kiểm Việt Nam năm 2012. Tp: Đại diện Cục Đăng kiểm; BGH; P.ĐN; P.ĐTĐH; P.CTCT&SV; Lãnh đạo K.Cơ khí; Chủ tịch CĐ, BT LCĐ Khoa Cơ khí; Các sinh viên đạt học bổng. Tại P.501-A1

 

 

 

 

 

K.Cơ khí

Chiều: */15h00’: Tập huấn Ban Bầu cử- Đại hội CĐ trường lần thứ 26. Tp: Chủ tịch, Phó CT CĐ trường và các thành viên Ban bầu cử (dự kiến). Tại VP CĐ

 

Chủ tịch CĐ Trường

 

Thứ Sáu

30/11

 

Sáng: */7h30’: Tổ chức đón Sỹ quan dự bị. Tp: Lãnh đạo K.GDQP và 1 GV khoa GDQP. Tại Trường Quân sự Bộ TL Thủ Đô Hà Nội. (P.TBQT chuẩn bị xe đón HV)

 

*/8h30’: Họp thẩm tra quá trình đào tạo Tiến sỹ của NCS Lê Thu Sao và NCS Lê Lăng Vân. Tp: Ô. Ký (P.ĐTSĐH); Ô.Chương (P.ĐTĐH); Ô.Bằng (Ban TT); Ô.Tích (K.VTKT); Ô.Bang (K.Cơ khí). Tại P.301-A1

 

*/10h30’: Tổ chức gặp mặt Sỹ quan dự bị. Tp: Theo kế hoạch số 556/KH- ĐHGTVT. Tại P.501-A1 (P.CTCT&SV trang trí phòng gặp mặt)

 

K.GDQP

 

 

 

P.ĐTSĐH

 

 

 

 

PHT Việt

Chiều:

 

 

 

 

 

Thứ Bảy

01/12

 

Sáng: */8h00’: Đại hội Đại biểu Công đoàn Trường lần thứ 26 (cả ngày). Tp: Đại biểu chính thức; đại biểu mời. Tại Hội trường lớn.

 

 

BTC Đại hội

Chiều:

 

 

 

 

Ghi chú:

  1. - Phòng Đào tạo Đại học đề nghị các bộ môn nhập điểm thi lần 1 và học lại Học kỳ I năm học 2012-2013 trên phần mềm quản lý đào tạo và đưa điểm lên mạng trước ngày 17/12/2012 để sinh viên đăng ký thi lại.

      - Các BM nhập ký hiệu đặc biệt vào đúng các cột điểm quá trình (DQT), điểm thi kết thúc học phần (THI) trên phần mềm quản lý đào tạo (xem hướng dẫn nhập ký hiệu đặc biệt trong tài liệu)

2.   Nhà trường tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho CB-GV-CNV năm 2012 vào ngày 26, 27/11/2012, lịch khám cụ thể của các đơn vị được đưa trên trang thông tin điện tử của Nhà trường.