TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI                     LỊCH CÔNG TÁC

                                                                               Tuần từ 27/10/2014 đến 02/11/2014

Thứ- Ngày

Nội dung- Địa điểm

Chủ trì

 

Thứ Hai

27/10

 

Sáng: */8h00’: Tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Ban thi đua- khen thưởng trung ương. Tp: BGH (HT, các PHT), CĐ, Đoàn TN, P.CTCT&SV, P.HCTH, P.ĐTĐH, P.TCCB, P.KHCN, Tại P.201-A1 (tiếp đầu giờ), làm việc tại P.301-A1

 

*/8h30’: Tiếp và làm việc với công ty Midas IT- Hàn Quốc, bàn về việc giao nhận phần mềm Midas do công ty trao tặng. Tp: P.ĐN, K.CT, Mời GV Hoàng Linh (BM TĐHTKCĐ). Tại P.303-A1

 

*/9h00’: Ông Serge BASTIDE đại diện nhóm các trường ĐH Mỏ (GEM) CH Pháp đến thăm và làm việc với trường ĐH Giao thông vận tải về kế hoạch tiếp tục triển khai chương trình Vật liệu và Công nghệ Việt Pháp. Tp: BGH, P.ĐN, TTĐTQT, Viện KH&CNGT, BM Vật liệu XD. Tại P.201-A1

Hiệu trưởng

 

 

 

P.ĐN

 

 

BGH

Chiều: */14h00’: Tiếp và làm việc với GS Rementsov- Phó hiệu trưởng phụ trách Hợp tác quốc tế của Trường MADI. Tp: HT, P.ĐN, P.KHCN, TT KHCN GTVT, GS Phạm Huy Khang (BM Đường ô tô &SB). Tại P.201-A1

 

Hiệu trưởng

 

Thứ Ba

28/10

 

Sáng: */8h30’: Họp Ban văn kiện đại hội đại biểu Đảng bộ trường lần thứ 29 để thống nhất đề cương văn kiện. Tại P.301-A1 (Đ/c Đức chuẩn bị đề cương văn kiện để báo cáo)

 

*/8h30’: Bảo vệ luận án TS cấp trường của NCS Nguyễn Thị Hồng Mai chuyên ngành Tổ chức và quản lý vận tải. Tp: BGH, Hội đồng chấm luận án, P.ĐTSĐH, K.VTKT, BM Vận tải đường bộ &TP. Mời các đ/c quan tâm dự. Tại P.401-A1

Trưởng tiểu ban

 

 

P.ĐTSĐH

Chiều:

 

 

 

 

Thứ  Tư

29/10

Sáng: */8h30’: Họp xây dựng dự án về phòng thí nghiệm kết cấu thép. Tp: HT, P.ĐTĐH, P.ĐN, P.KHCN, lãnh đạo các khoa CT, CK, Đ-ĐT, K.VTKT, Viện KTXD, Viện MT&ATGT. Tại P.301-A1

 

Hiệu trưởng

 

Chiều: */14h00’:  Bảo vệ luận án TS cấp BM của NCS Nguyễn Viết Thanh, chuyên ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông. Tp: BGH, Hội đồng chấm luận án, P.ĐTSĐH, K.CT, BM Cầu hầm. Mời các đ/c quan tâm dự. Tại P.401-A1

 

*/14h00’: Đơn vị xác định giá trị doanh nghiệp báo cáo kết quả xác định giá trị công ty tư vấn triển khai công nghệ và xây dựng giao thông. Tp: BGH (HT, các PHT); BCĐ chuyển đổi công ty. Tại P.301-A1

P.ĐTSĐH

 

 

 

Hiệu trưởng

 

Thứ Năm 30/10

 

Sáng: */8h30’: Bảo vệ luận án TS cấp BM của NCS Hoàng Thanh Tú, chuyên ngành Quản lý xây dựng. Tp: BGH, Hội đồng chấm luận án, P.ĐTSĐH, K.VTKT, BM KTXD. Mời các đ/c quan tâm dự. Tại P.501-A1

 

*/8h30’: Bảo vệ luận án TS cấp Trường của NCS Đào Văn Dinh, chuyên ngành Kỹ thuật xây dựng công trình đặc biệt. Tp: BGH, Hội đồng chấm luận án P.ĐTSĐH, K.CT, BM CTGTTP&CTT. Mời các đ/c quan tâm dự. Tại P.401-A1

 

*/11h00’: Ký kết văn bản ghi nhớ hợp tác với Viện nghiên cứu giao thông Hàn Quốc. Tp: Hiệu trưởng, P.ĐN, P.KHCN. Tại P.201-A1

P.ĐTSĐH

 

 

P.ĐTSĐH

 

 

P.ĐN

Chiều: */14h00’:  Nhà trường làm việc với các bộ môn về KLGD và NCKH năm học 2013-2014. Tp: BGH, CĐ, P.TCCB, P.ĐTĐH, P.KHCN, P.TC-KT, Lãnh đạo các BM: BM CT GTCC, CK ô tô, Cơ sở KT&QL, DA&QLDA, QH&QLDA, ĐCĐT, Kỹ thuật nhiệt, TK Máy, Kỹ thuật môi trường, Nga-Pháp, TT KHCN, CTGTTP&CTT, Hóa học, KT BCVT, Đường lối CMCĐCSVN, Khoa học MT. Tại P.401-A1

 

Hiệu trưởng

 

Thứ Sáu

31/10

 

Sáng: */9h00’:  Lễ trao bằng Tiến sỹ và Thạc sỹ năm 2014. Tp: BGH, Mời lãnh đạo các phòng: P.TC-KT, ĐTĐH, KT&ĐBCL, CTCT&SV, Lãnh đạo các Khoa,  Viện, BM quản lý NCS và các GVHD. Tại Hội trường lớn.

 

*/9h30’:  Hội thảo “Vấn đề Quy hoạch và Quản lý GTVT tại các đô thị lớn VN” bằng tiếng Anh cho các sinh viên trường ĐH Technology Mara (UiTM) Malaysia. Tp: P.ĐN, Viện QH&QLGTVT, TT ĐTQT, GV&SV đến dự. Tại P.501-A1

 

P.ĐTSĐH

 

 

 

 

TT ĐTQT

Chiều: */14h00’: Nghiệm thu cơ sở đề tài cấp Bộ GD ĐT mã số B2012-04-07 do GS.TS Đỗ Đức Tuấn chủ trì. Tp: P.KHCN, K.CK, BM ĐM-TX và các đ/c quan tâm dự. Tại P.401-A1

 

*/14h00’: Họp Ban chấp hành đoàn trường. Tp: UVBCH Đoàn trường. Tại P.301-A1

P.KHCN

 

 

 

BT Đoàn TN trường

 

Thứ Bảy

01/11

 

Sáng:

 

Chiều:

 

Ghi chú :

1. Phòng đào tạo ĐH cấp tài khoản cố vấn học tập K55. Thời gian từ 27/10/2014 đến 31/10/2014 (các buổi sáng) tại P.108- A9

2. Để chuẩn bị làm thẻ BHYT cán bộ năm 2015. Trạm Y tế đề nghị các đơn vị đính chính các nội dụng thay đổi theo mẫu có trên trang thông tin điện tử của Trường về trạm y tế (P.105- Nhà N2) trước ngày 11/11/2014

3. Đề nghị các đơn vị gửi báo cáo công tác tháng cho P.HCTH

4. Đề nghị các đơn vị sau khẩn trương gửi file mềm Quy chế làm việc của đơn vị cho P.HCTH gặp đ/c Thu- Phó trưởng phòng HCTH – P106-A1, hoặc gửi vào địa chỉ mail: xuanthu.uct@gmail.com.

        Các Phòng: CTCT&SV, P.ĐTĐH, P.ĐTSĐH, P.KT&ĐBCL, P.KHCN, P.TBQT, P.TCCB, Trạm Y tế;Các khoa: ĐHTC, KHCB, CT, VTKT; Viện QH&QLGTVT; các BM: Toán GT, Đại số &XSTK,  MXD-XD, Kỹ thuật máy, ĐCĐT, Đường bộ, DA&QLDA, Đường sắt, CTGTTP&CTTT, Đường ô tô &SB, TĐHTKCĐ, Sức bền vật liệu, Kết cấu, Địa kỹ thuật, Tín hiệu GT, Kỹ thuật VT, Kỹ thuật TT, Kỹ thuật ĐT, KT Điện, Điều khiển học, VTĐB&TP, QTKD, KTVT&DL, KTXD, KTVT sắt, KTVT, Cơ sở KT&QL, GD Chính trị QS, Công tác QP-AN, Chiến thuật QS chung, Kết cấu XD.