TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI                     LỊCH CÔNG TÁC

                                                                               Tuần từ 27/04/2015 đến 02/5/2015

Thứ- Ngày

Nội dung- Địa điểm

Chủ trì

 

Thứ Hai

27/04

 

Sáng:

 

 

 

 

 

Chiều:

 

 

 

 

 

Thứ Ba

28/04

 

Sáng:   NGHỈ LỄ GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG (10/3 Âm lịch)

 

 

 

Chiều:

 

 

 

 

Thứ  Tư

29/04

Sáng:  NGHỈ LỄ

 

 

 

 

Chiều:

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Năm 30/04

 

Sáng:  NGHỈ LỄ CHIẾN THẮNG 30/4

 

 

 

 

Chiều:

 

 

 

 

 

 

Thứ Sáu

01/05

 

Sáng: NGHỈ LỄ QUỐC TẾ LAO ĐỘNG 1/5

 

 

 

Chiều:

 

 

 

 

Thứ Bảy

02/05

 

Sáng:

 

 

Chiều:

 

 

 

Ghi chú: Đề nghị các đơn vị gửi báo cáo công tác tháng cho Phòng Hành chính tổng hợp.