TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI                   LỊCH CÔNG TÁC

                                                                               Tuần từ 27/07/2015 đến 2/8/2015

Thứ- Ngày

Nội dung- Địa điểm

Chủ trì

 

Thứ Hai

27/07

 

Sáng: */8h30’:

 

 

 

Chiều: */15h00’: Gặp mặt CB-GV-CNV là Thương binh, thân nhân Liệt sỹ nhân Ngày Thương binh Liệt sỹ 27/7. Tp: ĐU, BGH (HT, PHT Việt), đại diện BCH CĐ, Đoàn TN, Hội CCB, P.TCCB, P.HCTH, P.CTCT&SV, Thủ trưởng các đơn vị: K.KHCB, VTKT, LLCT; các BM Những nguyên ký cơ bản của CNMLN, Anh văn, KTXD, P.Bảo vệ, Ban QLGĐ, các CB-GV-CNV là thương binh, thân nhân gia đình Liệt sỹ. Tại P.401-A1

 

 

 Hiệu trưởng

 

 

Thứ Ba

28/07

 

Sáng:  */8h30’: Họp phân công công tác xét tuyển ĐH CQ 2015. Tp: BGH (HT, các PHT), P.KT&ĐBCLĐT, P.Bảo vệ, P.CTCT&SV, P.ĐTĐH, Ban QLGĐ, Đoàn TN, Lãnh đạo các Khoa, Viện có ngành tuyển sinh, TTĐTQT. Tại P.401-A1

 

*/9h00’: Họp về việc bảo trì hệ thống phần mềm quản lý đào tạo CMC; đầu tư 2 phòng máy vi tính cho TTƯD CNTT. Tp: BGH (HT, PHT Việt, PHT Long), P.TBQT, P.TC-KT, TTUDCNTT, P.ĐTĐH. Tại 301-A1

 

 

Hiệu trưởng

 

 

 

 

Hiệu trưởng

Chiều: */14h00’: P.TCCB báo cáo BGH dự thảo sửa đổi Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm lãnh đạo các đơn vị thuộc trường. Tp: BGH (HT, các PHT), P.TCCB, P.HCTH, Ô.Chương (P.ĐTĐH). Tại P.301-A1

 

 

Hiệu trưởng

 

 

Thứ  Tư

29/07

Sáng: */8h30’: Cơ sở 2 báo cáo BGH đề án thành lập phân hiệu II theo luật GDĐH và điều lệ trường đại học. Tp: BGH (HT, các PHT), P.HCTH, P.TCCB, Ban TCHC Cơ sở 2. Mời đ/c Chương (TVĐU). Tại P.401-A1(P.TCCB phối hợp cơ sở 2 chuẩn bị đề án và nội dung báo cáo)

 

 

Hiệu trưởng

Chiều: */14h00’: Họp về tuyển sinh hệ Liên thông, Bằng 2. Tp: BGH, P.KT&ĐBCLĐT, HĐTS hệ Phi chính quy theo QĐ số 543/QĐ ĐHGTVT ngày 26/3/2015. Tại P.301-A1

 

*/15h30’: Họp về xây dựng phòng thí nghiệm phục vụ đào tạo và NCKH. Tp: BGH (HT, các PHT), P.ĐTĐH, P.ĐTSĐH, P.KHCN, TT KHCN GTVT, Ban QLDA, P.TBQT, Lãnh đạo các Khoa, Viện. Tại P.401-A1

 

 

Hiệu trưởng

 

 

 

Hiệu trưởng

 

 

Thứ Năm 30/07

 

Sáng: */8h30’: Họp về công tác Kiểm định chất lượng giáo dục Trường. Tp: BGH (HT, các PHT), P.HCTH, P.KT&ĐBCLĐT, Ban thư ký và trưởng các nhóm công tác. Tại P.401-A1

 

*/8h30’: Bảo vệ luận án TS cấp Trường chuyên ngành Quản lý xây dựng của NCS Nguyễn Ngọc Sơn. Tp: BGH, P.ĐTSĐH, K.VTKT, BM KTXD, Hội đồng chấm luận án, mời các đ/c quan tâm dự. Tại P.Hội thảo tầng 4-A8, P.403-A8

 

Hiệu trưởng

 

 

 

P.ĐTSĐH

Chiều:*/14h30’: Tập huấn cán bộ tiếp nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển Đại học chính quy 2015. Tp: BGH, Bà Hòa , Bà Hương, Ô. Huy , Bà Huyền, Bà Thu (P.KT&ĐBCLĐT), Bà Hiền, Ô. Lượng (CTCT&SV), Bà Hạnh (ĐT), Bà Yến (VPK Đ-ĐT), Bà Đào (K.CNTT), Bà Tuyết (Viện KTXD), Ô Hà, Ô.Dư, Ô.Tuấn, Ô.Thông (K.CNTT), đại diện Đoàn TN, P.Bảo vệ. Tại P.401-A1

 

P.KT&ĐBCLĐT

 

Thứ Sáu

31/07

 

Sáng: */8h30’: P.TCCB báo cáo BGH dự thảo sửa đổi Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm lãnh đạo các đơn vị thuộc trường. Tp: BGH (HT, các PHT), P.TCCB, P.HCTH, Ô.Chương (P.ĐTĐH). Tại P.301-A1

 

Hiệu trưởng

Chiều:  */14h00’: P.TCCB báo cáo BGH Dự thảo sửa đổi QCCTNB theo thông tư 47 của Bộ GD&ĐT. Tp: BGH (HT, các PHT), P.TCCB, P.KHCN, P.TCKT, P.ĐTSĐH, Khoa ĐHTC, P.ĐTĐH, TTĐTQT, P.HCTH (P.TCCB phối hợp với các đv chuẩn bị báo cáo). Tại P.301-A1

 

 

Hiệu trưởng

 

Thứ Bảy

1/08

 

Sáng: */7h30’: Đón thí sinh và làm thủ tục đăng ký xét tuyển đăng ký xét tuyển đại học chính quy 2015. Tp: Theo QĐ 1358 ngày 27/7/2015. Tại P.101, 102- A5

 

 

P.KT&ĐBCLĐT

Chiều:

 

 

 

 

Ghi chú:  Đề nghị các đơn vị gửi báo cáo công tác tháng cho Phòng Hành chính tổng hợp