TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI                     LỊCH CÔNG TÁC

                                                                                     Tuần từ 28/10 đến 02/11/2013

Thứ- Ngày

Nội dung- Địa điểm

Chủ trì

 

Thứ Hai

28/10

 

Sáng:

 

 

 

Chiều:

 

 

 

 

Thứ Ba

29/10

 

Sáng: */8h00’:  Ban chỉ huy quân sự Quận Đống Đa xuống khảo sát phong trào Quyết thắng của lực lượng tự vệ trường năm 2013. Tp: BGH, P.TCCB, P.HCTH, P.Bảo vệ, P.CTCT&SV. Tại P.401-A1 (P.Bảo vệ chuẩn bị báo cáo)

 

 

PHT Việt

Chiều:

 

 

 

 

Thứ  Tư

30/10

Sáng: */8h30’: Lễ bảo vệ luận án Tiến sỹ cấp Trường của NCS Nguyễn Anh Tuấn. Chuyên ngành Xây dựng đường ô tô và đường thành phố. Tp: Hội đồng chấm luận án, P.ĐTSĐH, K.CT. BM Đường bộ. Mời các đ/c quan tâm dự. Tại P.401-A1.

 

P.ĐTSĐH

Chiều:

 

 

 

 

 

Thứ Năm

31/10

 

Sáng: */6h45’: Lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng –An ninh cho đối tượng 3 của Trường đi thực tế tại Lữ đoàn Công binh vượt sông 249 và Khu Di tích K9. (6h45’ cán bộ đối tượng 3 có mặt, 7h00’ xe khởi hành từ trường ĐH GTVT)

 

 

P.TCCB

Chiều: */14h00’- 15h00’: Họp Tiểu ban về văn bản quản lý. Tp: Theo QĐ. Tại P.401-A1 (Đ/c Vũ Minh Đức –UVTT chuẩn bị nội dung họp)

 

*/15h00’: Họp Tiểu ban về kiểm tra công tác quản lý. Tp: Theo QĐ. Tại P.401-A1 (Đ/c Bằng – UVTT chuẩn bị nội dung họp)

 

 

Trưởng Tiểu ban

 

Trưởng Tiểu ban

 

Thứ Sáu

01/11

 

Sáng: */8h30’: Họp Ban chỉ đạo rà soát điều chỉnh chương trình đào tạo Sau đại học. Tp: Theo QĐ. Tại P.301-A1

 

 

Trưởng ban chỉ đạo

Chiều: */14h00’:

 

 

 

 

 

 

Thứ Bảy

02/11

 

Sáng:  8h00’: Khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho Đảng viên mới năm học 2013 (học trong 2 ngày 02, 03/11/2013). Tp: TVĐU, Đảng viên học lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho Đảng viên mới. Tại P.501-A1

 

 

BTC Đảng ủy

Chiều:

 

 

 

 

Ghi chú:

Đề nghị các đơn vị gửi báo cáo công tác tháng cho Phòng Hành chính tổng hợp.