TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI                     LỊCH CÔNG TÁC

                                                                               Tuần từ 28/7/2014 đến 2/8/2014

Thứ- Ngày

Nội dung- Địa điểm

Chủ trì

 

Thứ Hai

28/7

 

Sáng: */8h30’: Các đơn vị tổ chức thảo luận: Báo cáo tổng kết năm học 2013-2014; Phương hướng nhiệm vụ năm học 2014-2015. Tại các đơn vị

 

 

Trưởng đơn vị

Chiều: */14h00’: Họp xét hồ sơ mời thầu gói thầu: Cung cấp và lắp đặt thang máy nhà A1. Tp: Theo QĐ. Tại P.301-A1

 

*/14h00’: Hội nghị Cán bộ viên chức Khoa KHCB. Tp: BGH (HT); CĐ (Ô.Diệp), TTND (Ô.Ngọc), toàn thể CB-VC Khoa; Mời Lãnh đạo các đơn vị dự. Tại P.501-A1

 

*/14h00’: Hội nghị Cán bộ viên chức TTĐTQT. Tp: BGH (PHT Long); CĐ (Bà Loan), TTND (Ô.Chương), toàn thể CB-VC TTĐTQT; Mời Lãnh đạo các đơn vị dự.Tại P.401-A1

 

 

P.TBQT

 

 

K.KHCB

 

 

 

TTĐTQT

 

Thứ Ba

29/7

 

Sáng: */8h30’: Hội thảo hướng tới Quy hoạch toàn diện về sử dụng đất, Giao thông  và Môi trường của thành phố Hà Nội- Triển vọng mô hình toán kinh tế đô thị (CUE)”. Tp: BGH, P.ĐN, P.KHCN, BM Đường ô tô và SB, các khách mời; mời các GV quan tâm dự. Tại P.401-A1

 

*/8h30’: Hội nghị Cán bộ viên chức Viện Môi trường và ATGT. Tp: BGH (PHT Vịnh); CĐ (Ô.Diệp), TTND (Bà Loan), toàn thể CB-VC Viện; Mời Lãnh đạo các đơn vị dự. Tại P.501-A1

 

 

BM Đường ô tô &SB

 

 

 

 

Viện MT&ATGT

 

 

Chiều: */14h00’: Hội nghị Cán bộ viên chức Khoa Cơ khí. Tp: BGH (HT, PHT Vịnh); CĐ (Ô.Đức), TTND (Bà Loan), toàn thể CB-VC Khoa; Mời Lãnh đạo các đơn vị dự. Tại P.501-A1

K.CK

 

 

 

 

 

Thứ  Tư

30/7

Sáng: */8.30’: Hội nghị Cán bộ viên chức Viện QH &QLGTVT. Tp: BGH (PHT Long); CĐ (Bà Loan), TTND (Ô.Ngọc), toàn thể CB-VC Viện; Mời Lãnh đạo các đơn vị dự. Tại P.401-A1

 

 

 

Viện QH&QLGTVT

Chiều: */14h00’: Nghe báo cáo tình hình trong nước, quốc tế, biển đảo. Tp: Toàn thể CB, GV, CNV. Tại Hội trường lớn

 

 

 

P.CTCT&SV

 

Thứ Năm 31/7

 

Sáng: */8.30’: Hội nghị Cán bộ viên chức Công trình. Tp: BGH (HT, PHT Long); CĐ (Ô.Đức), TTND (Bà Loan), toàn thể CB-VC Khoa; Mời Lãnh đạo các đơn vị dự.Tại Hội trường lớn

 

*/8.30’: Hội nghị Cán bộ viên chức Khoa CNTT. Tp: BGH (PHT Việt); CĐ (Ô.Diệp), TTND (Ô.Ngọc) , toàn thể CB-VC Khoa; Mời Lãnh đạo các đơn vị dự.Tại P.401-A1

 

K.CT

 

 

 

K.CNTT

Chiều: */14h00’: Hội nghị Cán bộ viên chức Viện Kỹ thuật xây dựng. Tp: BGH (PHT Long); CĐ (Bà Loan), TTND (Ô.Chương), toàn thể CB-VC Viện; Mời Lãnh đạo các đơn vị dự. Tại P.401-A1

 

*/14h00’: Hội nghị Cán bộ viên chức Khoa VTKT. Tp: BGH (HT); CĐ (Ô.Đức), TTND (Ô.Ngọc), toàn thể CB-VC Khoa; Mời Lãnh đạo các đơn vị dự.Tại P.501-A1

 

Viện KTXD

 

 

 

Khoa VTKT

 

Thứ Sáu

01/8

 

Sáng:*/8h30’: Tổng kết năm học 2013-2014, phương hướng nhiệm vụ năm học 2014-2015 và đối thoại giữa lãnh đạo nhà trường với CB, GV, CNV. Tp: Toàn thể CB, GV, CNV của trường. Tại Hội trường lớn

 

 

Hiệu trưởng

Chiều: */14h00’: Hội nghị Cán bộ viên chức Khoa Điện- Điện tử. Tp: BGH (PHT Việt); CĐ (Ô.Đức), TTND (Bà Loan), toàn thể CB-VC Khoa; Mời Lãnh đạo các đơn vị dự.Tại P.501-A1

 

K.Đ-ĐT

 

 

Thứ Bảy

2/8

 

Sáng

 

 

 

 

Chiều: */14h00’: Tổng kết năm học và đối thoại giữa lãnh đạo nhà trường với đại diện sinh viên toàn trường. Tp: ĐU, BGH, CĐ, Đoàn TN, Hội SV, Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc, Trưởng các BM, đại diện văn phòng khoa và đại diện các lớp SV (lớp trưởng, lớp phó, BT chi đoàn). Tại Hội trường lớn. (Các Khoa, Viện cử cố vấn học tập đi dự, theo dõi)

 

 

Hiệu trưởng

Ghi chú : 1. Đề nghị các đơn vị tổ chức Hội nghị Cán bộ -Viên chức chuẩn bị nội dung và điều hành Hội nghị theo hướng dẫn của Thông báo liên tịch số 642/TB-LT ngày 14/7/2014

2. P.ĐTĐH đề nghị các BM nhập điểm thi học kỳ 2 (kỳ chính và kỳ phụ) trên phần mềm QLĐT trước ngày 8/8/2014 để nhà trường xét cảnh báo kết quả học tập, thôi học cho SV hệ chính quy.