TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI                     LỊCH CÔNG TÁC

                                                                                     Tuần từ 29/10 đến 03/11/2012

Thứ- Ngày

Nội dung- Địa điểm

Chủ trì

 

Thứ Hai

29/10

 

Sáng: */9h00’: Bàn giao CT ủng hộ xã Trường Sơn. Tp: ĐU-BGH (Hiệu trưởng), CĐ (Bà Loan), ĐoànTN (Ô.Phong), P.ĐN (Ô.Sỹ).

(Ô. Sỹ chuẩn bị cho đoàn đi công tác)

 

 

 

 

 

Chiều:

 

 

 

 

 

Thứ Ba

30/10

 

Sáng:*/8h30’: Rà soát nhân sự, chức năng nhiệm vụ các đơn vị: P.TBQT, P.TCKT, P.KHCN. Tp: BGH (HT, các PHT); CĐ; P.TCCB; Trưởng, Phó P.TBQT, P.TC-KT, P.KHCN. Tại P.301-A1 (Lãnh đạo các đơn vị chuẩn bị báo cáo về chức năng, nhiệm vụ; phân công công việc; đề xuất kiến nghị)

 

 */9h00’-10h00’: Làm việc về chương trình đào tạo quản lý Logistique. Tp: P.ĐN; TTHTQT về ĐT&NC;  Lãnh đạo K.VTKT; LĐ các BM: Vận tải ĐB và TP, KTVT và DL, VTKT sắt; BM Tiếng Pháp. Tại P.401-A1 (Giao TTHTQT về ĐT &NC chủ trì buổi họp)

 

*/10h00’- 11h30’: Giới thiệu chương trình học tập tại Viện Đại học công nghệ Pháp. Tp: Viện ĐH Công nghệ Pháp và SV lớp tiền du học Pháp K53. Tại P.501-A1

 

 

Hiệu trưởng

 

 

 

 

 

TT HTQT về ĐT&NC

 

 

 

 

TT HTQT về ĐT&NC

 

Chiều: */14h00’: Rà soát nhân sự, chức năng nhiệm vụ các đơn vị: P.ĐN, P.ĐTSĐH, K.ĐHTC. Tp: BGH (HT, các PHT); CĐ; P.TCCB; Trưởng, Phó P.ĐN, P.ĐTSĐH, K.ĐHTC. Tại P.301-A1 (Lãnh đạo các đơn vị chuẩn bị báo cáo về chức năng, nhiệm vụ; phân công công việc; đề xuất kiến nghị)

 

 

Hiệu trưởng

 

Thứ  Tư

31/10

Sáng: */8h30’: Họp xét duyệt đề tài NCKH sinh viên năm 2012-2013. Tp: BGH (PHT Vịnh), Lãnh đạo các Khoa, Viện; P.KHCN. Tại P.401-A1

 

*/8h30’: Họp đoàn công tác đi CHDCND Lào. Tp: Hiệu trưởng, P.ĐN, các thành viên trong đoàn. Tại P.201-A1

 

*/8h30’: Họp Tiểu ban “Chương trình đào tạo”. Tp: Theo QĐ. Tại

P.301-A1

 

PHT Vịnh

 

 

 

Hiệu trưởng

 

 

Trưởng tiểu ban

Chiều: */14h00’: Họp chuẩn bị khám sức khỏe định kỳ cho CB-GV-CNV năm 2012. Tp: BGH (PHT Việt), CĐ, Trạm Ytế, P.TCCB, P.TC-KT. Tại P.301-A1

 

*/14h00’: Rà soát nhân sự, chức năng nhiệm vụ các đơn vị: Ban QLDA, P.Bảo vệ, P.CTCT&SV. Tp: BGH (HT, các PHT); CĐ; P.TCCB; Lãnh đạo các đơn vị: Ban QLDA, P.Bảo vệ, P.CTCT&SV. Tại P.401-A1 (Lãnh đạo các đơn vị chuẩn bị báo cáo về chức năng, nhiệm vụ; phân công công việc; đề xuất kiến nghị)

 

PHT Việt

 

 

 

Hiệu trưởng

 

Thứ Năm

01/11

 

Sáng:

 

 

 

 

Chiều: */14h00’: Họp xét nâng lương đợt 2 năm 2012. Tp: BGH (HT, các PHT); CĐ trường; P.TCCB; P.TCKT; P.CTCT&SV. Tại P.301-A1

 

*/14h00’:  Tiếp và làm việc với Ông Jacques FRERE- Tùy viên hợp tác Khoa học và Đại học của Sứ quán Pháp. Tp: BGH, P.ĐN, TTHTQT về ĐT&NC. Tại P.201-A1

 

*/15h00’: Phổ biến các chương trình học bổng và du học tại CH Pháp. Tp: TTHTQT về ĐT&NC; SV khối Pháp và lớp Tiền du học Pháp K53. Tại P.501-A1

 

Chủ tịch HĐ

 

 

 

BGH

 

 

 

TTHTQT về ĐT&NC

 

Thứ Sáu

02/11

 

Sáng: */8h30’: Họp Hội đồng thi tuyển Viên chức năm 2012. Tp: Theo QĐ số 2097/QĐ-ĐHGTVT ngày 02/10/2012 (Hiệu trưởng; PHT Vịnh; PHT Việt; Ô. Sỹ, Ô.Tứ, Bà Thúy (TCCB); Ô.Chương (ĐTĐH)). Tại P.301-A1

 

Chủ tịch HĐ

Chiều:

 

 

 

 

Thứ Bảy

03/11

 

Sáng:

 

 

 

Chiều:

 

 

 

Ghi chú:

  1. Kính mời các đơn vị, bộ phận sau đến kho (Khu Gara ô tô của trường) gặp đ/c Tiến – P.TBQT (điện thoại 0913022915) để lĩnh trang bị Bảo hộ lao động năm 2012. Thời gian từ 8h30’- 10h00’ sáng thứ hai ngày 29/10/2012.

       - Lưu trữ hồ sơ, Ban QLGĐ, P.TBQT, Ban QLKTX, Xưởng in, TT TT-TV, Bộ phận thí   nghiệm viên và TTƯD CNTT, TT TH&CGCN, Bảo vệ khu làm việc của trường.

2. Phòng Đào tạo Sau Đại học đề nghị:

- Các BM chưa tổ chức giao đề tài cho các học viên cao học K19, chưa nộp điểm các học phần Tiến sỹ khẩn trương thực hiện các công việc trên

- BM Sức bền vật liệu gửi chương trình các học phần bổ sung kiến thức ở trình độ Thạc sỹ.

3.Phòng Đào tạo Đại học đề nghị các BM nhận tài khoản sử dụng phần mềm quản lý đào tạo tại    P.108-A9