TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI                     LỊCH CÔNG TÁC

                                                                               Tuần từ 29/12/2014 đến 03/01/2015

Thứ- Ngày

Nội dung- Địa điểm

Chủ trì

 

Thứ Hai

29/12

 

Sáng: */9h30’: Phòng KT&ĐBCLĐT báo cáo góp ý về Dự thảo Quy chế kỳ thi THPT Quốc gia của Bộ GDĐT. Tp: BGH (HT, các PHT), P.ĐTĐH; P.KT&ĐBCL (P.KT&ĐBCL chuẩn bị báo cáo). Tại P.301-A1

 

Hiệu trưởng

Chiều: */14h00’: Tiểu ban CTĐT báo cáo BGH kết quả rà soát và điều chỉnh các CTĐT (CTTT, các chương trình CLC). Tp: BGH (HT, các PHT), Tiểu ban CTĐT, Trưởng ban và UV thường trực các ban rà soát điều chỉnh CTĐT, P.ĐTĐH, TTĐTQT. Tại P.301-A1 (Tiểu ban CTĐT chuẩn bị báo cáo)

 

*/14h00’:  Họp Ban Thanh tra Nhân dân nhiệm kỳ 2014-2016. Tp: Toàn thể thành viên của Ban, Chủ tịch, Phó CT CĐ trường. Tại VPCĐ

 

*/15h30’: Họp BCH Công đoàn mở rộng triển khai công tác năm 2015, bỏ phiếu quy hoạch cán bộ công đoàn nhiệm kỳ 2018-2023. Tp: UVBCH CĐ trường, Chủ tịch CĐ bộ phận, tổ trưởng tổ công đoàn trực thuộc. Tại P.401-A1

 

Hiệu trưởng

 

 

 

 

 

Chủ tịch CĐ

 

 

 

Chủ tịch CĐ

 

Thứ Ba

30/12

 

Sáng: */9h30’:  Kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Phòng Đối ngoại trường ĐH GTVT. Tp: ĐU, BGH (HT, các PHT), CĐ, ĐTN, Hội CCB, Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc và khách mời.  Tại P.Hội thảo tầng 4 –A8.

 

P.ĐN

Chiều:*/14h00’: P.TCCB báo cáo BGH về dự thảo sửa đổi Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ lãnh đạo các đơn vị thuộc trường ĐH GTVT. Tp: Thường vụ Đảng ủy, BGH (HT, các PHT), P.HCTH, P.TCCB. Tại P.301-A1 (P.TCCB chuẩn bị báo cáo)

 

Hiệu trưởng

 

Thứ  Tư

31/12

Sáng: */8h30’: Khoa KHCB báo cáo về việc phân phối nhà cho Bà  Nguyễn Thị Hồng Hà tại thời điểm năm 1999-2000. Tp: BGH (HT, PHT Việt), CĐ trường, Ban Thanh tra, TTND; P.TBQT, P.TCCB, P.HCTH; ĐU Khoa, BCN Khoa, Chủ tịch CĐ khoa KHCB; PGS.TS Lê Bá Sơn (nguyên trưởng khoa), Ông Trương Sỹ Hòa (nguyên chủ tịch CĐ khoa). Tại P.301-A1 (K.KHCB, P.TBQT chuẩn bị hồ sơ tài liệu liên quan để báo cáo)

 

Hiệu trưởng

Chiều: */14h00’:  BTC Đảng ủy báo cáo Thường vụ Đảng ủy kế hoạch lấy phiếu tín nhiệm đối với Hiệu trưởng, các PHT. Tp: Thường vụ ĐU, Trưởng BTC ĐU. Tại P.301-A1 (đ/c Chương chuẩn bị kế hoạch để báo cáo)

 

*/15h00’: Họp để thống nhất các thông tin đăng trên bảng tin của các Khoa, Viện tại nhà A6, A9. Tp: BGH (HT, các PHT); P.TBQT; P.HCTH, P.CTCT&SV; Lãnh đạo Khoa CT, CK, Đ-ĐT, KHCB, VTKT, CNTT; Viện: KTXD, MT&ATGT, QH&QLGTVT. Tại P.301-A1 (P.CTCT&SV dự kiến đề xuất những thông tin để quảng bá)

Hiệu trưởng

 

 

 

 

Hiệu trưởng

 

Thứ Năm 01/01/2015

 

Sáng: Nghỉ lễ Tết Dương lịch năm 2015

 

 

 

Chiều:

 

 

 

Thứ Sáu

02/01

 

Sáng: Nghỉ lễ Tết Dương lịch năm 2015

 

 

 

Chiều:

 

 

 

Thứ Bảy

03/01

 

Sáng: Nghỉ lễ Tết Dương lịch năm 2015

 

 

 

Chiều:

 

 

 

Ghi chú:

  1. Trạm Y tế trả kết quả, tư vấn, cấp thuốc cho cán bộ khám sức khỏe định kỳ năm 2014, bắt đầu từ ngày 29/12/2014
  2. Đề nghị các đơn vị đến nhận thẻ bảo hiểm y tế năm 2015 tại phòng 105-N2 Trạm Y tế, thời gian từ ngày 29/12/2014 đến ngày 09/01/2015.
  3. Các đơn vị và khối đơn vị gửi lại thông tin liên quan đến dự án phòng thí nghiệm trọng điểm JICA của đơn vị mình cùng file mềm về phòng KHCN trước ngày thứ hai 05/01/2015 theo kết luận của Hiệu trưởng tại cuộc họp Ban xây dựng dự án ngày 23/12/2014 và thông báo số 1065/ĐHGTVT-TB ngày 05/12/2014 để kịp làm hồ sơ xin tài trợ
  4. Các đơn vị gửi thống kê về bài báo khoa học đăng trên các tập chí ngoài trường từ năm 2007 đến 2014 kèm theo file mềm và minh chứng về P.,KHCN trong ngày 29/12/2014 theo thông báo số 1108/TB-ĐHGTVT ngày 11/12/2014
  5. Đề nghị các đơn vị sau khẩn trương gửi báo cáo công tác tháng cho P.HCTH.: P.ĐTĐH, P.TCCB, P.CTCT&SV, Ban QLDA, TTĐTQT