TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI                   LỊCH CÔNG TÁC

                                                                               Tuần từ 29/06/2015 đến 4/7/2015

Thứ- Ngày

Nội dung- Địa điểm

Chủ trì

 

Thứ Hai

29/06

 

Sáng: */8h30’: P.KT&ĐBCLĐT báo cáo BGH nội dung cổng thông tin tuyển sinh và giao nhiệm vụ thực hiện cho các đơn vị có liên quan. Tp: BGH (HT, các PHT), P.KT&ĐBCLĐT, P.CTCT&SV, P.ĐTĐH, TTƯD CNTT; Trưởng các Khoa, Viện có ngành tuyển sinh. Tại P.401-A1

 

*/8h30’: Họp Hội đồng thi đua Khoa VTKT. Tp: Thành viên HĐTĐ Khoa VTKT, Mời P.CTCT&SV dự. Tại P.407-A9 (VP BCN Khoa VTKT).

 

*/9h00’: Họp Hội đồng thi đua Khoa CNTT. Tp: Thành viên HĐTĐ Khoa CNTT, Mời P.CTCT&SV dự. Tại P.307-A9 (VPK CNTT)

 

*/9h00’: Họp Hội đồng thi đua Khoa Đ-ĐT. Tp: Thành viên HĐTĐ Khoa Đ-ĐT, Mời P.CTCT&SV, P.KHCN, P.ĐTĐH dự. Tại 102-A6 (VP BCN Khoa Đ-ĐT)

 

*/9h00’: Họp Hội đồng thi đua Khoa Cơ khí. Tp: Thành viên HĐTĐ Khoa Cơ khí, Mời P.CTCT&SV. Tại VP Khoa Cơ khí

 

Hiệu trưởng

 

 

 

 

Chủ tịch HĐ

 

Chủ tịch HĐ

 

Chủ tịch HĐ

 

 

Chủ tịch HĐ

 

Chiều: */14h00’: Họp Hội đồng xét tốt nghiệp cao học. Tp: Theo QĐ. Tại P.301-A1

 

*/14h00’: Seminar luận án TS chuyên ngành Tổ chức và Quản lý vận tải của NCS Hoàng Thị Hà. Tp: BM VT&KT sắt, mời các đ/c quan tâm dự. Tại P.401-A1

 

*/14h30’: Họp xét trợ cấp khó khăn quý II/2015. Tp: BTV, P.TCCB, P.TCKT, Trạm Y tế. Tại VPCĐ P.310-A1

 

*/15h00’: Hội đồng Anh trao đổi với nhà trường về các khóa học của Hội đồng Anh. Tp:BGH (PHT Long), TTĐTQT, Trưởng nhóm ngoại ngữ. Tại P.303-A1

 

P.ĐTSĐH

 

 

BM VT&KT sắt

 

 

CĐ trường

 

 

TTĐTQT

 

 

 

 

Thứ Ba

30/06

 

Sáng:  */8h30’: P.TBQT báo cáo BGH về Dự án 2 Phòng máy tính. Tp: BGH (HT, các PHT), TTUD CNTT, Khoa CNTT, P.TCKT, P.ĐTĐH. Tại P.301-A1

 

Hiệu trưởng

Chiều: */14h00’: Phòng khảo thí và đảm bảo chất lượng đào tạo báo cáo Hội đồng tuyển sinh NCS danh sách nghiên cứu sinh đề nghị công nhận trúng tuyển đợt 1 năm 2015. Tp: Hội đồng tuyển sinh NCS đợt 1 năm 2015 (Ô.Sử, Ô. Long (BGH), Ô.Long (KT&ĐBCLĐT), Ô.Ký (ĐTSĐH), Ô.Hải Hà (K.CT), Ô.Đào M Hùng (K.CK), Ô.Cảnh Minh (Đ-ĐT), Ô.Tích (VTKT), Ô.Hải (P.KT&ĐBCLĐT)). Tại P.301-A1

 

Chủ tịch HĐTS

 

 

Thứ  Tư

01/07

Sáng: */8h30’: P.TCCB báo cáo BGH về Dự thảo sửa đổi quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm lãnh đạo các đơn vị thuộc trường. Tp: BGH (HT, các PHT), P.HCTH, P.TCCB. Tại P.301-A1

 

Hiệu trưởng

Chiều: */14h00’: Họp các đơn vị đại diện BTC Hội thảo khoa học hè 2015. TP: BGH (HT, các PHT); P.HCTH, P. KHCN, P.TCCB, P.CTCT và SV, P.TBQT, P.ĐN, P.TCKT, xưởng in. Tại P.301-A1 (Các đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị báo cáo)

 

Trưởng ban

 

 

 

Thứ Năm 02/07

 

Sáng: */8h30’: Họp các đơn vị đại diện BTC lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống trường. Tp: BGH (HT các P.HT), P.HCTH, P.CTCT và SV, P.TBQT, P.bảo vệ, P.TCKT. Tại P.301-A1 (các tiểu ban chuẩn bị báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao)

 

Trưởng ban

Chiều:*/14h00’:

 

 

 

 

Thứ Sáu

03/07

 

Sáng: */8h30’: Họp thống nhất các nội dung Thông tư 47 về quy định chế độ đối với giảng viên . Tp: BGH (HT và PHT), P. TCCB, P.KHCN, P.TCTK, P.ĐTĐH, P.ĐTSĐH, Khoa ĐHTC, P.KT và ĐBCLĐT, P.TCCB. Tại P.301-A1 (các đơn vị chuẩn bị nội dung báo cáo)

 

Hiệu trưởng

Chiều:  */14h00’:

 

 

 

 

 

Thứ Bảy

04/07

 

Sáng: */8h30’:

 

 

 

Chiều:

 

 

 

Ghi chú: