TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI                     LỊCH CÔNG TÁC

                                                                               Tuần từ 29/9/2014 đến 04/10/2014

Thứ- Ngày

Nội dung- Địa điểm

Chủ trì

 

Thứ Hai

29/9

 

Sáng:

 

 

 

Chiều: */14h00’: Họp Ban giám hiệu. Tại P.301-A1

 

*/15h00’: Họp Thường vụ Đảng ủy. Tại P.301-A1

 

*/15h00’: Họp nữ công mở rộng toàn trường về việc tổ chức kỷ niệm ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ VN. Tại VPCĐ

 

 

Hiệu trưởng

 

BTĐU

 

Trưởng ban NC

 

 

Thứ Ba

30/9

 

Sáng: */8h30’: Họp Đảng ủy trường. Tại P.301-A1

 

*/9h00’: Ký kết thỏa thuận hợp tác với trường Đại học Pau et des Pays de l’Aduor- CH Pháp. Tp: HT, P.ĐN, P.HCTH, TTĐTQT. Tại P.201-A1 (P.ĐN chuẩn bị nội dung thỏa thuận hợp tác)

 

P.ĐN

 

BTĐU

 

 

Chiều: */14h00’: Họp Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp và cấp bằng Thạc sỹ cho học viên cao học đợt 2 năm học 2014-2015. Tp: Theo QĐ. Tại P.301-A1

 

*/14h00’:  Họp bàn về bổ sung điều chỉnh Quy chế chi tiêu nội bộ. Tp: BGH (HT, các PHT); CĐ; P.TCCB, P.TCKT, P.ĐTĐH, P.KHCN, P.ĐTSĐH, Khoa ĐHTC, TTĐTQT, Tiểu ban tài chính. Tại P.401-A1. (Các đơn vị chuẩn bị phương án để báo cáo)

 

 

 

Chủ tịch HĐ

 

 

 

Hiệu trưởng

 

Thứ  Tư

01/10

Sáng: */8h30’ : Hội nghị cán bộ công tác tháng 10/2014. Tp: Theo Quy định. Tại P.401-A1

 

 

Hiệu trưởng

Chiều: */14h00’: Họp với các đơn vị: Khoa KHCB, Khoa LLCT, K.GDQP, BM GDTC. Tp: BGH (HT,các PHT); P.TCCB, P.ĐTĐH, P.ĐTSĐH, ĐU, BCN Khoa KHCB; Chi ủy, BCN Khoa LLCT; Chi ủy BCN Khoa GDQP; Chi ủy, trưởng, phó BM GDTC (P.TCCB, P.ĐTĐH chuẩn bị nội dung báo cáo)Tại P.401-A1

 

 

Hiệu trưởng

 

 

 

Thứ Năm 02/10

 

 

Sáng:

 

 

 

Chiều: */14h00’: Họp xét duyệt đề tài NCKH Sinh viên năm học 2014-2015. Tp: Thường trực Hội đồng KHĐT trường. Tại P.301-A1

 

 

Chủ tịch HĐ

 

Thứ Sáu

03/10

 

Sáng: */8h30’: Họp xét duyệt đề tài NCKH Sinh viên năm học 2014-2015. Tp: Thường trực Hội đồng KHĐT trường. Tại P.301-A1

 

*/8h30’:  Bảo vệ luận án TS cấp Bộ môn của NCS Ngô Thanh Thủy chuyên ngành xây dựng cầu hầm. Tp: BGH, P.ĐTSĐH, K.CT, BM Cầu hầm, Mời các đ/c quan tâm dự. Tại P.401-A1

 

*/8h30’: Đón học viên về ôn tập thi tuyển sinh Cao học đợt 2 năm 2014. Tp: P.KT&ĐBCLĐT, P.TCKT, P.Bảo vệ. Tại Hội trường lớn

 

Chủ tịch HĐ

 

 

BM Cầu hầm

 

 

 

P.KT&ĐBCLĐT

Chiều: */14h00’: Lễ giao nhiệm vụ cho NCS, BM Quản lý  và Giáo viên hướng dẫn. Tp: BGH; Mời lãnh đạo các Khoa, Viện, BM quản lý NCS và các GVHD. Tại P.501-A1

 

*/14h00’: Họp Tiểu ban xây dựng văn bản quản lý. Tp: Theo QĐ. Tại P.301-A1

 

*/15h30’: Tiếp và làm việc với TS Melissa Teo- Đại diện BM Quản lý dự án xây dựng, trường ĐH Công nghệ Queensland. Tp:P.ĐN, BM Quản trị KD. Tại P.305-A1

 

*/16h00’: TS Melissa trao đổi chuyên môn với BM Quản trị kinh doanh và các giảng viên trẻ. Tp: P.ĐN, BM QTKD. Tại P.401-A1

 

 

P.ĐTSĐH

 

 

 

Trưởng tiểu ban

 

 

P.ĐN

 

 

 

P.ĐN

 

Thứ Bảy

04/10

 

Sáng

 

 

 

 

Chiều:

 

 

 

 

Ghi chú : Nhà trường tiến hành sửa chữa và dịch chuyển điện thoại cố định cho các đơn vị làm việc tại nhà A6 và nhà A9, đề nghị các đơn vị bố trí người trực theo lịch sau:

Thứ hai ngày 29/9/2014: + Sáng : Thực hiện lắp đặt tại tầng 4 và tầng 5 nhà A9

                                          + Chiều: Thực hiện lắp đặt tại tầng 1, tầng 2, tầng 3 nhà A9

Thứ ba ngày 30/9/2014: + Sáng : Thực hiện lắp đặt tại tầng 7 và tầng 8 nhà A6

                                          + Chiều: Thực hiện lắp đặt tại tầng 5, tầng 6 nhà A6

Thứ tư ngày 01/10/2014: + Sáng : Thực hiện lắp đặt tại tầng 3 và tầng 4 nhà A6

                                          + Chiều: Thực hiện lắp đặt tại tầng 1, tầng 2 nhà A6

Mọi thắc mắc xin liên hệ với Trung tâm ƯDCNTT  gặp đ/c Tuấn 0936453433.