TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI                     LỊCH CÔNG TÁC

                                                                                     Tuần từ 30/09 đến 05/10/2013

Thứ- Ngày

Nội dung- Địa điểm

Chủ trì

 

Thứ Hai

30/09

 

Sáng:

 

 

 

Chiều: */14h00’: Họp triển khai chương trình “Hợp tác với trường Đại học MIIT và MADI (LB Nga). Tp: BGH (HT, PHT Long, PHT Vịnh); P.ĐN, P.ĐTĐH, P.ĐTSĐH, TTHTQT về ĐT&NC; P.KHCN, Lãnh đạo các Khoa: CT, CK, VT-KT, Đ-ĐT, CNTT, Viện KTXD, Viện MT và ATGT, Viện QH và QLGTVT. Tại P.401-A1 (P.ĐN chuẩn bị nội dung để báo cáo).

 

Hiệu trưởng

 

Thứ Ba

01/10

 

Sáng: */8h30’:  Họp Ban Giám Hiệu. Tại P.301-A1

 

*/10h00’: Họp Thường vụ Đảng ủy. Tại P.301-A1

 

Hiệu trưởng

 

BTĐU

Chiều: */14h00’:  Họp kiểm tra tiến độ thực hiện các nhóm giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo. Tp: BCĐ nâng cao CLĐT, trưởng và ủy viên thường trực các tiểu ban: CTĐT, tổ chức giảng dạy, cơ sở vật chất , tài chính. Tại P.301-A1 (Các tiểu ban chuẩn bị báo cáo)

 

 

 

Trưởng ban CĐ

 

Thứ  Tư

02/10

Sáng: */8h30’: Họp Đảng ủy trường. Tại P.301-A1

 

 

 

BT ĐU

Chiều: */14h00’: Họp ban nữ công trường- Bàn về Tổ chức Lễ kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10. Tại VPCĐ

 

 

Trưởng ban

 

Thứ Năm

03/10

 

Sáng: */8h30’- 9h30': Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm PHT nhiệm kỳ 2013-2018. Tp: BCH Đảng bộ trường; BGH; Các thành viên HĐ trường là CC-VC của Trường; BCH CĐ trường; BT Đoàn TN; Chủ tịch Hội CCB; Trưởng, phó các đơn vị trực thuộc; BT Đảng bộ bộ phận; BT chi bộ trực thuộc Đảng bộ Trường; Chủ tịch CĐ bộ phận trực thuộc CĐ trường; Trưởng, Phó BM; Anh hùng, NGND, NGƯT (trong biên chế); GS, PGS, TSKH, TS, Giảng viên chính, Chuyên viên chính  và tương đương trở lên (trong biên chế). Tại Hội trường lớn.

 

*/9h30’: Hội nghị Cán bộ công tác tháng 10/2013. Tp: Theo QĐ. Tại Hội trường lớn

 

Hiệu trưởng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hiệu trưởng

Chiều:

 

 

 

 

 

Thứ Sáu

04/10

 

Sáng: */8h30’: Giao nhiệm vụ cho NCS 911 năm 2013. Tp: BGH, P.ĐTSĐH, P.TC-KT, P.TCCB, P.KT&ĐBCL., K.CT, K.VTKT, K.CK; các BM: Đường bộ, MXD-XD, Đường ô tô&SB; các giáo viên hướng dẫn và các NCS. Tại P.401-A1

 

*/8h30’: Làm thủ tục học ôn tập cho học viên dự thi Cao học đợt 2 năm 2013 (cả ngày, chiều từ 14h00’). Tp: P.KT&KĐCLĐT, P.TCKT, P.Bảo vệ. Tại Hội trường lớn. (P.CTCT&SV chuẩn bị hội trường và bảng hướng dẫn)

 

 

P.ĐTSĐH

 

 

 

 

P.KT&KĐCLĐT

Chiều: */14h00’: Họp về đề án chuyển đổi các trung tâm, công ty theo NĐ115. Tp: P.KHCN, P.TCCB,Lãnh đạo các Trung tâm, công ty thuộc trường. Mời PHT Vịnh dự. Tại P.401-A1

 

P.KHCN, P.TCCB

 

 

 

Thứ Bảy

05/10

 

Sáng:  */8h30’: Bảo vệ luận án TS cấp BM của NCS Nguyễn Phước Minh. Tp: BGH, K.CT, BM Đường bộ, Hội đồng chấm luận án, mời các đ/c quan tâm dự. Tại P.401-A1

 

 

P.ĐTSĐH

Chiều:

 

 

 

 

Ghi chú:

Hiện nay nhà trường có 18 bàn máy tính, 25 bàn học fooc, 60 ghế đẩu gỗ đã qua sử dụng, hiện đang đặt tại hành lang tầng 3,4,5 nhà A4. Nếu đơn vị nào có nhu cầu sử dụng làm đề nghị gửi Nhà trường qua Phòng TBQT để Nhà trường có kế hoạch phân bổ. Thời gian nhận đề nghị từ 01/10 đến 04/10/2013.