TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI                     LỊCH CÔNG TÁC

                                                                               Tuần từ 30/12/2013 đến 04/01/2014

Thứ- Ngày

Nội dung- Địa điểm

Chủ trì

 

Thứ Hai

30/12

 

Sáng: */8h30’: Đón sinh viên lớp Đào tạo theo chế độ cử tuyển và lớp Đào tạo nhân lực cho các tỉnh thuộc khu vực Tây Bắc khóa 55 nhập trường. Tp: P.KT&ĐBCLĐT, P.ĐTĐH, P.TCKT, P.CTCT&SV, K.KHCB, P.HCTH, P.Bảo vệ, Đoàn TN, Ban QL KTX. Tại VP các đơn vị.

 

 */8h30’: Bảo vệ luận án Tiến sỹ cấp Trường của NCS Vũ Hồng Trường chuyên ngành Tổ chức và Quản lý vận tải. Tp: BGH, P.ĐTSĐH, K.VTKT, BM Vận tải ĐB&TP, Hội đồng chấm luận án. Mời các đ/c quan tâm dự. Tại P.Hội thảo tầng 7- A8

 

 

P.KT&ĐBCLĐT

 

 

 

 

 

P.ĐTSĐH

Chiều: */14h00’: Họp Ban giám hiệu. Tại P.301-A1

 

*/15h30’: Họp thường vụ Đảng ủy. Tại P.301-A1

 

 

Hiệu trưởng

 

BTĐU

 

Thứ Ba

31/12

 

Sáng: */8h30’: Họp Đảng ủy trường. Tại P.301-A1

 

*/8h30’:  Bảo vệ cơ sở đề tài NCKH cấp Bộ mã số B2011-4-3 do TS Phạm Hoàng Kiên chủ trì. Tp: P.KHCN, Hội đồng nghiệm thu, mời các đ/c quan tâm dự. Tại P.401-A1

 

 

BTĐU

 

P.KHCN

Chiều: */14h00’: Họp góp ý xây dựng văn bản quy chế làm việc, quy định đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ quản lý. Tp: Tiểu ban văn bản quản lý. Mời Hiệu trưởng, PHT Việt, PHT Long, Ban Thanh tra, TTND dự. Tại P.301-A1 (Ô.Đức –HCTH, Ô.Sỹ -P.TCCB chuẩn bị nội dung)

 

Trưởng tiểu ban

 

Thứ  Tư

01/01

Sáng: Nghỉ Tết Dương lịch 01/01/2014 (Cả ngày)

 

 

 

Chiều:

 

 

 

 

 

Thứ Năm 02/01

 

Sáng: */8h30’:  Họp xây dựng quy định về quản lý và sử dụng sân quần vợt. Tp: BGH (HT, PHT Việt, PHT Vịnh), P.TBQT, P.CTCT&SV, P.HCTH,  BM GDTC, Chi hội TDTT, CLB Quần vợt. Tại P.301-A1 (P.TBQT chuẩn bị nội dung)

 

 

 

PHT Việt

Chiều:

 

 

 

 

 

Thứ Sáu

03/01

 

Sáng:*/8h30’: Hội nghị cán bộ công tác tháng 1+2 năm 2013. Tp: BGH (HT, các PHT), CĐ, Đoàn TN, Hội CCB, TTND; Trưởng và Phó các Khoa-Viện, Phòng, Ban, Xưởng, Trạm, Trung tâm, BM GDTC. Tại P.401-A1.

 

 

Hiệu trưởng

Chiều:  */14h00’: Lãnh đạo nhà trường gặp mặt các CB, VC được nghỉ hưu năm 2013. Tp: BGH (HT, các PHT), CĐ, P.TCCB,P.HCTH, Lãnh đạo các đơn vị có CB,VC nghỉ hưu trong năm 2013; các CB, VC có giấy mời. Tại P.401-A1

 

 

BGH

 

Thứ Bảy

04/01

 

Sáng:  

 

 

 

 

Chiều:

 

 

 

 

 

Ghi chú :

  1. Phòng Đào tạo Đại học đề nghị các bộ môn nhập điểm thi học kỳ phụ K53 trước ngày 10/1/2014 để nhà trường xét cảnh báo kết quả học tập, thôi học cho K51, 52, 53 đúng thời hạn.