TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI                     LỊCH CÔNG TÁC

                                                                               Tuần từ 30/03/2015 đến 04/4/2015

Thứ- Ngày

Nội dung- Địa điểm

Chủ trì

 

Thứ Hai

30/03

 

Sáng: */9h00’:

 

 

 

Chiều: */14h00’: Họp Hội đồng Tự đánh giá chất lượng GD Trường ĐHGTVT. Tp: Toàn thể thành viên HĐ (Theo QĐ số 2425/QĐ-ĐHGTVT ngày 27/11/2014) và Ban Thư ký (Theo QĐ số 2424/QĐ-ĐHGTVT ngày 27/11/2014), Trưởng các Nhóm (Theo QĐ số 2584/QĐ-ĐHGTVT ngày 15/12/2014). Tại P. 401- A1

 

Chủ tịch HĐ

 

Thứ Ba

31/03

 

Sáng:

 

 

 

Chiều:*/13h00’:  Tiếp Đoàn các Trường Đại học tổng hợp LB Nga. Tp: BGH (PHT Vịnh), P.ĐN. Tại P.201- A1

 

*/13h30’: Đại hội Đảng bộ Khoa KHCB. Tp: Toàn thể Đảng viên của Đảng bộ. Mời TVĐU (Đ/c Việt, Đ/c Chương) dự. Tại P.501- A1

 

PHT Vịnh

 

 

BTĐU Khoa

 

Thứ  Tư

01/04

Sáng: */8h30’: Họp Ban Giám hiệu. Tại P301-A1

 

*/10h00’: Họp Thường vụ Đảng ủy. Tại P.301- A1

 

Hiệu trưởng

 

BTĐU

Chiều: */14h00’: Họp Đảng ủy Trường (Nội dung: Thông qua Báo cáo công tác Đảng và công tác CQ tháng 3, dự kiến công tác tháng 4/2015; Góp ý cho Văn kiện Đại hội Đảng bộ Trường lần thứ 29; Góp ý cho Đề án nhân sự cấp ủy khóa mới). Tại P.301- A1

 

*/14h00’: Hội đồng sơ kết học kỳ I của Viện kỹ thuật xây dựng . Tp: Toàn thể cố vấn học tập của Viện kỹ thuật xây dựng và đại diện sinh viên. Tại P.501-A1

 

BTĐU

 

 

 

 

Viện KTXD

 

 

 

Thứ Năm 02/04

 

Sáng:*/8h30’: Hội nghị công tác tháng 4/2015 (Nội dung: Giao ban công tác tháng 4/2015; Góp ý cho Văn kiện Đại hội Đảng bộTrường lần thứ 29; Xin ý kiến về Đề án nhân sự BCH Đảng bộ trường khóa mới). Tại P.501- A1

 

 

Hiệu trưởng

Chiều: */15h00’:  Sơ kết học kỳ I năm học 2014- 2015 của Khoa Công trình. Tp: BCN Khoa, BCH LCĐ Khoa, BT Chi đoàn GV Khoa, Lãnh đạo các BM, Cố vấn học tập, BCH Chi đoàn và Ban cán sự lớp. Mời P.ĐTĐH, P.CTCT&SV. Tại Hội trường lớn.

 

 

 

K.CT

 

 

Thứ Sáu

03/04

 

Sáng: */4h45’: Cán bộ Đảng- Đoàn thể đi thực tế đầu năm 2015. ( 5h00’ xe xuất phát)

 

 

 

CĐ trường

Chiều:  */14h00’: Họp Tổ thẩm tra quá trình đào tạo của NCS Nguyễn Việt Hùng, NCS Nguyễn Viết Thanh, NCS Nguyễn Lan, NCS Nguyễn Đức thị Thu Định, NCS Đinh Quang Toàn, NCS Phạm Sỹ Lợi. TP: Ô. Ký, Ô.Vân (P.ĐTSĐH), Ô. Bằng (Thanh tra), Ô.Chương (P.ĐTĐH), Ô. Long (P.KT&ĐBCL), Ô.Tích (K.VTKT), Ô. Hải Hà (K.CT). Tại P.303-A1.

 

P.ĐTSĐH

 

Thứ Bảy

05/04

 

Sáng:

 

Chiều:

 

 

 

 

Ghi chú:

  1. P.KHCN đề nghị các Khoa, Viện thông báo số lượng đề tài báo cáo tại các tiểu ban, các đề tài không bảo vệ hoặc có thay đổi; gửi danh sách (cùng file mềm) các Tiểu ban về P.KHCN hạn cuối ngày 30/3/2015. (Mỗi tiểu ban 5 người gồm: Chủ tịch, thư ký và 3 ủy viên; mỗi tiểu ban từ 10 để tài trở lên). Email: pkhcn@utc.edu.vn
  2. Hội nghị công tác tháng 4: Đề nghị các đơn vị chuẩn bị ý kiến cho dự thảo Báo cáo chính trị Đảng trình tại Đại hội Đảng bộ trường lần thứ 29 (Nhiệm kỳ 2015-2020).
  3. P.Đào tạo đại học đề nghị văn phòng các Khoa, Viện quản lý sinh viên nhập điểm rèn luyện SV học kỳ I- năm học 2014-2015 trước ngày 04/4/2015 để xét học bổng cho sinh viên.