TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI                     LỊCH CÔNG TÁC

                                                                               Tuần từ 30/6/2014 đến 05/7/2014

Thứ- Ngày

Nội dung- Địa điểm

Chủ trì

 

Thứ Hai

30/6

 

Sáng: */8h30’: Tập huấn cán bộ coi bộ và các thành viên trong Ban coi thi. Tp: Xem ghi chú. Tại Hội trường lớn

Trưởng Ban coi thi

 

Chiều: */14h00’: Bảo vệ luận án TS cấp BM của NCS Đinh Quang Toàn chuyên ngành Tổ chức và Quản lý vận tải. Tp: BGH, P.ĐTSĐH, K.VTKT, BM VTĐB&TP, Hội đồng chấm luận án; mời các đ/c quan tâm dự. Tại P.401-A1

 

*/14h00’: Tập huấn cán bộ coi thi và các thành viên trong Ban coi thi . Tp: Xem ghi chú. Tại Hội trường lớn

 

*/14h00’:  Họp Ban tổ chức và Ban chấm thi cuộc thi sáng tác Slogan trường ĐH GTVT.  Tp:Ban tổ chức, Ban chấm thi; Mời ông Cao Văn Giao. Tại P.301-A1

 

*/15h00’: Họp báo cáo tiến độ về dịch sách tham khảo. Tp: Ban chỉ đạo theo QĐ-ĐHGTVT ngày 20/3/2014, các GV tham gia dịch sách, mời lãnh đạo xưởng in tham dự. Tại P.301-A1

 

*/16h00’: Xét bồi hoàn chi phí đào tạo cho ông Vũ Kim Hùng- BM Quy hoạch và QL GTVT. Tp: BGH (HT), P.TCCB, P.TCKT, CĐ trường, Trưởng BM QH&QLGTVT. Tại P.305-A1

 

P.ĐTSĐH

 

 

 

 

Trưởng Ban coi thi

 

Trưởng BTC

 

 

PHT Long

 

 

 

P.TCCB

 

 

Thứ Ba

01/7

 

Sáng: */8h30’: Họp bàn về cuốn tài liệu giới thiệu về trường. Tp: BGH (HT, các PHT); P.CTCT&SV, P.ĐTĐH, P.ĐTSĐH, TTĐTQT, P.KHCN, P.TCCB, P.HCTH, P.ĐN. Tại P.301-A1 (Các đơn vị thuộc thành phần chuẩn bị ý kiến đóng góp)

 

Hiệu trưởng

Chiều: */14h00’: Nhà trường làm việc với Lãnh đạo Khoa Công trình và BM Tự động hóa TKCĐ.Tp: TV ĐU Trường, BGH (HT, các PHT); P.TCCB, ĐU và BCN khoa CT, Chi ủy Kết cấu – TĐH TKCĐ và BM TĐHTKCĐ. Tại P.401-A1 (Bộ môn TĐH TKCĐ chuẩn bị báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vị và việc xây dựng, phát triển bộ môn)

 

 

Hiệu trưởng

 

Thứ  Tư

02/7

Sáng: */8h30’:  Bảo vệ luận án TS cấp trường của NCS Huỳnh Ngọc  Hào chuyên ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông. Tp: BGH, P.ĐT SĐH, K.CT, BM Đường bộ, Hội đồng chấm luận án; mời các đ/c quan tâm dự. Tại P.401-A1

 

*/8h30’: Họp Ban đưa đề, thu bài tuyển sinh đại học chính quy năm 2014. Tại P.301-A1. Tp: Theo QĐ. Tại P.301-A1

 

P.ĐT SĐH

 

 

 

 

Trưởng ban

Chiều: */14h00’: P.TCCB báo cáo BGH về việc rà soát cơ cấu tổ chức nhân sự toàn Trường. Tp: BGH (HT, các PHT), P.TCCB. Tại P.301-A1

 

Hiệu trưởng

 

Thứ Năm 03/7

 

 

Thi tuyển sinh đại học chính quy năm  2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Sáu

04/7

 

Sáng: Thi tuyển sinh đại học chính quy năm  2014

 

 

 

 

 

Chiều:

 

 

 

 

 

Thứ Bảy

05/7

 

SángThi tuyển sinh đại học chính quy năm  2014

 

 

 

 

 

Chiều: */14h00’: Bảo vệ luận án TS cấp Trường của NCS Đỗ Thắng chuyên ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông. Tp: BGH, P.ĐTSĐH, K.CT, BM Đường Bộ, Hội đồng chấm luận án, mời các đ/c quan tâm dự. Tại P.401-A1

 

 

P.ĐTSĐH

Ghi chú :

      Tập huấn Cán bộ coi thi và các thành viên khác trong ban coi thi tại Hội trường:

- 8h30’ ngày 30/6/2014: gồm các địa điểm thi:

      Cao đẳng GTVT miền Trung; THCS Nghi Phú; Trường ĐH Y Hải phòng; Tiểu học Quan Hoa; Cán bộ coi thi dự trữ; Tiểu học Cát Linh; Học viện Báo chí và Tuyên truyền; Tiểu học Nguyễn Khả Trạc; ĐHGTVT (Nhà A3+ A7).

- 14h00’ ngày 30/6/2014 gồm các địa điểm thi:

      Tiểu học Cầu diễn, Tiểu học Phú Đô, Tiểu học Ngọc Khánh, Tiểu học Trung Hòa, Cao đẳng Cộng đồng HN; Đại học GTVT (Nhà A2+A5); Tiểu học Láng Thượng.