TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI                     LỊCH CÔNG TÁC

                                                                                           Tuần từ 31/3/2014 đến 05/04/2014

Thứ- Ngày

Nội dung- Địa điểm

Chủ trỡ

 

Thứ Hai

31/03

 

Sáng:

 

 

 

Chiều: */14h00’:  Kiểm tra đánh giá việc cải tạo nâng cấp các phòng học tầng 4 nhà A3. Tp: BGH (HT, PHT Việt) , P.TBQT, P.ĐTĐH, Ban QLGĐ, Nhà thầu xây dựng.  Tại tầng 4-A3.

 

P.TBQT

 

Thứ Ba

01/04

 

Sáng: */8h30’: Họp Ban Giám hiệu. Tại P.305-A1

 

*/10h30’: Họp Thường vụ Đảng ủy. Tại P.305-A1

 

Hiệu trưởng

 

BTĐU

Chiều: */14h00’: Họp bàn về phương án viết bằng ThS, TS theo QĐ số 3778/QĐ-BGDĐT ngày 19/9/2012 của Bộ GD&ĐT. Tp: BGH (HT, PHT Long), P.ĐTĐH, P.ĐTSĐH, P.ĐN, BM Anh văn, Lãnh đạo các Khoa, BM được giao đào tạo Sau đại học. Tại P.401-A1 (P.ĐTSĐH chuẩn bị phương án để báo cáo).

 

Hiệu trưởng

 

Thứ  Tư

02/04

Sáng: */8h30’: Hội nghị CB-VC Khoa Cơ khí lấy phiếu tín nhiệm bổ nhiệm Trưởng khoa nhiệm kỳ 2014-2019. Tp: Toàn thể CB-VC trong biên chế của Khoa và tổ công tác. Tại P.501-A1

 

Tổ công tác

 

Chiều: */14h00’: Họp Đảng ủy Trường. Tại P.301-A1

 

*/14h00’: Sơ kết học kỳ I năm học 2013-2014 của Khoa CNTT. Tp: BCN Khoa, toàn thể CB-GV của khoa, BCH Liên chi đoàn, BCS các lớp, BCH Chi đoàn các lớp. Mời P.ĐTĐH, P.CTCT&SV dự. Tại P.501-A1.

 

BTĐU

 

BCN Khoa CNTT

 

 

Thứ Năm 03/04

 

Sáng: */8h30’: Hội nghị Cán bộ tháng 4/2014. Tp: Theo QĐ. Tại P.401-A1

 

Hiệu trưởng

Chiều: */14h00’: Họp Hội đồng xét tặng danh hiệu NGND-NGƯT. Tp: Toàn thể thành viên HĐ (theo QĐ). Tại P.301-A1

 

Chủ tịch HĐ

 

Thứ Sáu

04/04

 

Sáng: */8h30’: Bảo vệ luận án TS cấp Bộ môn với đề tài “Xác định tuổi thọ và chiến lược thiết kế, bảo trì cầu Bê tông cốt thép ven biển” của NCS Đào Văn Dinh. Tp: Hội đồng chấm luận án, K.CT, BM CTGTTP&CTT, P.ĐTSĐH. Mời các đ/c quan tâm dự. Tại P.401-A1

 

*/9h00’: Họp xét giao chỉ tiêu tuyển dụng viên chức đợt I năm 2014 cho các đơn vị. Tp: BGH (HT, các PHT), P.TCCB. Tại P.301-A1. (P.TCCB chuẩn bị phương án để báo cáo).

 

P.ĐTSĐH

 

 

 

 

Hiệu trưởng

Chiều:  */14h00’: Họp BCH Công đoàn mở rộng. Tp: UVBCH Công đoàn Trường, Thành viên ủy ban Kiểm tra CĐ Trường, Chủ tịch và Phó Chủ tịch Công đoàn bộ phận, Tổ trưởng các Tổ Công đoàn trực thuộc. Tại P.401- A1

 

Chủ tịch CĐ Trường

 

Thứ Bảy

05/04

 

Sáng

 

 

 

 

Chiều:

 

 

 

 

Ghi chú :