TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI                     LỊCH CÔNG TÁC

                                                                                     Tuần từ 31/12 đến 05/01/2013

Thứ- Ngày

Nội dung- Địa điểm

Chủ trì

 

Thứ Hai

31/12

 

Sáng:                   Nghỉ Tết Dương lịch

 

 

 

 

Chiều:

 

 

 

 

 

Thứ Ba

01/12

 

Sáng:                     Nghỉ Tết dương lịch

        Chúc mừng Năm mới 2013

 

 

Chiều:

 

 

 

 

Thứ  Tư

02/01/2013

Sáng: */8h30’: Họp Ban Giám hiệu. Tại P.301- A1

 

*/10h00’- 11h30’: Họp Thường vụ Đảng ủy. Tại P.301- A1

 

Hiệu trưởng

 

BTĐU

 

Chiều: */14h00’: Họp với Ban liên lạc hưu trí về chuẩn bị gặp mặt CB hưu trí nhân dịp Tết nguyên đán Kỷ Tỵ 2013. Tp: HT, CTCĐ, P.HCTH, P.CTCT&SV, P.TCCB, BLL hưu trí. Tại P.301- A1

 

*/ 14h00’: Họp thống nhất phương án điều chỉnh các Phòng TN của trường. Tp: TT KHCN, P.ĐTĐH, BQLGĐ, PTN SBVL, PTN Kỹ thuật điện, PTN Kỹ thuật Điện tử, PTN Trắc địa. Tại P.401- A1

 

Hiệu trưởng

 

 

 

PHT Việt

 

Thứ Năm

03/01

 

Sáng: */8h30’: Họp Đảng ủy Trường. Tại P.301- A1

 

 

BTĐU

Chiều: */14h00’: Họp Tiểu ban Cơ sở vật chất. Tp: Toàn thể thành viên Tiểu ban (Theo QĐ). Mời HT, PHT Vịnh, PHT Long dự. Tại P.401- A1 (P.TBQT chuẩn bị báo cáo phương án quy hoạch phòng học, phòng thí nghiệm, phòng học Chương trình CLC)

 

 

Trưởng Tiểu ban

 

 

 

 

 

Thứ Sáu

04/01

 

Sáng: */8h30’: Hội nghị CB tháng 1 và tháng 2 năm 2013. Tp: Theo quy định. Tại P.401- A1

Hiệu trưởng

 

 

Chiều: */14h00’: Họp Tiểu ban Chương trình đào tạo. Tp: Toàn thể thành viên Tiểu ban (Theo QĐ), Mời HT, PHT Vịnh, PHT Việt dự. Tại P.401- A1 (Thường trực Tiểu ban chuẩn bị báo cáo)

 

Trưởng

Tiểu ban

 

Thứ Bảy

05/01

 

Sáng: */8h30’: Họp Hội đồng thi tuyển Viên chức năm 2012. Tp: Theo QĐ số 2097/QĐ-ĐHGTVT ngày 02/10/2012 (BGH (HT, PHT Vịnh, PHT Việt); Ô.Sỹ, Ô.Tứ, Bà Thúy (P.TCCB), Ô.Chương (P.ĐTĐH)). Tại P.301-A1 

 

 

Chủ tịch HĐ

 

Chiều: */14h00’: Họp Giảng viên tham gia giảng dạy chương trình tiên tiến Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông.Tp: Toàn thể ban quản lý chương trình và các giảng viên tham gia giảng dạy các học phần. Tại P.501-A1

 

*/14h00’:  Báo cáo dự thảo Quy chế sinh viên nội trú Ký túc xá. Tp: BGH, P.TCCB, P.HCTH, P.CTCT&SV, Ban QL KTX. Tại P.301-A1

 

Hiệu trưởng

 

 

 

 

PHT Việt

Ghi chú: 1. Thứ Bảy ngày 05/01/2013, các đơn vị khối hành chính làm bù ngày 31/12/2012