TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI                 LỊCH CÔNG TÁC

                                                                                          Tuần từ 31/08/2015 đến 5/09/2015

Thứ- Ngày

Nội dung- Địa điểm

Chủ trì

 

Thứ Hai

31/8

 

Sáng: */9h30’: Làm việc với đại diện trường đại học tổng hợp kỹ thuật Dresden CHLB Đức về DAAD. Tp: BGH  (HT), Ban quản lý DAAD, Lãnh đạo BM: Đường sắt, Tín hiệu GT, Đầu máy toa xe, Vận tải KT sắt. Tại P.301-A1

 

Hiệu trưởng

Chiều: */14h00’: Làm việc với đại diện trường đại học tổng hợp kỹ thuật Dresden CHLB Đức về DAAD. Tp: P.ĐN, P.KHCN, Ban quản lý DAAD, Lãnh đạo BM: Đường sắt, Tín hiệu GT, Đầu máy toa xe, Vận tải KT sắt. Tại P.301-A1

 

*/14h30’: Bộ phận xử lý kết quả đăng ký xét tuyển bàn giao dữ liệu và hồ sơ thí sinh trúng tuyển hệ chính quy năm 2015 cho Phòng KT&ĐBCLĐT và Phòng ĐTĐH. Tp: BGH (PHT Việt), Bộ phận xử lý kết quả đăng ký xét tuyển, P.KT&ĐBCLĐT, P.ĐTĐH. Tại P.401-A1

 

P.ĐN

 

 

 

 

Trưởng BCĐ

 

Thứ Ba

01/9

 

Sáng:  */7h30’: Thi chung kết hùng biện tiếng Anh – Khoa Công trình. Tp: Ban giám khảo, thí sinh. Mời các thầy cô và các bạn sv quan tâm dự. Tại P.501-A1

 

*/8h30’: Phòng ĐTĐH báo cáo BGH về phương án học phí lớp riêng. Tp: BGH (HT, các PHT), P.ĐTĐH, P.ĐTSĐH, Khoa ĐHTC, P.TC-KT, TTĐTQT.  Tại P.301-A1

 

CLB Tiếng Anh – Khoa CT

 

 

Hiệu trưởng

Chiều: */14h00’: Họp bàn công tác chuẩn bị Hội nghị Ban liên lạc cựu SV Đại học GTVT. Tp: BGH (PHT Việt), các thành viên Ban Liên lạc lâm thời cựu SV ĐH GTVT hiện đang công tác tại trường. Tại P.301-A1

 

*/14h00: Tiểu Ban Thi đua - Tuyên truyền báo cáo BGH về công tác Lập sổ vàng Truyền thống cựu sinh viên Trường đại học GTVT. Tp: BGH(HT và các PHT); Tiểu ban Thi đua-Tuyên truyền theo Quyết định 935/QĐ-ĐHGTVT ngày 18/5/2015; Lãnh đạo các Khoa ,Viện: Khoa Công trình, Khoa VTKT, Khoa Cơ Khí, Khoa Điện-Điện tử, Khoa CNTT, Viện MT&ATGT, Viện KTXD; Lãnh đạo TTĐTQT (Phòng CTCT&SV, các Khoa, Viện và TTĐTQT chuẩn bị báo cáo kết quả thu thập thông tin). Tại P401-A1.

 

P.Đối ngoại

 

 

 

 

Hiệu trưởng

 

Thứ  Tư

02/9

 

Sáng:  Nghỉ lễ Quốc khánh 02/9 (cả ngày)

 

 

 

 

Chiều:

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Năm 03/9

 

 

Sáng: */8h30’: P.TCCB báo cáo Dự thảo sửa đổi Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức miễn nhiệm cán bộ lãnh đạo quản lý các đơn vị thuộc trường. Tp: BGH (HT, các PHT), P.HCTH, P.TCCB, Ô.Chương (P.ĐTĐH). Tại P.301-A1

 

Hiệu trưởng

Chiều: */14h00’: Họp xét kỷ luật sinh viên. Tp: BGH (PHT Việt), P.ĐTĐH, P.CTCT&SV, P.Bảo vệ, Ban TT, TTĐTQT, K.CT, K.VTKT, K.ĐHTC, Đoàn TN, Hội SV. Tại P.301-A1

 

*/14h00’: Ban QLDA báo cáo BGH Dự án giảng đường đa năng 7 tầng tại cơ sở 2. Tp: BGH (HT, các PHT); P.TBQT, Ban QLDA. Tại P.303-A1

 

PHT Việt

 

 

 

Hiệu trưởng

 

 

 

Thứ Sáu

04/9

 

Sáng: */ 8h30’: Họp Hội đồng xét tốt nghiệp sinh viên hệ chính quy T9/2015. Tp:Hội đồng xét tốt nghiệp đại học chính quy theo quyết định. Tại P.301-A1

 

Chủ tịch HĐ

Chiều: */14h00': Tiểu ban văn bản quản lý báo cáo BGH về việc xây dựng quy chế làm việc của các đơn vị. Tp: BGH (HT, các PHT), Tiểu ban VBQL; Mời Ô.Hải (P.HCTH). Tại P.301- A1

 

*/15h30’: Họp Hội đồng xét bồi hoàn chi phí đào tạo cho ông Trần Viết Thành, Nguyên GV bộ môn KTHTĐT- Viện KTXD. Tp: Theo QĐ (Hiệu trưởng, CĐ, P.TCCB, P.TCKT, Trưởng BM Kỹ thuật hạ tầng đô thị). Tại P.401-A1

 

 

Hiệu trưởng

 

 

 

Chủ tịch HĐ

 

Thứ Bảy

05/9

 

Sáng:*/7h30’:

 

 

Chiều: */14h00’

 

 

 

 

Ghi chú:

  1. Đề nghị các đơn vị sau gửi định hướng NCKH về phòng KHCN: K.Đ-ĐT, K.VTKT, K.Cơ khí, K.LLCT, K.KHCB