TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI                     LỊCH CÔNG TÁC

                                                                               Tuần từ 06/04/2015 đến 12/04/2015

Thứ- Ngày

Nội dung- Địa điểm

Chủ trì

 

Thứ Hai

06/04

 

Sáng: */10h00’: Họp Tổ chuyên gia nghiên cứu hằn lún vệt bánh xe. Tp: Thành viên tổ chuyên gia. Mời P.ĐN. Tại P.301-A1

 

 

Tổ trưởng Tổ CG

Chiều:

 

 

 

 

Thứ Ba

07/04

 

Sáng: */8h30’: Thông qua nội dung kết luận của Hiệu trưởng về chương trình đào tạo bậc đại học, cơ cấu tổ chức, cán bộ các Khoa, Viện. Tp: BGH (HT, các PHT); P.TCCB, P.ĐTĐH. Tại P.301-A1 (P.TCCB, P.ĐTĐH chuẩn bị báo cáo)

 

*/8h30’: Họp Hội đồng Khoa học và Đào tạo K.VT-KT xét duyệt đề tài NCKH cấp trường năm 2016. Tp: Thành viên HĐ KHĐT K.VT-KT. Tại P.401-A1

 

 

Hiệu trưởng

 

 

 

 

CT Hội đồng

 

Chiều: */14h00’: Nhà trường làm việc với Khoa VT-KT, Viện QH&QLGTVT về cơ cấu tổ chức. Tp: BGH (HT, các PHT), P.TCCB; Lãnh đạo, ĐU K.VT-KT; Lãnh đạo, Chi ủy Viện QH&QLGTVT. Tại P.301-A1

 

*/14h00’: Họp Tổ thẩm tra quá trình đào tạo của NCS Nguyễn Việt Hùng, NCS Nguyễn Viết Thanh, NCS Nguyễn Lan, NCS Nguyễn Đức thị Thu Định, NCS Đinh Quang Toàn, NCS Phạm Sỹ Lợi. TP: Ô. Ký, Ô.Vân (P.ĐTSĐH), Ô. Bằng (Thanh tra), Ô.Chương (P.ĐTĐH), Ô. Long (P.KT&ĐBCL), Ô.Tích (K.VTKT), Ô. Hải Hà (K.CT). Tại P.303-A1.

 

*/15h00’:  Tiếp trưởng văn phòng đại diện tập đoàn thép Nippon steel và Sumitomo metal tại VN. Tp: P.ĐN, Mời TS Nguyễn Thị Tuyết Trinh (BM CTGTTP&CTT). Tại P.201-A1

 

Hiệu trưởng

 

 

 

 

P.ĐTSĐH

 

 

 

 

 

P.ĐN

 

Thứ  Tư

08/04

Sáng: */8h30’: Thông qua Dự thảo sửa đổi quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ lãnh đạo quản lý các đơn vị thuộc trường. Tp: BGH (HT, các PHT), P.HCTH, P.TCCB. Tại 301-A1

 

 */9h30’: Tiếp các chuyên gia Nhật Bản. Tp: P.ĐN, Lãnh đạo Khoa Đ-ĐT. Tại P.201-A1

 

*/10h00’: Hội thảo chuyên đề “Các công nghệ giao thông đường bộ” do các chuyên gia về ITS của Nhật Bản trình bày. Tp: GV và SV năm cuối của K.Đ-ĐT, mời các đ/c quan tâm dự. Tại P.501-A1 (Hội thảo trong 3 ngày 8,9,10/4/2015)

 

 

Hiệu trưởng

 

 

 

K.Đ-ĐT

 

 

BM Điều khiển học

Chiều: */15h00’:  Họp Ban chấp hành Đoàn TN trường. Tp: UV BCH Đoàn trường. Tại P.401-A1

 

*/15h30’: Họp Hội đồng xét bồi hoàn kinh phí đào tạo cho giảng viên: Đỗ Quang Thơ (BM KHMT), Lê Quỳnh Mai (BM TĐH TKCĐ). Tp: BGH  (HT), CĐ, P.TCCB, P.TC-KT, Trưởng BM KHMT, Trưởng BM TĐH TKCĐ. Tại P.301-A1

 

BT Đoàn TN

 

Chủ tịch HĐ

 

 

 

Thứ Năm 09/04

 

Sáng:*/8h30’: Họp chuẩn bị cho Hội nghị NCKH của SV năm học 2014-2015 (họp lần 2). Tp: Ban tổ chức HN NCKH SV năm học 2014-2015. Tại P.401-A1

 

Trưởng BTC

Chiều: */14h00’: Họp bàn về việc thành lập Câu lạc bộ Ca- Múa-Nhạc trường ĐH GTVT. Tp: BGH (PHT Việt),  P.CTCT&SV, CĐ, Đoàn TN, Hội SV. Tại P.303-A1

 

*/14h30’: Họp Hội đồng xét hưởng thu nhập tăng thêm tháng 3/2015. Tp: BGH (HT, các PHT), P.TCCB, P.TC-KT, CĐ, Ban TT, TTND. Tại 301-A1.

 

*/14h30’: Sơ kết học kỳ 1 năm học 2014-2015 Trung tâm đào tạo quốc tế. Tp: TTĐTQT, các thầy cô trưởng, phó nhóm môn học, cố vấn học tập, BCH LCĐ và các cán bộ lớp. Tại P.101-A5

 

PHT Việt

 

 

 

Chủ tịch HĐ

 

 

TTĐTQT

 

 

Thứ Sáu

10/04

 

Sáng: */8h30’: Họp về triển khai thực hiện thông tư 47 của Bộ GD&ĐT. Tp: BGH (HT, các PHT); P.TCCB, P.ĐTĐH, TTĐTQT, Khoa ĐHTC, P.ĐTSĐH, P.KHCN, P.TCKT, P.HCTH. Tại P.401-A1 (Các đơn vị được phân công nhiệm vụ chuẩn bị báo cáo)

 

 

 

Hiệu trưởng

Chiều:  */14h00’: Bảo vệ luận án TS cấp Trường chuyên ngành Quản lý xây dựng của NCS Thân Thanh Sơn. Tp: BGH (PHT Long), P.ĐTSĐH, K.VTKT, BM KTXD, Hội đồng chấm luận án, mời các đ/c quan tâm dự. Tại P.Hội thảo tầng 4- Nhà A8.

 

 

P.ĐTSĐH

 

Thứ Bảy

11/04

 

Sáng:

 

 

Chiều:

 

 

 

Ghi chú:

1. Trạm Y tế đề nghị các đ/c là thương bệnh binh, được tặng thưởng huân huy chương kháng chiến gửi bản chính BHYT năm 2015, bản phô tô thẻ thương bệnh binh, huân huy chương kháng chiến cho Trạm Y tế để làm thủ tục cấp lại thẻ BHYT hưởng quyền lợi chế độ BHYT khi đi khám chữa bệnh đối với các cá nhân là thương bệnh binh, được tặng thưởng huân huy chương kháng chiến tại P.103-N2. Hạn cuối ngày 09/4/2015