TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI                 LỊCH CÔNG TÁC

                                                                                          Tuần từ 14/09/2015 đến 19/09/2015

Thứ- Ngày

Nội dung- Địa điểm

Chủ trì

 

Thứ Hai

14/9

 

Sáng: */10h00’: P.TCCB báo cáo BGH đề án chuyển đổi mô hình tổ chức TTĐTQT. Tp: BGH (HT, các PHT), P.TCCB, P.HCTH, Lãnh đạo TTĐTQT. Tại P.301-A1

 

Hiệu trưởng

Chiều: */14h00’: Họp về công tác Kiểm định CLGD trường. Tp: PHT Vịnh, P.KT&ĐBCLĐT, toàn thể thành viên nhóm KĐ số 5 (phụ trách các tiêu chí về TCCB), Ban TK HĐ. Tại P.301-A1

 

*/14h00’: Họp BCH Đoàn trường. Tp: Ủy viên BCH Đoàn trường. Tại P.401-A1

 

*/14h00’: Họp về công tác Kiểm định CLGD trường. Tp: PHT Việt, P.KT&ĐBCLĐT, toàn thể thành viên nhóm KĐ số 4 (phụ trách các tiêu chí về người học), Ban TK HĐ. Tại P.303-A1

 

PHT Vịnh

 

 

 

BT ĐoànTN

 

 

PHT Việt

 

Thứ Ba

15/9

 

Sáng: */8h30’: Tiểu ban Văn bản quản lý báo cáo BGH về việc xây dựng Quy chế làm việc của các đơn vị và Quy chế về công tác hỗ trợ thanh tra, kiểm tra nề nếp kỷ cương của Trường. Tp: BGH (HT, các PHT), Tiểu ban VBQL, P.HCTH, Ban Thanh tra. Tại P.301-A1 (Tiểu ban VBQL và Ban TT chuân bị nội dung báo cáo)

 

Hiệu trưởng

Chiều:

 

 

 

 

 

Thứ  Tư

16/9

 

Sáng: */8h30’:  Họp bàn về công tác tổ chức Hội nghị CB-VC Trường lần thức 43. Tp: BGH (HT,các PHT), CĐ, P.HCTH, Ban TTND, P.TCCB, P.CTCT&SV. Tại P.301-A1 (CĐ phối hợp với P.HCTH chuẩn bị nội dung báo cáo)

 

*/10h30’: P.TCCB báo cáo BGH về công tác nâng bậc lương cho GV đi học ở nước ngoài và xét hưởng phụ cấp độc hại. Tp: BGH (HT, các PHT), CĐ, P.TCCB, P.TCKT. Tại P.301-A1

 

 

Hiệu trưởng

 

 

 

 

Hiệu trưởng

Chiều: */14h00’:  Họp xét duyệt NCKH SV năm học 2015-2016. Tp: Thường trực Hội đồng khoa học đào tạo trường. Tại P.401-A1

 

*/14h00’: Họp về công tác Kiểm định CLGD trường. Tp: PHT Long, P.KT&ĐBCLĐT, toàn thể thành viên nhóm KĐ số 2 (phụ trách các tiêu chí về đào tạo), Ban TK HĐ. Tại P.301-A1

 

PHT Vịnh

 

 

PHT Long

 

 

Thứ Năm 17/9

 

 

Sáng: */8h30’: Họp về sửa đổi Quy chế chi tiêu nội bộ theo Thông tư 47. Tp: BGH (HT, các PHT), P.TCKT, P.TCCB, P.KHCN, P.ĐTĐH, P.ĐTSĐH, K.ĐHTC, TTĐTQT, P.HCTH. Tại P.301-A1 (P.TCKT phối hợp với các đơn vị liên quan chuẩn bị báo cáo)

 

*/9h00’: Kiểm tra hoạt động văn phòng công đoàn trường. Tp: Ủy viên UBKT CĐ trường, Chủ nhiệm UBKT. Tại P.310-A1

 

Hiệu trưởng

 

 

 

 

Chủ nhiệm UBKT

Chiều:

 

 

 

 

 

Thứ Sáu

18/9

 

Sáng: */ 8h30’:

 

 

 

 

Chiều:

 

 

 

 

 

 

Thứ Bảy

19/9

 

Sáng: */8h00’:  Gặp mặt đại diện cựu sinh viên Khoa Điện- Điện tử. Tp: BCN Khoa Đ-ĐT. Tại P.501-A1

 

 

 

Khoa Đ-ĐT

Chiều: */20h00’: Lễ khai giảng khóa 56. Tp: ĐU, BGH, Đoàn TN, Hội SV, SV K56. Mời lãnh đạo các đơn vị đến dự. Tại Hội trường lớn.

 

 

 

P.ĐTĐH

Ghi chú:

  1. P.KHCN đề nghị các đơn vị thực hiện các công việc như đã được giao theo kết luận của Hiệu trưởng, trưởng BTC Hội nghị KHCN theo đúng thời hạn, cụ thể

- Từ 16-25/9: Các tiểu ban chuyên môn gửi, thu phản biện, xét duyệt bài báo

- Trước 17h00’ ngày 25/9: Các tiểu ban chuyên môn gửi bài đã duyệt cho P.KHCN gồm: Danh mục các bài được duyệt có sắp xếp theo thứ tự ưu tiên và 01 bộ các được duyệt đã được sắp xếp theo thứ tự trong danh mục.

2. Cho đến 14h00’ ngày 11/9/2015, các tập thể và cá nhân sau chưa gửi báo cáo thành tích đề nghị công nhận danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc và tặng Bằng khen của Bộ trưởng theo công văn số 430/ĐHGTVT-CTCT&SV ngày 01/9/2015: Cơ sở 2, K.KHCB, K.Đ-ĐT, K.Cơ khí, K.CT, BM Cơ khí ô tô, BM toán giải tích, Bà Đinh Thị Thanh Huyền (K.CK), Bà Phí Thị Vân Anh (K.KHCB), Ô.Hoàng Việt Long (K.KHCB), Ô.Lê Thanh Tùng (K.KHCB).