TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI                 LỊCH CÔNG TÁC

                                                                         Tuần từ 18/02 đến 23/02/2013

 

Chúc mừng Năm mới Quý Tỵ- 2013

 

Thứ- Ngày

Nội dung- Địa điểm

Chủ trì

 

Thứ Hai

18/02

 

Sáng: */9h00’: Lãnh đạo Nhà trường gặp mặt, chúc mừng năm mới CB-GV-CNV. Tp: ĐU, BGH, CĐ, Đoàn TN, LĐ các đơn vị và toàn thể CB- GV-CNV. Tại Hội trường lớn.(P. HCTH phối hợp với phòng CTCT &SV chuẩn bị)

     

*/10h00’: Gặp mặt CB Công đoàn chủ chốt nhân dịp năm mới và giới thiệu nhân sự tham gia BCH CĐ GDVN Khóa XIV (nhiệm kỳ 2013-2018). Tp: UV BCH CĐ Trường, UV UBKT CĐ Trường, UV BCH CĐ bộ phận, tổ trưởng Tổ CĐ trực thuộc. Tại P.401-A1

 

 

Hiệu trưởng

 

 

 

 

Chủ tịch CĐ

Chiều:

 

 

 

 

 

Thứ Ba

19/02

 

Sáng:  */9h00’: Làm việc với đoàn chuyên gia ITS- Nhật Bản. Tp: HT, ĐN, KHCN, TT HTQT về ĐT&NC, K.CT, K.CK, K.Đ-ĐT, BM Cơ khí ô tô, BM Kỹ thuật điện tử, Mời Ô.Phan (BM Đường bộ). Tại P.301-A1

 

 

Hiệu trưởng

Chiều: */13h00’: Hội thảo chuyên đề về “Hệ thống giao thông thông minh tại Việt Nam- Ứng dụng và các giải pháp công nghệ” Tp: Các đại biểu theo giấy mời, Mời các GV quan tâm dự. Tại P.Hội thảo tầng 7- Nhà A8

 

 

P.ĐN

 

Thứ  Tư

20/02

Sáng: */9h00’: Gặp mặt và động viên công dân nhập ngũ năm 2013. Tp: BGH (PHT Việt), P.TCCB, CĐ, Đoàn TN, P.Bảo vệ, Lãnh đạo Viện MT và ATGT, Ban QLKTX, Trưởng BM Kỹ thuật môi trường. Mời Ô.Đoàn Danh Cường (Viện MT và An toàn GT), Ô.Nguyễn Xuân Thành (Ban QL KTX). Tại P.301-A1

 

*/10h00’: Tiếp đoàn công ty CTI- Nhật Bản. Tp: Hiệu trưởng, P.ĐN, Mời PGS.TS Bùi Trọng Cầu (Viện KT XD) dự. Tại P.201-A1

 

 

P.BV

 

 

 

 

 

Hiệu trưởng

Chiều:

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Năm

21/02

 

Sáng: *8h00’: Đón sinh viên lớp đào tạo theo chế độ cử tuyển khóa 54 nhập trường. Tp: P.Khảo thí và đảm bảo chất lượng ĐT, P.TCKT, P.CTCT&SV, K.KHCB, P.HCTH, P.Bảo vệ, Đoàn TN, Ban QL KTX. Tại VP các đơn vị

 

 

P.KT và ĐBCL

Chiều:

 

 

 

 

 

Thứ Sáu

22/02

 

Sáng:*/8h00’: Đón thí sinh dự thi tuyển sinh Cao học  đợt 1 năm 2013 làm thủ tục ôn tập. Tp: P.KT&ĐBCLĐT, P.TCKT, P.Bảo vệ. Tại Hội trường lớn.( P.CTCT&SV chuẩn bị Hội trường)

 

 

 

P.KT và ĐBCL

Chiều:

 

 

 

 

 

Thứ Bảy

23/02

 

Sáng:

 

 

 

 

Chiều:

 

 

 

 

Ghi chú: