TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI                 LỊCH CÔNG TÁC

                                                                         Tuần từ 11/03 đến 16/03/2013

Thứ- Ngày

Nội dung- Địa điểm

Chủ trì

 

Thứ Hai

11/03

 

Sáng: */8h30’: Tất cả các BM, các phòng, Ban, Xưởng, Trạm, Trung tâm trong toàn trường tổ chức thảo luận về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992. Tại VP các đơn vị. (Báo cáo tổng hợp ý kiến các BM thuộc Khoa, Viện nộp cho các Khoa, Viện; Báo cáo tổng hợp ý kiến các Phòng, Ban, Xưởng, Trạm, Trung tâm, BM GDTC nộp cho P.HCTH cuối giờ sáng thứ hai 11/3)

 

Trưởng đơn vị

Chiều:*/14h00’: Họp Hội đồng xét hưởng thu nhập tăng thêm tháng 02/2013. Tp: BGH (HT, các PHT), P.TCCB, P.TCKT, CĐ, Ban Thanh tra, TTND. Tại P.301-A1

 

*/14h00’: Hội nghị CB chủ chốt các Khoa, Viện góp ý cho Dự thảo sửa đổi Hiến Pháp 1992. Tại Văn phòng các Khoa, Viện. (Báo cáo tổng hợp ý kiến nộp cho P.HCTH cuối giờ buổi chiều thứ hai 11/3)

 

*/15h00’: Lấy phiếu tín nhiệm trưởng khoa Lý luận chính trị nhiệm kỳ 2013- 2018. Tp: Cán bộ viên chức của Khoa LLCT; Mời Đại diện Đảng ủy, BGH, P.TCCB.Tại P.401-A1

 

Chủ tịch HĐ

 

 

 

Trưởng đơn vị

 

 

 

 

K.LLCT

 

 

Thứ Ba

12/03

 

Sáng:  */8h30’: Họp Ban chỉ đạo nâng cao chất lượng Đào tạo. Tại P.301-A1. (Các tiểu ban chuẩn bị báo cáo)

 

*/8h30’: Ông Tahama-Giám đốc công ty Sumitomo Việt Nam trao đổi về các vấn đề:

- Giới thiệu kỹ năng làm việc và xin vào làm việc tại các công ty Nhật Bản

-Chia sẻ kinh nghiệm về quản lý dự án đường vành đai3. Tp: SV lớp CTGTTP Việt Nhật K51, K52; Cán bộ trung tâm, các GV và SV quan tâm đến dự. Tại P.501-A1

 

Trưởng ban

 

 

TT HTQT về ĐT&NC

Chiều: */14h00’: Tiếp Viện Kinh tế Giao thông Nhật Bản. Tp: P.ĐN, K.VTKT, BM Vận tải ĐB&TP, BM KTVT và DL. Tại P.301-A1

 

*/14h00’: Làm việc với đoàn khảo sát kinh phí đào tạo TS theo đề án 911 của Bộ GD&ĐT. Tp: BGH (PHT Long), P.TC-KT. P.ĐTSĐH, Mời P.ĐN. Tại P.401-A1 (Phòng ĐTSĐH chuẩn bị báo cáo)

 

*/14h00’: Họp Ban chấp hành Đoàn trường mở rộng. Tp: Ủy viên BCH, Bí thư Liên chi đoàn. Tại P.501-A1

 

P.ĐN

 

 

 

PHT Long

 

 

 

BT Đoàn trường

 

Thứ  Tư

13/03

Sáng: */8h30’: P.TCCB báo cáo Dự thảo về Quy định chức năng nhiệm vụ các đơn vị thuộc trường. Tp: BGH (HT, các PHT); CĐ; Mời lãnh đạo các phòng: HC-TH, TCCB, CTCT&SV, TC-KT, TBQT, Bảo vệ, ĐTSĐH, Khảo thí và ĐBCL,TTHTQT về ĐT&NC, Ban QL KTX, Ban QLGĐ, Ban Thanh tra, Ban QLDA, K.ĐHTC. Tại P.401-A1 (P.TCCB chuẩn bị báo cáo)

 

Hiệu trưởng

Chiều:

 

 

 

Thứ Năm

14/03

 

Sáng: */8h30’: Nghiệm thu Giáo trình Đại học. Tp: BGH (PHT Long), P.ĐTĐH, P.TCKT, Xưởng in, TT TT-TV và các đại biểu theo giấy mời. Tại P.301-A1

 

*/9h00’: Tiếp đoàn GS trường ĐH Giao thông Tây Nam- Trung Quốc. Tp: P.ĐN, Viện KH Môi trường và ATGT. Tại P.201-A1

 

PHT Long

 

 

 

P.ĐN

Chiều: */14h00’: P.TBQT báo cáo Dự thảo về quản lý và sử dụng tài sản công của trường. Tp: BGH (HT, PHT Việt), P.TBQT, P.HCTH, P.TCKT, TT KHCN GTVT, TT ƯDCNTT. Tại P.301-A1

(P.TBQT chuẩn bị báo cáo)

 

Hiệu trưởng

 

Thứ Sáu

15/03

 

Sáng:*/8h30’: Hội thảo khoa học: “Nâng cao chất lượng tham quan thực tế khu di tích Phủ Chủ tịch và Bảo tàng Hồ Chí Minh. Tp: Đại biểu theo Giấy mời; Mời Hiệu trưởng dự. Tại P.401-A1

 

*/8h30’: Lãnh đạo Nhà trường làm việc với Viện Kỹ thuật Xây dựng. Tp: BGH, P.TCCB, Lãnh đạo Viện Kỹ Thuật XD. Tại P.301-A1(Viện Kỹ thuật XD chuẩn bị báo cáo)

 

*/9h00’: GS.TS.Shinichi Akutagawa Đại học KOBE, Mr.Chitoshi IZUMI- Tổng GĐ Liên danh TV OCJV/GC của Dự án Metro/Tàu điện ngầm Hà Nội, Tuyến 2 trao đổi về quan trắc và quản lý rủi ro khi xây dựng hai hệ thống Metro Hà Nội.Tp: SV lớp CTGTTP Việt Nhật K51, K52; Cán bộ TT, các GV, SV quan tâm đến dự. Tại P.501-A1

 

BM Tư tưởng HCM

 

 

P.TCCB

 

 

 

TT HTQT về ĐT&NC

Chiều: */14h00’: Góp ý kiến Dự thảo quy định về “Tổ chức giảng dạy”. Tp: BGH (HT và các PHT), “Tiểu ban Tổ chức giảng dạy (theo QĐ); Lãnh đạo các Khoa, Viện, Cơ sở 2; Trưởng các BM. Lãnh đạo các đơn vị quản lý đào tạo: P.ĐTĐH, P.ĐTSĐH, K.ĐHTC, TT HTQT về ĐT&NC. Tại P.501-A1

 

*/15h00’: Tiếp Hiệu trưởng Trường ĐH Perpignan Via Domitia (CH Pháp). Tp: Hiệu trưởng, P.ĐN, TT HTQT về ĐT&NC, TT ĐT Kỹ năng bằng Tiếng Pháp, BM Kinh tế vận tải. Tại P.201-A1

 

Trưởng Tiểu ban

 

 

 

 

P.ĐN

 

Thứ Bảy

16/03

 

Sáng:

 

 

Chiều:

 

 

Ghi chú:    

  1. P.ĐTĐH đề nghị các BM nhập điểm thi lần 1 K53 trước ngày 14/3/2013 để sinh viên đăng ký thi lại từ ngày 14/3/2013
  2. Văn phòng Khoa, Viện quản lý sinh viên niêm yết sinh viên được cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ 1 năm học 2012- 2013
  3. Các đơn vị gửi báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý dự thảo sửa đổi Hiến Pháp 1992 cho P.HCTH muộn nhất là 16h00’ ngày 13/3/2013.
  4. Công đoàn các đơn vị sau: K.KHCB, K.CT, K.LLCT, K.CNTT, P.Bảo vệ gửi danh sách CB Đảng, đoàn thể đi thực tế ở Quảng Ninh cho VP CĐ trường trước 9h00’ thứ hai ngày 11/3/2013