Thực hiện chức năng của tổ chức Công đoàn trong tham gia xây dựng Đảng; được sự đồng ý của Đảng ủy Trường; chiều 27 tháng 3 năm 2015, Ban Thường vụ Công đoàn Trường đã tổ chức Hội nghị Cán bộ chủ chốt Công đoàn đóng góp ý kiến cho Dự thảo Báo cáo chính trị tại Đại hội đại biểu Đảng bộ trường lần thứ 29. Tới dự và chỉ đạo Hội nghị có Đồng chí Nguyễn Duy Việt, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng; Đồng chí Nguyễn Thanh Chương,Ủy viên Thường vụ- Trưởng Ban tổ chức Đảng ủy. Đồng chí Vũ Minh Đức, Chủ tịch Công đoàn Trường chủ trì Hội nghị.

            Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Đồng chí Nguyễn Duy Việt, Phó Bí thư Đảng ủy đánh giá cao việc Công đoàn trường tổ chức Hội nghị Cán bộ chủ chốt Công đoàn đóng góp ý kiến cho Dự thảo Báo cáo chính trị tại Đại hội đại biểu Đảng bộ trường lần thứ 29. Đảng ủy Nhà trường sẽ nghiêm túc lắng nghe và tiếp thu ý kiến đống góp của cán bộ Công đoàn để hoàn chỉnh, bổ sung Báo cáo chính trị trước khi trình Đại hội.

Đồng chí Nguyễn Duy Việt, Phó Bí thư Đảng ủy phát biểu chỉ đạo Hội nghị

          

Đ/c Vũ Minh Đức, Chủ tịch Công đoàn trình bày tóm tắt Dự thảo Báo cáo

Đồng chí Vũ Minh Đức, Chủ tịch Công đoàn Trường đồng thời là Thường trực tiểu ban Văn kiện đại hội đã trình bày tóm tắt Dự thảo Báo cáo, định hướng những nội dung mà Hội nghị tập trung thảo luận. Đã có 9 ý kiến của Công đoàn bộ phận, Tổ Công đoàn trực thuộc góp ý cho dự thảo xung quanh các nội dung: Đởi mới công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho CB,VC, Đảng ủy lãnh đạo đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo đại học và sau đại học, gắn kết giữa NCKH, LĐSX với thực tiến, đổi mới vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng đối với hoạt động của các đoàn thể, xây dựng mới quan hệ công tác giữa cấp ủy- chính quyền và đoàn thể quần chúng ở đơn vị…Trước đó, từ đầu tháng 3 năm 2015, Công đoàn Trường đã hướng dẫn Công đoàn các đơn vị phổ biến nội dung Dự thảo báo cáo chính trị để CB, Đoàn viên và người lao động trong toàn trường đóng góp ý kiến.

Cán bộ Công đoàn phát biểu đóng góp ý kiến cho Dự thảo Báo cáo

            Phát biểu tổng kết Hội nghị, Đồng chí Vũ Minh Đức, Chủ tịch Công đoàn trường cảm ơn sự quan tâm, đóng góp ý kiến rất sâu sắc và thực chất của Cán bộ, Đoàn viên Công đoàn và người lao động. Ban Thường vụ Công đoàn Trường sẽ tổng hợp và báo cáo với Đảng ủy, góp phần cùng Đảng ủy Nhà trường tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ 29.