Sáng 10/10/2017, Trường Đại học Giao thông vận tải đã long trọng tổ chức Hội nghị Đại biểu cán bộ, viên chức lần thứ 45, năm học 2017-2018.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Đảng ủy, Hội đồng trường, Ban Giám hiệu, Ban chấp hành Công đoàn, Bí thư Đoàn TN, Ban Thanh tra nhân dân, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc và 353/370 đại biểu đại diện cho cán bộ, viên chức Trường Đại học Giao thông vận tải tại Hà Nội và Phân hiệu Trường tại thành phố Hồ Chí Minh.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe PGS.TS. Nguyễn Ngọc Long - Hiệu trưởng Nhà trường trình bày Báo cáo tổng kết năm học 2016 – 2017 và Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm học 2017-2018. Báo cáo đã đánh giá đầy đủ, toàn diện những thành tích và tồn tại về các mặt, các hoạt động trong năm 2016-2017. Đồng thời đưa ra những phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp cụ thể của Nhà trường trong năm học  2017-2018, trong đó nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm sau: Tập trung nâng cao chất lượng đào tạo; Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế; Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; Đổi mới cơ chế quản lý tài chính và phát triển dịch vụ; Tăng cường cơ sở vật chất phục vụ hoạt động dạy và học tập; Đổi mới công tác quản lý và điều hành theo hướng tự chủ, chuyên nghiệp, linh hoạt, hiệu quả, thiết thực …

Hiệu trưởng đọc Báo cáo tổng kết năm học 2016-2017 và Phương hướng nhiệm vụ năm học 2017-2018

Tiếp theo, Hội nghị đã nghe Báo cáo tổng hợp các ý kiến tại Hội nghị CB,VC các đơn vị; Báo cáo công tác tài chính năm 2016 và 6 tháng đầu năm 2017; Báo cáo công tác thanh tra nhân dân và tham luận của các đơn vị: Phân hiệu, Phòng TCCB và Phòng HCTH.

Sau phần tham luận của các đại biểu đại diện các đơn vị, Đoàn chủ tịch đã trực tiếp giải đáp các thắc mắc, các vấn đề tồn tại trong năm học 2016-2017; đồng thời ghi nhận và làm rõ hơn về các ý kiến đóng góp, đề xuất, kiến nghị của các đại biểu về công tác quản lý, các mặt hoạt động của Nhà trường trong thời gian tới.

Đoàn Chủ tịch điều hành Hội nghị

Dưới sự điều hành của Đoàn chủ tịch, Hội nghị đã tiến hành bầu bổ sung  thành viên Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2016 – 2018, kết quả đồng chí Vũ Thị Hiên - Bí thư Chi bộ Khoa KHCB, Trưởng Bộ môn Lý luận chính trị tại Phân hiệu đã trúng cử bổ sung vào Ban thanh tra nhân dân, nhiệm kỳ 2016-2018.

Phát biểu tổng kết Hội nghị, Thay mặt đoàn Chủ tịch, PGS.TS. Nguyễn Ngọc Long – Hiệu trưởng Nhà trường đã kêu gọi toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động trong toàn trường tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, nghiêm túc hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, chấp hành tốt quy định của Trường, của đơn vị để xây dựng Trường Đại học Giao thông vận tải ngày càng phát triển xứng đáng với truyền thống và tiềm lực của Nhà trường.
Sau thời gian làm việc khẩn trương và nghiêm túc, Hội nghị cán bộ, viên chức Trường Đại học Giao thông vận tải lần thứ 45, năm học 2017-2018 đã kết thúc trong không khí đoàn kết, thống nhất và quyết tâm cao của tập thể cán bộ, viên chức, người lao động Nhà trường. Hội nghị cũng đã thống nhất cao (100% đại biểu tham dự đồng ý) với bản dự thảo Nghị quyết Hội nghị mà Đoàn thư ký trình bày.