Từ ngày 9 đến 12 tháng 9 năm 2019, Hội thảo quốc tế về Nghiên cứu Giao thông Đông Á lần thứ 13 (13th International Conference of the Eastern Asia Society for Transportation Studies) tổ chức tại Colombo, Sri Lanka đã diễn ra thành công tốt đẹp.

Trường Đại học Giao thông vận tải là đơn vị bảo trợ khoa học cho các hoạt động của EASTS Việt nam và đồng thời là đơn vị có nhiều giảng viên tham gia báo cáo. Có 07 giảng viên ĐH GTVT và 01 giảng viên Phân hiệu báo cáo ở hội thảo về các vấn đề phân tích và dự đoán hành vi tham gia giao thông, trí tuệ nhân tạo trong giao thông thông minh… đã nhận được nhiều sự quan tâm của các nhà khoa học quốc tế.

EASTS là hội thảo thường niên tổ chức hai năm một lần nhằm tạo một diễn đàn trao đổi các nghiên cứu khoa học về lĩnh vực giao thông vận tải. EASTS hiện nay có 19 thành viên gồm các nước Australia, Cambodia, China, Hong Kong, Indonesia, Japan, Korea, Lao PDR, Malaysia, Mongolia, Myanmar, Nepal, New Zealand, Philippines, Singapore, Sri Lanka, Taiwan, Thailand and Vietnam. Mục tiêu của EASTS là hỗ trợ các nước thành viên nghiên cứu về giao thông thông qua việc tổ chức các hội thảo khoa học và kết nối các nghiên cứu từ các nước thành viên nhằm thúc đẩy sự phát triển về giao thông và logistic. Hội thảo năm nay nhận được 420 báo cáo có phản biện và 116 báo cáo không yêu cầu phản biện, tập trung vào các lĩnh vực Phân tích hành vi giao thông, An toàn giao thông, Vận tải hành khách công cộng, và Các công nghệ hiện đại trong giao thông…

Hội thảo lần thứ 14 sẽ được tổ chức vào năm 2021 tại Nhật Bản. Hội thảo mong muốn nhận được nhiều hơn sự đóng góp của các giảng viên Trường ĐH GTVT về các nghiên cứu liên quan trong lĩnh vực Giao thông vận tải.

Phòng HTQT&NCPT