Trong hai ngày 17 -18/9/2019, Trường Đại học GTVT tổ chức “Khóa đào tạo về quản lý dự án trong mối tương quan với qui trình quản lý chất lượng” trong khuôn khổ dự án "Tái cấu trúc hoạt động nghiên cứu và các dự án nghiên cứu trong mối tương quan với quy trình chất lượng" (Structuration de la recherche et des projets de recherche en relation avec la dé marche-qualité) do Tổ chức Đại học Pháp ngữ (AUF) tài trợ.  

Khoá đào tạo được hướng dẫn bởi TS. Nguyễn Thị Cúc Phương - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Nội, chuyên gia về đảm bảo chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học cho các cơ sở giáo dục đào tạo Pháp ngữ của khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Trong buổi khai giảng khoá học, PGS.TS. Nguyễn Thanh Chương – Phó Hiệu trưởng nhà trường bày tỏ lòng cảm ơn đến tổ chức AUF và cô Cúc Phương đã hỗ trợ trường ĐH GTVT trong hoạt động xây dựng chiến lược khoa học công nghệ và mong muốn thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác với tổ chức AUF và cá nhân TS. Nguyễn Thị Cúc Phương.

 

Khoá học có sự tham gia của phòng Khoa học công nghệ, Tài chính kế toán, Hợp tác quốc tế và Nghiên cứu phát triển, Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Công nghệ Xây dựng (RACE) cùng các thành viên của Ban điều hành dự án và các giảng viên quan tâm trong Nhà Trường.

Trong thời gian khóa học, bà Ouidad Tebbaa - Giám đốc văn phòng khu vực Châu Á Thái Bình Dương của tổ chức AUF đã đến thăm và dành thời gian trao đổi với các thành viên lớp học.

Kết thúc khoa học, Ban điều hành dự án đã tiếp thu, tích lũy được các kinh nghiệm quý báu, hữu ích về việc xây dựng Mục tiêu chiến lược, Kế hoạch hành động và Qui trình thực hiện các hoạt động Khoa học công nghệ của Nhà trường theo các phương pháp tiếp cận hiện đại. Các sản phẩm cụ thể sẽ được hoàn thiện và báo cáo ở các Khóa đào tạo và Hội thảo tiếp theo vào cuối năm 2019 trong khuôn khổ Dự án.

 

Phòng HTQT&NCPT