Hoạt động đánh giá cuối kỳ dự án “Tái cấu trúc hoạt động nghiên cứu và các dự án nghiên cứu trong mối tương quan với quy trình chất lượng” diễn ra trong 02 ngày từ 20/8 đến 21/8/2020 tại Trường Đại học Giao thông vận tải đã thành công tốt đẹp.

 

Dự án do Tổ chức Đại học Pháp ngữ (AUF) tài trợ để hỗ trợ trường Đại học Giao thông vận tải tái cơ cấu hoạt động nghiên cứu thông qua việc giới thiệu quy trình cải tiến chất lượng do Hội nghị Hiệu trưởng các trường thành viên thuộc Tổ chức Đại học Pháp ngữ (CONFRASIE) đề xuất. Trên cơ sở áp dụng Quy trình cải tiến chất lượng do các chuyên gia AUF soạn thảo, nhóm nghiên cứu trường Đại học Giao thông vận tải xem xét lại phương thức thực hiện cũng như quản lý hoạt động khoa học theo hướng tiếp cận mới, xây dựng các mục tiêu chiến lược nhằm thúc đẩy các hoạt động khoa học công nghệ của trường Đại học Giao thông vận tải.

 

Nhằm đánh giá một cách khách quan các kết quả đạt được trong khuôn khổ dự án, Nhà trường mời TS. Nguyễn Thị Cúc Phương - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Nội, chuyên gia về đảm bảo chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học cho các cơ sở giáo dục đào tạo Pháp ngữ tham gia đánh giá cuối kỳ dự án. Sau hai ngày tập trung làm việc và trao đổi với nhóm nghiên cứu,  rà soát lại từng hoạt động cũng như các mục tiêu và các kết quả đạt được của dự án, TS. Nguyễn Thị Cúc Phương đã đánh giá cao sự sáng tạo, tinh thần làm việc chuyên nghiệp, khoa học của nhóm nghiên cứu trong quá trình triển khai dự án cũng như những kết quả mà dự án đạt được đồng thời chia sẻ kinh nghiệm và đưa ra những ý kiến quý báu để nhóm bổ sung và hoàn thiện sản phẩm cuối cùng.

 

Mặc dù gặp một số khó khăn do ảnh hưởng từ dịch Covid-19 nhưng với nỗ lực và quyết tâm cao, dự án đang được nhóm nghiên cứu trường Đại học Giao thông vận tải thực hiện các hoạt động cuối cùng và dự kiến sẽ hoàn thành vào cuối năm 2020 theo đúng tiến độ.

 

Một số hình ảnh trong hoạt động đánh giá cuối kỳ dự án: