Trong khuôn khổ dự án “Đổi mới quản trị đại học tại Đông Nam Á – PURSEA” từ ngày 21 đến ngày 23.9.2020, đại diện Trường Đại học Giao thông vận tải đã tham gia họp giao ban điều phối viên các trường đại học thành viên dự án tại Trường đại học Kinh tế - Luật, TP Hồ Chí Minh.

Mục đích của cuộc họp nhằm tạo điều kiện để các trường đại học thành viên trao đổi với chuyên gia Châu Âu về các nhóm hoạt động 2, 3, 4 của dự án. Cuộc họp này cũng là tiền đề để chuẩn bị cho cuộc họp vào tháng 11 năm 2020 với mục tiêu giúp các chuyên gia Châu Âu có cái nhìn cụ thể hơn về thực trạng quản trị tại các trường đại học thành viên để đưa ra những đánh giá hữu ích và sâu sắc về hiện trạng các trường đại học tại Việt Nam và Campuchia. Tham gia cuộc họp, đại diện Nhà trường đã báo cáo việc thu thập thông tin và tiến hành phân tích, đánh giá hiện trạng quản trị cũng như đưa ra các giải pháp chiến lược, đồng thời cũng lắng nghe ý kiến tư vấn và trao đổi với các trường thành viên dự án, các chuyên gia Pháp ngữ về những kinh nghiệm trong việc triển khai dự án.

 

Dự án “Đổi mới quản trị đại học tại Đông Nam Á” (PURSEA) được thực hiện trong 3 năm (2020 – 2023) với mục đích tăng cường năng lực quản trị đại học cho lãnh đạo, cán bộ quản lý của 08 trường đại học tại Đông Nam Á thông qua hoạt động xây dựng và triển khai chiến lược phát triển theo đặc thù của mỗi trường. Tham gia Dự án có 16 thành viên, trong đó có 8 trường đại học tại châu Á – Thái Bình Dương là các trường triển khai hoạt động và thụ hưởng trực tiếp các kết quả của Dự án. Các đối tác châu Âu sẽ cử chuyên gia có kinh nghiệm về quản trị đại học, quản lý thay đổi, quản lý rủi ro tới tập huấn nâng cao năng lực cho các trường trong khu vực Châu Á. Tổ chức Đại học Pháp ngữ (AUF) đóng vai trò là đồng điều phối, quản lý hành chính và tài chính của Dự án.