Ngày 20/01/20120 phòng Khoa học Công nghệ đã nhận được thông báo của Quỹ đổi mới sáng tạo Vingroup - VINIF về chương trình hỗ trợ Nghiên cứu Khoa học và công nghê năm 2020. Phòng KHCN xin kính gửi đến các Thầy cô một số thông tin như sau:

Hồ sơ đăng ký thực hiện dự án gồm: Đơn đăng ký dự án (Mẫu VINIF-A-DDK), thuyết minh dự án bằng Tiếng Anh (Mẫu VINIF-A-TMDA) và các tài liệu liên quan khác (nếu có). Tổ chức chủ trì, chủ nhiệm dự án nộp hồ sơ từ ngày 01/01/2020 đến 31/03/2020 qua mail info@vinif.org và qua dịch vụ chuyển phát hồ sơ đến địa chỉ: Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingourp (VINIF), Viện Nghiên cứu Dự liệu lớn (VINBDI), Tầng 5, Tower 1, Times City, 458 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam.

Thông tin chi tiết xem tại các tài liệu, các biểu mẫu đính kèm và cổng thông tin của Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup (VINIF): www.vinif.org.

Đầu mối hỗ trợ Phòng KHCN: Đoàn T. Thanh Phượng (DĐ: 0936410953, email: doanthanhphuong128@gmail.com), Đào Thanh Toản (DĐ: 0979379099, email: daotoan@utc.edu.vn)

Chi tiết xem tại file đính kèm.

Trân trọng./.