Năm 2020, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, Quỹ VINIF thông báo gia hạn nộp hồ sơ đề xuất đến 24h00 ngày 30/04/2020. Để theo dõi, thống kê hồ sơ và hỗ trợ các nhóm đăng ký giải đáp các thắc mắc, Quỹ VINIF kính đề nghị nhóm dự án đăng thông tin theo biểu mẫu đăng ký online này (https://bit.ly/2QJ7oRK) trước 24h ngày 31/03/2020. Kế hoạch nhận hồ sơ, xét chọn thông qua hội đồng KH&CN trong nước và thẩm định thông qua hội đồng các chuyên gia KH&CN nước ngoài, ký hợp đồng tài trợ theo kế hoạch như sau:

- Thông báo chương trình hỗ trợ: tháng 12/2019;

- Đăng ký tham gia (online form): Trước 24h00 ngày 31/3/2020;

- Nhận đề xuất (gia hạn): Từ 1/1/2020 đến tháng 30/4/2020;

- Xét chọn và thẩm định: Từ 1/4/2020 đến 15/7/2020;

-Thông báo kết quả tài trợ: Tháng 7/2020  – Tháng 8/2020;

-Ký hợp đồng và bắt đầu thực hiện: Tháng 9/2020.

Địa chỉ nhận hồ sơ: Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup (VINIF), Viện Nghiên cứu Dữ liệu lớn (VINBDI); Tầng 5, Tower 1, Times City, 458 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam; Email: info@vinif.org, Website: www.vinif.org

Hồ sơ, biểu mẫu đăng ký thông tin được thực hiện theo hướng dẫn tại địa chỉ:  http://vinif.org/vi/chuong-trinh/ho-tro-nghien-cuu-thuong-nien.

Trân trọng!