Địa chỉ: P201 nhà T1 - Trường ĐH Giao thông Vận tải

Họ và tên Giám đốc: ThS. Nguyễn Thị Cúc

DĐ: 0903290668

Chức năng:

- Đào tạo và bồi dưỡng tiếng Pháp cơ bản, tiếng Pháp chuyên ngành theo nhu cầu của người học trong và ngoài Trường

- Đào tạo bồi dưỡng một số kỹ năng thiết yếu

Nhiện vụ:

1.1 Giảng dạy tiếng Pháp cơ bản theo các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết;

1.2 Giảng dạy tiếng Pháp theo các chuyên ngành của Trường ĐH GTVT;

1.3 Giảng dạy các mô-đun tiếng Pháp mới, luyện các kỹ năng mềm như FOS-TU, FOS classique, MIP,...

1.4 Luyện thi lấy chứng chỉ TCF, TEF, lấy bằng DELF các cấp độ A1, A2, B1, B2,… do các cơ quan chức năng của Pháp cấp;

1.5 Giảng dạy tiếng Pháp cho các “Chương trình dự bị đại học”;

1.6 Dạy tiếng Pháp cho các “Chương trình đào tạo ngắn hạn, cấp tốc”;

1.7 Tổ chức các lớp kỹ năng mềm.