Thực hiện kế hoạch đã duyệt, nhằm tổng kết tình hình khoa học công nghệ, lao động sản xuất năm 2018 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2019, ngày 10/5/2019 Trường ĐH GTVT tổ chức Hội nghị giao ban KHCN-LĐSX. Tham dự với Hội nghị có các đ/c lãnh đạo của nhà Trường:

           - PGS. TS. Nguyễn Ngọc Long, Phó Bí thư Đảng Ủy, Hiệu trưởng Nhà trường

           - PGS. TS. Nguyễn Duy Việt, Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Nhà trường

           - PGS. TS. Nguyễn Văn Long, Chủ tịch Hội đồng Trường

           - PGS. TS. Nguyễn Thanh Chương, Phó Hiệu trưởng Nhà trường

          Cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Trường, Giám đốc các trung tâm, công ty thuộc Trường, trưởng các bộ môn.

          Hội nghị đã thông qua báo cáo của các đơn vị: Phòng KHCN, Phân hiệu tại TP. HCM, Phòng TCKT, Phòng TBQT, Phòng TCCB. Năm 2018 có sự tăng trưởng nổi bật về số lượng và tổng kinh phí các nhiệm vụ KHCN cấp Quốc gia và cấp Bộ được giao mới so với năm 2017 và tiếp tục có sự đa dạng trong các nguồn kinh phí. Tình hình thực hiện các đề tài khoa học công nghệ các cấp đều đã thực hiện thủ tục và đúng tiến độ. Đề tài trọng điểm cấp Trường và mũi nhọn nghiên cứu KHCN cũng đã được giao cho cán bộ GV thực hiện. Các bài báo quốc tế, tạp chí KHCN số lượng và chất lượng ngày càng được nâng cao. Công tác NC KHSV luôn được nhà Trường chú trọng hàng năm đều lựa chọn ra các dề tài xuất sắc tham dự Giải thưởng Sinh viên NCKH của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Lao động sản xuất tại các trung tâm công ty đã có những chuyển biến tích cực, việc quản lý và khai thác hiệu quả trang thiết bị thí nghiệm của nhà Trường trong phục vụ công tác NCKH chuyển giao công nghệ ngày một nâng cao.

           Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, PGS.TS. Nguyễn Ngọc Long, Hiệu trưởng chỉ rõ các hướng nghiên cứu về xây dựng công trình, vật liệu, kết cấu, kinh tế, cơ khí, điện tử, CNTT, ..cần trọng tâm vào phục vụ lĩnh vực đường bộ và đường sắt, là thế mạnh riêng của Nhà Trường. Hội nghị xác định mục tiêu trọng tâm năm 2019 là hoạt động KHCN của Trường hướng tới mục tiêu số lượng và chất lượng các công trình nghiên cứu cấp Nhà nước và cấp Bộ, ngành, thêm nhiều công trình được đưa vào sản xuất và chuyển giao công nghệ cũng như thương mại hóa sản phẩm, tăng số lượng bằng sáng chế, giải pháp hữu ích và bài báo được đăng trên các tạp chí thuộc danh mục ISI, scopus tăng nhằm góp phần vào việc tăng thứ hạng của Trường trong các bảng xếp hạng Đại học; đẩy mạnh công tác thông tin khoa học, xuất bản trực tuyến tạp chí KH GTVT.