Trường Đại học GTVT thực hiện chương trình đào tạo sinh viên các lớp Cầu-Đường Pháp từ năm 1996, lớp Cơ khí Pháp từ năm 2003 hợp tác với Khối các trường đại học Pháp ngữ (AUF), lớp Vật liệu Pháp hợp tác với Nhóm các trường đại học Mỏ từ năm 2010. Hàng năm có hàng chục sinh viên các lớp này được nhận học bổng tiếp tục học tập chương trình đại học, thạc sĩ tại Cộng hòa Pháp. Các em sang Pháp học tập và hòa nhập với cộng đồng gần 300 lưu học sinh của trường đang sống và học tập tại Pháp.

Xin chúc mừng 11 sinh viên được nhận học bổng sang Pháp tiếp tục học đại học, thạc sĩ trong năm 2013:

 

TT

Họ tên

Lớp

Trường tiếp nhận

Loại học bổng

Tiền/tháng

1

Đậu Ngọc Vinh

Vật liệu K51

Mỏ Ales

Eiffel / 1200€

2

Lê Hồng Thái

Vật liệu K51

Mỏ Nancy

Eiffel / 1200€

3

Phạm Kim Ngân

Vật liệu K51

Mỏ Albi

GEM và AUF / 500€

4

Nguyễn Trọng Công

Vật liệu K51

Mỏ Douais

GEM và AUF / 500€

5

Trần Hoàng Nam

CĐP K51

ESTP de Paris

Eiffel / 1200€

6

Phạm Hùng Cường

CĐP K49

Marne La Vallée

Sứ Quán / 767€

7

Phạm Văn Nguyện

CĐP K49

INSA de Rennes

Sứ Quán / 767€

8

Tạ Văn Lộc

CĐP K49

Uni. Marne la Vallée

Sứ Quán / 767€

9

Trần Thị Loan

CĐP K49

ENS de Cachan

Trường Cachan / 1000€

10

Trần Thế Bình

CĐP K49

INSA de Rennes

AUF / 700€

11

Hà Văn Ước

Cơ khí K49

Université de Rennes 1

Sứ Quán / 767€

 

VTS-Phòng Đối Ngoại

(Nguồn tin: Dương Minh Thu, TT ĐTQT)