Được tổ chức từ năm 2010, Hội thảo quốc tế về Địa kỹ thuật – Công trình – Kết cấu (CIGOS) là một hội thảo uy tín nằm trong chuỗi các hội thảo Pháp-Việt về lĩnh vực xây dựng. Kế hoạch năm 2015, vào ngày 11-12/5 Hội thảo “CIGOS-PARIS, 2015” do Hội Xây Dựng, Cơ Học, Vật Liệu- CH. Pháp (GCMM), Hội các nhà khoa học và chuyên gia Việt Nam tại Pháp (AVSE), Trường Đại học Ecole Normale Superieure de Cachan, Trường Đại học Ecole Speciale des Travaux Publics và Trường Đại học Ecole Centrale Paris phối hợp tổ chức tại Thành phố Cachan, Cộng Hòa Pháp với chủ đề Đổi mới và sáng tạo trong xây dựng - Innovation in Construction” - vấn đề đang được Việt Nam, Pháp và cộng đồng quốc tế quan tâm.

Hội thảo CIGOS – PARIS, 2015 là nơi gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm và học hỏi lẫn nhau giữa các nhà khoa học, các trường, trung tâm nghiên cứu, các doanh nghiệp của Việt Nam và Cộng Hòa Pháp. Bởi vậy, tất cả các nhà khoa học, giảng viên, sinh viên, chuyên gia quan tâm đến lĩnh vực này đều được chào đón và được mời viết bài đóng góp cho hội thảo.

Thông tin cơ bản như sau:

  • Nội dung các tham luận tập trung vào 04 chủ đề: Mô hình hóa và tính toán kết cấu; Vật liệu xây dựng; Thiết kế và các phương pháp xây dựng; Địa kỹ thuật với môi trường và năng lượng.
  • Thời hạn nộp bài: trước ngày 01/10/2014
  • Ngôn ngữ viết bài: tiếng Anh hoặc tiếng Pháp

Mọi thông tin chi tiết liên quan đến hội thảo CIGOS – PARIS, 2015 và cách thức gửi bài có tại địa chỉ website: www.cigos.org

Phòng Đối ngoại xin thông báo để các giảng viên quan tâm viết bài đóng góp cho diễn đàn khoa học này.

Phòng Đối Ngoại