Những sinh viên nhận thưởng là những người không phải thi lại trong quá trình học tập, có điểm rèn luyện trong toàn khóa học đạt yêu cầu và có điểm bình quân học tập toàn khóa cao nhất các khối và cao nhì khối Công trình và Viện KH&CNXDGTVT (do khối này có số lượng sinh viên lớn nhất):

- Cao nhất và nhì khối Công trình và Viện KH&CNXDGTVT

- Cao nhất khối Cơ khí và Viện KH môi trường GTVT

- Cao nhất khối VTKT và Viện qui hoạch và quản lý GTVT

- Cao nhất khối Điện-Điện tử

- Cao nhất khối Công nghệ thông tin

- Cao nhất Cơ sở II, TP. Hồ Chí Minh

Hiệu trưởng Trường Đại học GTVT đã ra quyết định số 1150/QĐ.ĐHGT-CTCT&SV ngày 09/6/2011 và quyết định số 1313/QĐ.ĐHGT-CTCT&SV ngày 23/6/2011 về việc trao thưởng cho 07 sinh viên. Ngày 10/6/2011, Ông Nguyễn Hồng Trường, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải-Chủ tịch Hội đồng phát triển Quỹ khuyến học đã thay mặt Hội đồng chúc mừng và trao thưởng cho các sinh viên tại Lễ bế giảng năm học 2010-2011.

Ảnh: Chủ tịch Hội đồng phát triển Quỹ khuyến học Ông Nguyễn Hồng Trường-Thứ trưởng Bộ GTVT trao thưởng cho các sinh viên

Danh sách sinh viên nhận thưởng Quỹ khuyến học

 

TT

Họ tên

Lớp

Điểm TBC toàn khóa học

1

Phạm Hồng Quân

Công trình GT Thủy K47

8,81

Cao nhất khối Công trình-Viện KH&CNXDGTVT

2

Nguyễn Sỹ Bảo

Công trình GTTP K47

8,43

Cao nhì khối Công trình-Viện KH&CNXDGTVT

3

Hà Việt Bắc

Cơ khí ôtô A K47

8,66

Cao nhất khối Cơ khí-Viện KH Môi trường GTVT

4

Trần Thị Lan

Kỹ thuật VT A K47

8,86

Cao nhất khối Điện-Điện tử

5

Ninh Thị Hà Thu

Kinh tế XD B K48

8,64

Cao nhất khối VTKT-Viện QH& QL GTVT

6

Lê Đan Tâm

Mạng máy tính K48

8,74

Cao nhất khối Công nghệ thông tin

7

Từ Thị Minh Hà

Kinh tế Bưu chính viễn thông K48

8,26

Cao nhất Cơ sở II