Hội thảo: Bentley – Giải pháp thiết kế và quản lý các dự án cầu lớn tại Việt Nam
 
- Thời gian: Từ 8h - 16h. Thứ Ba, ngày 25 tháng 09 năm 2012. 
- Địa điểm: Phòng Hội thảo 501, nhà A1, Đại học Giao Thông Vận tải, Hà Nội
- Các đơn vị đồng tổ chức:
    + Trường Đại học Giao thông Vận tải 
    + Tập đoàn Bentley
    + Công ty Cổ phần Tư vấn và Phát triển Công nghệ Việt Nam 
 
- Liên hệ: 
Bùi Thu Giang (Trung tâm Hợp tác Quốc tế về Đào tạo và Nghiên cứu - Trường Đại học GTVT)
Email: btgiang_dn@utc.edu.vn 
Phone: 04 38 34 73 20 / 0904 21 88 99
Fax: 04 32 11 57 59
 
Nguyễn Trọng Nghĩa
Email:   nguyentnghia@gbn.vn
Phone: 04 32 11 56 18/ 0912 01 17 87
Fax:      04 32 11 56 19
 
Thông tin chi tiết xem file đính kèm